Hoe schrijf ik een korte reflectie?

Stel een concrete en open vraag over een specifieke situatie:
 1. Beschrijf de situatie.
 2. Geef aan wat je rol was.
 3. Geef aan hoe en waarom je zo gehandeld hebt.
 4. Benoem wat je moeilijk vindt en waarom.
 5. Vraag naar het effect van je handelen en de ervaring van de ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe schrijf je een goede zelfreflectie?

Hoe kom je aan goede feedback op basis waarvan je kunt reflecteren?
 • beschrijf de situatie;
 • geef aan wat je rol was;
 • geef aan hoe en waarom je zo gehandeld hebt;
 • benoem wat je moeilijk vindt en waarom;
 • vraag concreet naar het effect van je handelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op checkmythesis.nl

Wat is reflecteren voorbeeld?

Reflecteren betekent spiegelen

Je kan via een reflectieverslag voorbeeld inzicht krijgen in jouw handelen en kunnen. Je komt door een aantal specifieke vragen te stellen er achter hoe je hebt gehandeld in bepaalde situaties en welk effect die beslissingen hebben gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reflectieverslagvoorbeeld.nl

Wat is een goede Reflectievraag?

Reflectievragen om terug te blikken

Wat maakte dat het een succes was? Welke eigenschappen en kwaliteiten heb je hiervoor ingezet? Wat heb je over jezelf geleerd? Op welk moment voelde je je het vrolijkst?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sannevanpaassen.nl

Welke drie vormen van reflectie zijn er?

Er zijn drie vormen van reflectie:
 • Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. ...
 • Reflecteren op beroepsmatig handelen. ...
 • Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wvo-vanwaarde.nl

How to Write a Reflection Paper | Step by Step Guide

25 related questions found

Wat is een korte reflectie?

In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is een eenvoudige reflectie?

Eenvoudige reflectie

Een reflectie waarmee je net onder de waterspiegel komt. Het is bijna papagaaien, je verwoordt de reflectie net iets anders dan dat de ander het zei. Deze is het gemakkelijkst om te oefenen. Alle andere vormen van reflecties noemen we ook wel 'complexe reflecties'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op motiverende-gespreksvoering.com

Wat is een reflecterende vraag voorbeeld?

Of vragen waarmee je reflecterend kunt terugblikken: Wat wilde ik / de ander? Wat deed ik / de ander? Wat dacht ik / de ander?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wimhoogland.nl

Welke vragen stel je bij reflectie?

Hulpvragen voor reflectie
 • Waardoor laat je je leiden?
 • Wat kan je boos maken?
 • Waardoor raak je gespannen?
 • Wat is er gebeurd?
 • Wat ging goed?
 • Wat deed je?
 • Wat maakte het tot een succes? Geef bij je ervaringen aan wat je dacht, voelde en wilde.
 • Welke persoonlijke eigenschappen kwamen tot uiting?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coachy.nl

Wat is een reflectie vraag?

Reflectieve vragen hebben de bedoeling iemand te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aannames en veronderstellingen aan de orde te stellen, opties te verkennen en der- gelijke. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen door hun ervaringen (onbewust) veel meer weten dan ze denken te weten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op papierenspiegel.nl

Hoe sluit je een reflectie af?

Je sluit de reflectie af met een conclusie in het verslag waarin je vertelt wat je hebt geleerd en wat je nieuwe leerdoel is. Je hoeft niet op specifieke momenten in te gaan, maar geeft een algemene reflectie op je ontwikkeling in de afgelopen tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vertellis.nl

Hoelang moet een reflectie zijn?

Een reflectieverslag is gemiddeld tussen de 3 en 7 pagina's, afhankelijk van de duur van de periode waarop je reflecteert en de eisen van jouw opleiding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat hoort bij reflecteren?

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren. Vaak reageren we uit een eerste impuls op een situatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uu.nl

Hoe reflecteer je met Korthagen?

Het reflectiemodel van Korthagen bestaat uit 5 stappen:
 1. Je ervaart een betekenisvolle situatie.
 2. Je blikt hierop terug; de reflectie.
 3. Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring.
 4. Je bedenkt wat anders zou kunnen in het vervolg; alternatieven.
 5. Je probeert deze alternatieven uit in de praktijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe reflecteer je op een opdracht?

