Hoe schrijf je een tekst?

Zes tips om een goede tekst te schrijven
 1. Schrijf actief. Een passieve zinsconstructie maakt je tekst lang en afstandelijk. ...
 2. Schrap hulpwerkwoorden. Hulpwerkwoorden zoals 'kunnen' en 'zullen' zijn nietszeggende bladvulling. ...
 3. Vermijd tangconstructies. ...
 4. Hou het kort. ...
 5. Maak een opsomming. ...
 6. Gebruik spreektaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op publiq.be

Hoe begin je met een tekst te schrijven?

Begin bij het begin

Je begint bij de eerste zin en schrijft door tot de laatste. Handig voor als je het verhaal al goed in je hoofd hebt zitten of als jouw tekst ook chronologisch opgebouwd is. Misschien lijkt dit de enige manier waarop je 'hoort' te schrijven, maar dat is zeker niet waar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Hoe moet ik een tekst schrijven?

6 tips om betere teksten te schrijven
 1. Opbouw. Bedenk van tevoren wat je wilt zeggen en hoe. ...
 2. Wees doortastend. Vermijd hulpwerkwoorden als zullen, kunnen en gaan. ...
 3. Schrijf actief. Gebruik actieve zinnen. ...
 4. Hou het makkelijk. Hou je tekst begrijpelijk voor je lezers. ...
 5. Varieer met je zinnen. ...
 6. Denk er nog even over. ...
 7. Twijfel?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mevrouwalfabet.nl

Hoe is een goede tekst opgebouwd?

Een goede tekst heeft een goede opbouw: inleiding – hoofdtekst – afsluiting. Elke tekst heeft een vaste opbouw: inleiding – hoofdtekst – afsluiting. En: een goede tekst schrijf je altijd in een rondje. Dat betekent dat je aan het einde van je artikel ook weer terugkomt op dat waar je het artikel mee begon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstgericht.nl

Hoe schrijf je een korte tekst?

Zo schrijf je een korte tekst:

Schrijf op een papiertje kort de antwoorden op de 5w+h-vragen. Vertel eerst het belangrijkste. Daarna geef je meer informatie over het hoe en waarom. Verdeel je tekst in alinea's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lessonup.com

Hoe schrijf je een goede inleiding?

32 related questions found

Hoe maak je een tekst aantrekkelijker?

Zorg dat niet alleen de tekst maar ook elke alinea op zichzelf gelezen kan worden.
 1. Alinea's breken de tekst. ...
 2. Gebruik koppen en tussenkoppen. ...
 3. Wissel lange en korte zinnen af. ...
 4. Beeld hoort erbij. ...
 5. Doseer en verdeel de informatie. ...
 6. Lezers houden van lijstjes. ...
 7. Schrijf voor je doelgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cultuurmarketing.nl

Wat zijn regels schrijven?

Een regel is een reeks woorden die over een bepaalde vaste breedte naast elkaar geschreven, gezet of gedrukt zijn. Een rechte lijn / streep tekenen is niet zo gemakkelijk. De tekst mag niet langer zijn dan honderd regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe zit een tekst in elkaar?

Een goede tekst bestaat uit drie delen: een inleiding. een middenstuk (kern) een slot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op begrijpend-lezen-oefenen.nl

Wat zijn de 7 Tekstdoelen?

De 7 tekstdoelen zijn: informeren, instrueren, adviseren, overtuigen, activeren, emotioneren en inspireren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op provencontext.nl

Hoe schrijf je een inleiding van een tekst?

Hoe schrijf je een inleiding?
 1. #1 Maak duidelijk waar je tekst over gaat. In je inleiding moet bovenal duidelijk worden wat je je lezer gaat vertellen. ...
 2. #2 Maak het aantrekkelijk. Een leuke (korte!) ...
 3. #3 Houd het kort. ...
 4. #4 Laat zien dat je weet waar je het over hebt. ...
 5. #5 Wees zorgvuldig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstbureaulindaschlief.nl

Hoe vul je je tekst uit?

Tekst uitvullen
 1. Klik in de groep Alinea op het startpictogram voor dialoogvensters. en selecteer de vervolgkeuzelijst Uitlijning om de uit te sluiten tekst in te stellen.
 2. U kunt ook de sneltoets Ctrl+P gebruiken om de tekst uit te vullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe schrijf ik makkelijk?

Als bijwoord hebben gemakkelijk en makkelijk de betekenis 'zeer wel, best, zonder veel inspanning'.
 1. Er kunnen gemakkelijk / makkelijk nog vijf mensen in de bus.
 2. Het kan gemakkelijk / makkelijk zo zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is belangrijk bij schrijven?

Hierbij moet je denken aan concentratie, geheugen, oplettendheid, methodologie en organiseren. Het is in feite een voorloper of een ondersteuning van het leren. Het is de essentiële motorische ontwikkeling die het schrijven vraagt, die de kinderen helpt om aangereikte materialen van de lessen te kunnen onthouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24papershop.com

Hoe noem je het begin van een tekst?

Een initiaal is de beginletter van een woord, zin, alinea of hoofdstuk die afwijkt van de broodtekst in afmeting, uiterlijk en versiering. Het woord initiaal komt uit het Latijn van initium, begin, en betekent aan het begin staand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waar moet je op letten als je een tekst schrijft?

10 TIPS VOOR HET SCHRIJVEN VAN GOEDE TEKSTEN
 • Tip 1: Keep it simple. ...
 • Tip 2: Schrijven is schrappen. ...
 • Tip 3: Speel in op je doelgroep. ...
 • Tip 4: Zorg voor een goede opbouw. ...
 • Tip 5: Gebruik actieve zinnen. ...
 • Tip 6: Zorg voor sterke koppen. ...
 • Tip 7: Ken de feiten. ...
 • Tip 8: Gebruik persoonlijke verhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meercollective.nl

Hoe begin je verhaal?

Hoe begin je eraan?
 • Schrap alle overbodige woorden en vermijd dialogen.
 • Zorg voor een sterke openingszin.
 • Begin in medias res (in het midden van het verhaal).
 • Hou het simpel: beperk het aantal personages en zorg voor één thema.
 • Leg niet uit, toon.
 • Zorg voor een pakkende titel.
 • Ga voor een open einde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op creatiefschrijven.be

Welke 4 Tekstsoorten zijn er?

We onderscheiden de volgende tekstsoorten:
 • Informerende / uiteenzettende teksten.
 • Activerende teksten.
 • Betogende teksten.
 • Beschouwende teksten.
 • Amuserende teksten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat zijn de 3 belangrijkste Tekstdoelen?

Als je dat weet, dan weet je wat het tekstdoel van de schrijver is. Tekstdoel : amuseren – De schrijver wil dat je je vermaakt. Tekstdoel : informeren – De schrijver wil dat je iets te weten komt. Tekstdoel : overtuigen – De schrijver wil dat je zijn mening overneemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat zijn de kenmerken van een tekst?

Een tekst heeft bepaalde kenmerken: een inhoud (thema), een vorm (taalgebruik en structuur) en een bedoeling (doel). Als een leerling geïnteresseerd is in slangen en al veel over dit onderwerp weet, zal hij een tekst over slangen sneller begrijpen en kan hij vlotter een tekst over slangen schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lesintaal.nl

Hoe maak je een tekst overzichtelijk?

Hoe verbeter je de leesbaarheid van je tekst?
 1. Gebruik korte en makkelijk te begrijpen woorden. Hoe meer lettergrepen woorden hebben, des te moeilijker deze te lezen zijn. ...
 2. Verkort je zinnen. ...
 3. Vermijd jargon. ...
 4. Gebruik een leesbaar lettertype. ...
 5. Gebruik tussenkopjes. ...
 6. Gebruik opsommingen. ...
 7. Laat belangrijke woorden opvallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squareconcepts.nl

Wat is het hoofdpunt van een tekst?

Elke tekst gaat ergens over. Dat noem je het onderwerp van de tekst. Alle belangrijke informatie die over een onderwerp wordt gegeven, noem je hoofdzaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op staal-roeland.nl

Wat zijn de 5 Tekstdoelen?

We maken onderscheid tussen vijf verschillende tekstdoelen: informeren, opiniëren, overtuigen, activeren en amuseren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Welke woorden schrijf je niet aan elkaar?

Simpele regel: altijd aan elkaar

Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Hoe schrijf ik het juist?

Juist is standaardtaal in het hele taalgebied. Het gebruik van net om zo'n tegenstelling uit te drukken is standaardtaal in België.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welke manieren van schrijven zijn er?

Dat kan op verschillende manieren (oplopend, aflopend, alfabetisch, stijgend, dalend, volgens hoofd- en bijzaken). De auteur kan gebruikmaken van woorden zoals: Vooreerst, vervolgens, ten slotte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org