Hoe oud mag een kind bepalen waar hij woont?

Zodra kinderen 18 jaar zijn - en dus meerderjarig -, mogen zij zelf beslissen waar zij willen wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op douffetheuts.nl

Kan een kind van 12 jaar wil niet naar vader?

Een kind heeft altijd recht op omgang met de niet-verzorgende ouder (of die nu gezag heeft of niet). Ten aanzien van een kind dat 12 jaar en ouder is en dat bij de kinderrechter 'van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken' kan een verzoek tot omgang worden afgewezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eindesamenwonen.nl

Wat zijn de rechten van een kind van 12 jaar?

Het kind heeft recht op gezonde voeding, onderwijs, wonen en gezondheid, geloof, ouders en vrienden en nog veel meer. Maar het verdrag beschermt kinderen ook tegen mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Met andere woorden, het verdrag regelt alles dat ervoor moet zorgen dat ieder kind goed kan opgroeien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratisrechtshulp.nl

Wat mag een kind van 16 zelf bepalen?

Als je 16 jaar of ouder bent, mag je over verschillende zaken meedenken met je ouders. Zij bepalen echter tot je 18e bij wie je woont. Wanneer de rechter moet beslissen zal de rechter jouw wensen mee laten wegen maar ze zullen altijd kijken naar alle omstandigheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwestap.nl

Wat als je kind niet meer bij je wil wonen?

Gezinshuis. Als een kind of jongere meer intensieve en professionele hulp nodig heeft, wordt een plek gezocht in een gezinshuis. Daar wonen gezinshuisouders met meerdere kinderen en soms ook met hun eigen kinderen. Een gezinshuis is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Mag een kind vanaf 12 jaar kiezen tussen ouders?

16 related questions found

Wat zijn de rechten van een kind van 13 jaar?

13 jaar
  • Als je 13 bent mag je betaalde klusjes doen buiten schooltijden en een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties.
  • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school.
  • Je kunt een eigen account aanmaken op Facebook.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.nl

Hoe hoofdverblijfplaats kind wijzigen?

Wanneer u uit elkaar gaat, moet u in het ouderschapsplan opnemen waar uw kind het hoofdverblijf zal hebben. De hoofdverblijfplaats van uw kind, kunt u wijzigen bij de gemeente. U moet samen met uw gezaghebbende (ex-)partner toestemming geven voor het wijzigen van de hoofdverblijfplaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheidingswinkel.nl

Wat zijn mijn rechten als 16 jarige?

Ben je 16 of 17 jaar, dan kun je ook berecht worden volgens het volwassenenstrafrecht. Je kunt een eigen bedrijf beginnen, als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter. Je kunt je als donor opgeven, zonder toestemming van je ouders. Je mag trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderombudsman.nl

Wat te doen als kind bij andere ouder wil wonen?

Overleg als ouder(s) van je kind met de andere ouder(s) over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn/haar wens. Indien mogelijk met de jongere erbij, zodat deze zich serieus genomen voelt. Ga met elkaar om als ouders en niet als ex-partners. Betrek de jongere in de beslissing geef hem/haar de ruimte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheidingnijmegen.nl

Hoe krijg je een vader uit de ouderlijke macht?

Gezamenlijk ouderlijk gezag stoppen

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan vader kind bij moeder weghalen?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanekelenpoort.nl

Waar moet het kind ingeschreven staan?

De Wet Basisregistratie Personen geeft ouders in artikel 2.48 de bestuursrechtelijke verplichting om hun minderjarige kind bij hen in te schrijven indien de minderjarige daar feitelijk het woonadres heeft. Concreet betekent dit, dat als je kind dus overwegend bij jou verblijft je je kind dus moet inschrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vechtscheidingshulp.nl

Is een kind verplicht om naar zijn vader te gaan?

Alle ouders hebben volgens de wet recht op omgang met hun kind. Je hebt als ouder ook de plicht om mee te werken aan de omgang met de andere ouder van je kind. Op het moment dat er zwaarwegende redenen zijn kan een rechter de omgang met het kind ontzeggen, maar dit gebeurt niet snel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Waarom trekt kind meer naar vader?

Hoe komt het? Dat sommige kinderen een voorkeur voor hun vader of moeder hebben, is helemaal niet gek. Denk maar eens na: waarschijnlijk voel jij je bij bepaalde familieleden of vrienden ook meer thuis dan bij de andere. Misschien herkent je kind zich meer in jou dan in je partner, of andersom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjgcapelleaandenijssel.nl

Is ouder verstoting strafbaar?

Ouderverstoting is strafbaar volgens art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht! Veel kinderen van verstoten ouders ontwikkelen op latere leeftijd zelf psychische en emotionele problemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raad.gemeente-steenbergen.nl

Kan een vader zijn kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snijders-advocaten.nl

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheiding-wijzer.nl

Heeft de vader net zoveel rechten als de moeder?

Nog steeds heerst het beeld dat een moeder na de scheiding veel meer rechten heeft dan de vader. Niets is minder waar. Wanneer een kind wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders evenveel rechten en plichten als het om de kinderen gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgelooschscheiden.nl

Heb ik recht om te weten waar mijn kind verblijft?

De rechter keurt dit alleen goed als blijkt dat de kinderen met ernstige ontwikkelingsbedreiging te maken krijgen. En als de kans op verbetering van de situatie klein is. De ouder die het gezag krijgt, mag bepalen waar de kinderen gaan wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderbescherming.nl

Is 16 en 21 strafbaar?

Seks met minderjarigen is in Nederland ten strengste verboden. Iedere ontuchtige handeling waarbij een kind van jonger dan 16 jaar betrokken is, wordt een volwassene dan ook zwaar aangerekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zedendelict-advocaat.nl

Wat bepalen je ouders als je 18 bent?

Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. In de wet staat dat u moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van uw kind. En dat u het moet helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen. U mag het kind niet mishandelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kunnen je ouders je zomaar uit huis zetten?

Ook kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten. De wet zegt dat je – als gezaghebbende ouder – onderdak moet geven aan je minderjarige kind (of kinderen), maar niet dat dit per se in je eigen huis hoeft te gebeuren. Op grond daarvan kun je een minderjarig kind de deur wijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ouders.nl

Kan het kind op twee adressen staan ingeschreven?

U mag zelf bepalen op welk adres u uw minderjarige kinderen laat inschrijven. U moet onderling afspraken maken over de financiële consequenties van de inschrijving. Het kind kan maar op één adres ingeschreven staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Kan ik mijn kind uitschrijven op mijn adres?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de gemeente te verzoeken om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan controleren waar de persoon daadwerkelijk woont of ingeschreven is. Wanneer dat niet het geval is zal de gemeente de gegevens wijzigen of uit uitschrijven uit de Basisregistratie Personen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkelrotterdam.nl

Kan ik mijn kind op mijn woonadres inschrijven?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen: als hij of zij dat zelf niet doet en. als uw kind bij u inwoont en. als u naar hetzelfde adres verhuist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl