Hoe staat auto van de zaak op loonstrook?

Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als 'loon in natura'. Op het loonstrookje staat meestal 'Privégebruik auto', met daarbij het desbetreffende bedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fleetgo.nl

Is een auto van de zaak loon?

In een auto van de zaak kan je zowel privé als zakelijk rijden. Wanneer je de auto ook privé gebruikt, wordt dit aangemerkt als loon waarover je belasting moet betalen. Lees alles over bijtelling, cataloguswaarde, kilometeradministratie en de eigen bijdrage.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Hoe wordt bijtelling afgeschreven?

De bijtelling wordt bij je belastbaar inkomen opgeteld. Het ligt vervolgens aan de belastingschijf waarin je valt wat er aan netto bijtellingsbedrag overblijft. Je moet bijtelling betalen wanneer je in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijdt met een leaseauto of auto van de zaak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoe werkt bijtelling auto werknemer?

Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Voor de meeste auto's geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar moet ik bijtelling aangeven?

Eigenlijk is de bijtelling een verrekening van uw privégebruik met de autokosten van uw onderneming. Deze verrekening gebeurt in uw aangifte inkomstenbelasting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Auto van de zaak - zo werkt het

16 related questions found

Hoe zie ik bijtelling op loonstrook?

Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als 'loon in natura'. Op het loonstrookje staat meestal 'Privégebruik auto', met daarbij het desbetreffende bedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fleetgo.nl

Hoe controleert de Belastingdienst bijtelling?

Kentekens scannen

Een veelgebruikt controlemiddel van de Belastingdienst. Een vorm waarbij willekeurig kentekens worden gescand, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij de Ikea of pretparken. Vervolgens wordt gekeken of er bijtelling wordt betaald voor deze auto of dat er een verklaring is getekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trackjackeurope.com

Wat betaal je netto aan bijtelling?

Stel, je koopt een auto van €40.000. Bij 22 procent bijtelling betekent dit een bij te tellen bedrag van €8.800 per jaar aan extra inkomen. Dat is een bruto bedrag. Indien je 37,07% belasting (eerste schijf 2023) betaalt, leidt dat tot een netto bijtelling van €3.262,16 per jaar, goed voor een kleine €272 in de maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op berekenen.nl

Is eigen bijdrage auto bruto of netto?

Eigen bijdrage auto

Uw werkgever kan een eigen bijdrage aan u vragen als u de auto van de zaak ook privé gebruikt. De werkgever houdt dan een eigen bijdrage in op uw nettoloon. De eigen bijdrage gaat af van de fiscale bijtelling als die bij uw brutoloon is opgeteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Is eigen bijdrage auto van de zaak aftrekbaar?

De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage worden betaald. Deze is echter sinds kort niet meer volledig aftrekbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoeveel betaal je per maand aan bijtelling?

De bijtelling kun je berekenen door het bijtellingspercentage van jouw auto te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde. Stel: de cataloguswaarde van jouw auto is € 20.000. De bijtelling is 22%, dus 0,22 x 20.000 = € 4.400 bijtelling per jaar. Dit komt neer op € 4.400 : 12 = € 366,67 per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op starten.nl

Hoe werkt afschrijving auto van de zaak?

De meeste ondernemers schrijven hun auto of bestelbus in vijf jaar af. Dat is de maximale afschrijvingstermijn die de belastingdienst stelt. Het voertuig wordt in vijf gelijke stappen (dus 20 procent per jaar) afgeschreven. Lineair afschrijven heet dat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rabobank.nl

Hoe werkt het met een auto van de zaak?

Heb je een auto van de zaak? Dan zijn alle kilometers die je rijdt van huis naar werk (en terug) zakelijke kilometers. Het maakt daarvoor niet uit hoeveel kilometers je rijdt en hoe vaak je naar je werk reist. Als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, moet je daarvoor extra belasting (bijtelling) betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat zijn de nadelen van een auto van de zaak?

Nadelen van een auto van de zaak

Bij verkoop van de auto realiseert uw onderneming mogelijk een belaste winst. Het kan echter ook dat u een aftrekbaar verlies realiseert. Als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt u in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op glissenaar.nl

Welke loonheffing wordt berekend over de auto van de zaak?

De auto van de zaak valt onder loonbelasting (en dus niet onder inkomstenbelasting). Het brutoloon van werknemers met een auto van de zaak gaat omhoog, omdat je bijtelling bij het salaris moet optellen. De bijtelling (op jaarbasis) moet door jou tijdsevenredig worden toegerekend aan het loontijdvak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoeveel eigen bijdrage auto van de zaak?

Je werkgever is overigens niet verplicht je een eigen bijdrage te berekenen. Uit het mobiliteitsonderzoek van VZR - Wat beweegt de zakelijke rijder - is de hoogte van de eigen bijdrage gemiddeld €120, in 2021 was dit nog €117.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzr.nl

Hoe werkt eigen bijdrage auto?

Aan werknemers die een leaseauto hebben kan door de werkgever een eigen bijdrage in rekening gebracht worden voor het privégebruik van de leaseauto. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als bijtelling, dit is namelijk het bedrag dat de fiscus rekent in verband met het privégebruik van de auto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op multilease.nl

Wat betaal je zelf aan een leaseauto?

Het privégebruik van een zakelijke leaseauto geldt als loon in natura. Via de bijtelling betaal je hier belasting over. Er zijn in 2022 twee tarieven voor de bijtelling: 22% en 16%. De lagere bijtelling van 16% geldt alleen voor auto's zonder CO2-uitstoot, zoals volledig elektrische auto's of waterstofauto's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op athlon.com

Kan de werkgever de bijtelling betalen?

Sinds 2006 moet je als werkgever de loonbelasting over de bijtelling inhouden op het loon/salaris van personen die belast worden op grond van de Wet op de loonbelasting. Dat hoef je niet als de personen- of bestelauto niet of niet meer dan 500 km per kalenderjaar privé wordt gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op evofenedex.nl

Hoe vaak moet je bijtelling betalen?

Je hoeft geen bijtelling te betalen wanneer je een auto van de zaak voor minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Je moet dan wel een rittenregistratie bijhouden. Voor elke rit die je met de auto maakt moet je aangeven hoeveel kilometer deze was en of deze zakelijk of privé was, veel gedoe dus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vaartland.nl

Hoe lang betaal je bijtelling auto?

Het bijtellingspercentage dat geldt op de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld, blijft 60 maanden geldig. Gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat mag je verrekenen met de bijtelling?

Zo verlaag je de bijtelling
  • tanken in het buitenland;
  • tolwegen;
  • was- en poetskosten;
  • olie;
  • ruitenwisservloeistof;
  • Andere autogerelateerde kosten voor privégebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op salure.nl

Hoe kom ik van mijn bijtelling af?

Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt. Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Kan ik bijtelling terugvragen?

Verklaring geen privégebruik

Wil de werknemer dit niet? Pas dan gewoon de bijtelling toe. De werknemer kan dan later bij zijn belastingaangifte de te veel betaalde belasting zelf terugvragen en het bewijs overhandigen aan de Belastingdienst. Zo loopt u geen risico op naheffingen en boetes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op performa-hr.nl