 • Bepaal waarover je gaat reflecteren. ...
 • Vertrek steeds vanuit concrete situaties en concreet gedrag dat je stelde.
 • Probeer objectief te zijn over jezelf, veroordeel jezelf niet. ...
 • Structureer je reflectie door een reflectiemethodiek toe te passen. ...
 • Neem in je reflectie ook feedback van anderen mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arteveldehogeschool.be

Hoe schrijf je een kritische zelfreflectie?

De term kritische zelfreflectie verwijst naar het 'vermogen om zichzelf van anderen te onderscheiden door persoonlijke en professionele reflectie op sterke en zwakke punten, talenten en doelen'. Kennis over sociale identiteiten en de factoren die het leven van individuen en groepen beïnvloeden, is ook relevant.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eur.nl

Wat is belangrijk bij reflectie?

Bij reflectie kijk je naar jouw rol in een situatie, hoe je daarmee omging en wat dat beïnvloedde. Je kunt jezelf vragen stellen als: 'Wat maakt dat ik dit op deze manier heb aangepakt?' en 'Welke overtuigingen speelden een rol?' Bevraag jezelf of anderen over wat je denkt, voelt en wilt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Hoe leer je door reflectie?

Gebruik feedback van anderen om vanuit dat oogpunt te reflecteren. Anderen kunnen vaak beter zien waar het goed ging en waar het fout ging. Neem deze feedback mee in je reflectie. Ga niet over jezelf oordelen, kijk wat er gebeurde en geef daar waarde aan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tijdexperts.nl

Kun je zelfreflectie leren?

Wil je groeien als persoon en zo meer uit het leven halen? Dan is het raadzaam om gericht te (leren) reflecteren op je eigen gedrag. Je staat dan stil en kijkt zo objectief mogelijk naar wat je doet en gedaan hebt. Hierbij kijk je zowel naar wat goed gaat als wat er anders zou kunnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heelopleidingen.nl

Welke 8 soorten vragen zijn er?

Het type vraag is namelijk bepalend voor de inhoud en diepgang van de antwoorden.
 • De open vraag. ...
 • De gesloten vraag. ...
 • De gerichte vraag. ...
 • De reflecterende vraag. ...
 • De keuzevraag. ...
 • De suggestieve vraag. ...
 • De retorische vraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coaching.nl

Wat zijn de belangrijkste open vragen als je gaat reflecteren?

Open vragen
 • Wat, waar, wanneer, hoe, kun je me iets meer vertellen over …
 • Liever geen 'waarom'-vragen, deze kunnen bedreigend overkomen (ter verantwoording roepen) De kern van reflecteren is dat het niet zozeer gaat om 'waarom' maar om 'waardoor'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Hoe formuleer je een vraag?

Ik geef je een aantal tips/vuistregels die je helpen om goede vragen te formuleren:
 1. Houd de vragen simpel. ...
 2. Zorg voor een eenduidige interpretatie. ...
 3. Formuleer de vraag zo concreet mogelijk. ...
 4. Vermijd vage worden. ...
 5. Vermijd dubbele vragen. ...
 6. Formuleer geen (dubbele) ontkenningen in de vraag. ...
 7. Stel korte vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op claudiadegraauw.nl

Wat is het verschil tussen een eenvoudige en een complexe reflectie?

Met een eenvoudige reflectie verwoordt u 'wat zichtbaar is van de ijsberg'. Met een complexe reflectie gist u naar het onderwaterdeel. Andere complexe reflecties zijn over- of onderschatten en de dubbelzijdige reflectie (verwoordt twee kanten van de ambivalentie).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op academiemg.nl

Wat is reflectief reageren?

Bij reflectief luisteren geef je aan de ander terug wat je vermoedt dat de ander bedoelt te zeggen. Je geeft als het ware dat wat onder de waterspiegel zit terug aan de ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaleco.nl

Wat is een goed Reflectiemodel?

In een reflectieverslag reflecteer je op je eigen handelen. Tijdens het reflecteren probeer je objectief naar een bepaalde situatie te kijken. Zo heb je misschien iets meegemaakt dat je in de toekomst anders zou aanpakken. Hier leer je van en zo word je steeds professioneler in je werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl