Hoe schrijf je een accent?

De uitspraaktekens zijn het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (ˆ). Uitspraaktekens worden voornamelijk op de klinker e geschreven in woorden van Franse oorsprong, maar soms ook in Nederlandse woorden om de juiste uitspraak aan te geven. Het klemtoonteken is het accent aigu (´).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe maak je een accent?

Druk tegelijkertijd Alt (⌥) en ` (naast de Z) in, dit zorgt voor een streepje naar links op de eerstvolgende letter.
 1. Alt+i en daarna a maakt â.
 2. Alt+i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe typ je een accent op de E?

Voor è drukt u bijvoorbeeld op Ctrl + ' , laat u los en typt u vervolgens e. Als u een kleine letter wilt typen met een toetsencombinatie die de Shift-toets bevat, houdt u ctrl+Shift+symbooltoetsen ingedrukt en laat u deze los voordat u de letter typt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Is het E of E?

é en è zijn accenten die verschillend worden uitgesproken: é (heet het accent aigu) als in het woordje 'eend'. Dit is dus een lange ee klank. è (heet het accent grave) als in het woordje 'ben'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe zet je een accent in Word?

Als u bijvoorbeeld het teken à wilt krijgen, houdt u de Ctrl-toets vast en drukt vervolgens op de `-toets (Tilde-toets, toets boven de Tab-toets). Laat vervolgens beide toetsen los en druk snel op de A-toets .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op servicedesk.schrijvers123.nl

Accenten Woordtekens

26 related questions found

Hoe typ je een accent grave?

Een streepje dat andersom op de e staat, heet een accent grave. Dit typ je door kort de toets naast de 1 in te drukken. Daarna tik je de e en verschijnt er en è.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coolblue.nl

Waarom kan ik geen accenten typen?

Dat komt door het geselecteerde toetsenbord. Wat je beschrijft is normaal als de toetsenbord-lay-out 'Verenigde Staten (Internationaal)' geselecteerd is – handig om accenten en trema's te typen. Als het 'internationale'-toetsenbord lastig is, kun je via de Windows-instellingen een andere toetsenbord-lay-out selecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ct.nl

Hoe schrijf je een E?

accent grave (è) – gebruik je vaak bij woorden die oorspronkelijk uit het Frans komen zoals scène of misère. Door het streepje spreek je de klinker net iets anders uit. Je zegt e (eh) in plaats van e (ee).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op machulp.nu

Hoe gebruik je een accent?

Als uitspraaktekens worden het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^) gebruikt. Uitspraaktekens worden in Nederlandse woorden boven de klinker e gezet om de juiste uitspraak weer te geven. Ze komen daarnaast voornamelijk voor op de klinkers a, e, i, o en u in woorden van Franse oorsprong.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je he he?

Hé is langer; hè is kort. Zoals €line zegt is correct. 'Hé, jij daar!' Jij bent afgevallen hè?'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Hoe zeg je accent aigu?

Het streepje bij de accent aigu (é) wijst naar Heiligerlee en wordt uitgesproken als de e in lee. Het streepje bij de accent grave (è) wijst naar Den Helder en wordt uitgesproken als de e in hel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anw.ivdnt.org

Hoe noem je een e?

Accent aigui: é

Het accent aigui wordt gebruikt om nadruk te leggen op een woord op klemtoon, maar ook om aan te duiden hoe je een woord uitspreekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Hoe zeg je e?

Een streepje naar boven: (') In het Frans noem je dit de accent aigu . Dit zie je alleen boven de letter e. Als er een woord is met é dan spreek je de é uit als een lange ee. Hetzelfde als dat je in het Nederlands het woord 'heel' zegt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe typ je een Å?

Op Scandinavische toetsenborden heeft de å een aparte toets. Op het Amerikaans-internationale toetsenbord dat in Nederland gebruikt wordt, kan onder Microsoft Windows en Linux de å met de combinatie Alt Gr-W worden getypt; de Å met de combinatie Alt Gr-shift-W.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe maak je een e op de computer?

Toetsenbord
 1. é = typ de ' en daarna de e.
 2. è = typ de ` en daarna de e. (De ` toets zit op de meeste toetsenborden helemaal linksboven.)
 3. ê = typ de ^ en daarna de e. (Hier gebruik je ook weer de 'shift'-toets om het ^te maken omdat het ^bovenaan staat op de toets, namelijk boven de 6) h.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digivaardigindezorg.nl

Welke accenttekens zijn er?

De uitspraaktekens zijn het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (ˆ). Uitspraaktekens worden voornamelijk op de klinker e geschreven in woorden van Franse oorsprong, maar soms ook in Nederlandse woorden om de juiste uitspraak aan te geven. Het klemtoonteken is het accent aigu (´).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe typ je é in hoofdletter?

Het teken staat niet op een Nederlands toetsenbord, toch zijn er meerdere manieren om de É of é te typen. Ofwel met de combinatie apostrofteken en respectievelijk de E- of e-toets, ofwel met de ALT-code ALT+0201 (hoofdletter), of ALT+0233 (onderkast).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe kan ik speciale tekens typen?

Speciale tekens in Word
 • Ga naar de plaats in het document waar je het speciale teken wilt invoegen.
 • Klik op 'Invoegen' bovenin je scherm.
 • Klik op 'Symbool' en vervolgens op 'Meer symbolen'.
 • Kies het gewenste lettertype.
 • Klik op het symbool dat je wilt gebruiken.
 • Klik op 'Invoegen'. Het symbool staat nu in de tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radar.avrotros.nl

Hoe schrijf je een?

Eén schrijf je alleen met accenttekens als je het cijfer 1 bedoelt of als er een lezing mogelijk is met 'een'. Dus bijvoorbeeld in een zin als 'Ik heb thuis een hond en een kat' of 'Ik heb thuis één hond en één kat'. Als je wilt dat de lezer hier 'één' leest en niet 'een', dan moet je wel streepjes zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alfabeta.nl

Hoe schrijf je het cijfer 1 in letters?

Telwoord. Ik heb nog één appel voor je. Hier is één niet het lidwoord, maar het telwoord: 1 appel. Ik heb nog één appel betekent dat er echt nog maar 1 appel is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Hoe benadruk je en?

De correcte spelling is én. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (én).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom kan ik geen streepje op de e zetten?

In dat geval heb je waarschijnlijk, zonder het te merken, op Ctrl Shift gedrukt en is er daardoor een ander toetsenbord geselecteerd. Door nogmaals op Ctrl Shift te drukken ga je weer terug naar de vorige. Dit is overigens een Windows functie, niet een Word functie, dus het toetsenbord werkt in alle applicaties zo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op answers.microsoft.com

Wat betekent ê?

Ê (onderkast: ê) is een letter E met een accent circonflexe er op. Het is een letter in het Friulische, het Koerdische en het Vietnamese alfabet. De letter komt ook voor in het Afrikaans, Frans, Nederlands, Portugees, Weerts, Welsh en het Albanees, maar alleen als een variant op de gewone "e".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe schrijf je zeg?

Is het 'de zeg' of 'het zeg'?

Het is 'de zeg', want zeg is mannelijk. Als je het aanwijst is het 'die zeg'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe schrijf je echt?

de huwelijkse staat: "in de echt verbonden". waarachtig, juist, niet vervalst: "dit zijn echte parels". geen namaak vb: deze armband is echt goud Synoniemen: zuiver puur authentiek Tegenstelling: vals precies als in de werkelijkheid vb: is het echt gebeurd?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org