Hoe testen ze hartfalen?

Uw huisarts meet uw gewicht en lengte, bloeddruk en hartslag. U krijgt ook bloedonderzoek en een hartfilmpje. Soms ook een echo van het hart. Als uw huisarts denkt dat u hartfalen heeft, stuurt hij of zij u door naar het ziekenhuis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Hoe worden hartfalen gediagnosticeerd?

Om de diagnose hartfalen uit te sluiten of te bevestigen, kan uw arts één of meerdere van de volgende diagnostische tests uitvoeren: echocardiogram. elektrocardiogram (ECG) röntgenopnamen van de borst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medtronic.com

Hoe kom je erachter of je hartfalen hebt?

Wat merk ik van hartfalen?
 • Bij inspanning wordt u snel moe. U kunt zich ook snel buiten adem voelen. ...
 • U kunt zich ook benauwd voelen, vooral als u ligt. ...
 • Uw voeten en enkels worden dikker. ...
 • U moet 's nachts vaak plassen. ...
 • Bij ernstig hartfalen kunt u ook moe en benauwd zijn zonder dat u zich inspant.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Kan huisarts hartfalen vaststellen?

Onderzoek bij hartfalen

Op basis van je klachten kan de huisarts vermoeden dat je hartfalen hebt. Er is dan meer onderzoek nodig. Dit bestaat vaak in eerste instantie uit een ECG (hartfilmpje) en bloedonderzoek. Als hierbij afwijkingen worden gevonden, is aanvullend onderzoek nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Kun je hartfalen zien in bloedonderzoek?

Bloedonderzoek is nuttig om na te gaan of u hartfalen heeft, maar ook om naar mogelijke oorzaken van hartfalen te zoeken. Hoge BNP-spiegels in uw bloed zijn in verband gebracht met hartfalen en de test is handig voor zowel diagnose- als beheerbeslissingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heartfailurematters.org

Onzichtbaar hartfalen, op zoek naar betere diagnostiek en behandeling

28 related questions found

Kun je hartfalen op een ECG zien?

Met een ECG wordt de elektrische activiteit van het hart in kaart gebracht en kunnen onze cardiologen in een vroeg stadium hartproblemen analyseren. Bij hartproblemen kunt u o.a. denken aan hartfalen, hartritmestoornissen of zuurstof tekort van de hartspier (angina pectoris, hartinfarct).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartkliniek.com

Kan je hartfalen op een echo zien?

Op de echo ziet de arts hoe uw hart werkt en hoe hard het pompt. De arts ziet ook of uw hartkleppen goed werken. En of er schade is aan uw hart, bijvoorbeeld als u een hartinfarct heeft gehad. De arts weet na deze onderzoeken meestal of u hartfalen heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Hoe lang leef je nog na diagnose hartfalen?

Van de personen met een lichte vorm van chronisch hartfalen leeft ongeveer de helft nog minimaal 10 jaar. De helft van de patiënten met ernstig chronisch hartfalen of acuut hartfalen heeft een levensverwachting van minder dan 2 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op umcg.nl

Kan je nog herstellen van hartfalen?

Hartfalen is niet te genezen. De meeste mensen met hartfalen krijgen langzaam steeds meer klachten. De klachten kunnen ook een lange tijd hetzelfde blijven. Soms kunnen de klachten een tijd veel erger worden en dan weer minder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat merk je als je hart te weinig zuurstof krijgt?

Als een hartspier te weinig zuurstof krijgt, kunt u pijn op de borst krijgen of hartkramp. Dit heet angina pectoris. Vaak komt dit doordat de kransslagader nauwer is geworden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op umcg.nl

Wat is de hartslag bij hartfalen?

De hartspier is vergroot, dunner en slapper dan normaal. Het hart vult zich goed met bloed, maar knijpt minder goed. Bij deze vorm van hartfalen heeft het hart iets minder spierkracht dan normaal. Elke hartslag pompt de linkerkamer 41% tot en met 49% van het bloed weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartstichting.nl

Waar pijn bij hartfalen?

Pijn als gevolg van hartproblemen voelt men gewoonlijk in de borst, maar het kan zich ook ergens tussen de bovenbuik en hals bevinden, inclusief de armen en schouders. U kunt deze pijn als onaangenaam ervaren, maar ook als drukkend, brandend of stekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heartfailurematters.org

Hoe is de bloeddruk bij hartfalen?

Als bij u hartfalen wordt vastgesteld, is het belangrijk om uw bloeddruk te blijven controleren. Een normale bloeddruk varieert naargelang de leeftijd, maar een hoge bloeddruk (hoger dan 140/80 mmHg) is schadelijk voor uw hartfunctie, leidt tot meer klachten en vereist een langdurige behandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heartfailurematters.org

Welke stof in het bloed is verhoogd bij hartfalen?

BNP en (NT pro)-BNP

Waarden die ook nagekeken worden in het bloed bij hartklachten zijn de BNP en NT pro-BNP. Deze stofjes komen vrij als de hartspier lang onder hoge druk staat. Een verhoogde waarde van deze stofjes in het bloed kan wijzen op hartfalen en is altijd een reden om aanvullend onderzoek te verrichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op antoniusziekenhuis.nl

Wat mag je niet met hartfalen?

Beperk zout in uw voeding:
 • Voeg geen zout toe bij de bereiding van gerechten.
 • Vermijd het gebruik van producten die veel natrium bevatten, zoals soep (pakje of blik, rauwe ham, rookvlees, worst, gerookte vis, alle soorten haring, snacks, chips, saucijzenbroodjes en kant-en-klare maaltijden).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ommelanderziekenhuis.nl

Hoe weet je dat er iets mis is met je hart?

3 van de 4 mensen met een hartaanval hebben een drukkend gevoel op de borst of pijn in de borst. Dit gaat niet weg bij rustig zitten of liggen. Het drukkende gevoel en de pijn zijn na 15 minuten nog niet weg. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar hebben vaker geen drukkend gevoel op de borst of pijn in de borst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat doet een cardioloog bij hartfalen?

De cardioloog maakt een echo van je hart. De echo (echocardiogram) van het hart bepaalt met zekerheid of je hartfalen hebt. Een echo meet ook de knijpkracht (ejectiefractie) van het hart. De knijpkracht geeft aan hoeveel bloed er bij het samentrekken van het hart wordt uitgepompt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op harteraad.nl

Welke leeftijd kun je hartfalen krijgen?

Over het algemeen is hartfalen een aandoening die het meest voorkomt bij mensen van 60 jaar en ouder. Toch komt hartfalen ook bij jonge mensen voor, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte van de hartspier (cardiomyopathie) of een aangeboren hartafwijking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Waarom veel plassen bij hartfalen?

Vaak plassen`s nachts; het hart hoeft 's nachts vaak minder hard te werken waardoor het bloed weer beter weggepompt wordt. Er stroomt meer bloed door de nieren waardoor je vaker moet plassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bernhoven.nl

Is hartfalen omkeerbaar?

Hartfalen is over het algemeen niet te genezen. Soms is het mogelijk om met een ingreep de oorzaak van het hartfalen weg te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Wat is het beste medicijn tegen hartfalen?

Het advies is om bij hartfalen in de eerstelijnszorg te streven naar de maximale dosering van de ACE-remmer of ARB en β-blokker, omdat patiënten met hartfalen die hoge doseringen van deze middelen verdragen, de beste prognose hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmacotherapeutischkompas.nl

Heb ik last van hartfalen?

De klachten die u merkt, zijn vooral kortademigheid en kriebelhoest. Ook bij zitten en liggen kunt u kortademig worden. Misschien slaapt u op meerdere kussens om wat meer lucht te krijgen. Als het hart minder goed pompt, komt het lichaam zuurstofrijkbloed te kort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartkliniek.com

Heb je bij hartfalen een hoge of lage bloeddruk?

Hartfalen: ​Bij een hoge bloeddruk moet het hart ook steeds harder werken om het bloed rond te pompen. Je hartspier wordt dan dikker en stijver. De pompkracht neemt af en er kan hartfalen ontstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartstichting.nl

Wat zijn de symptomen van hartfalen bij vrouwen?

Klachten bij vrouwen
 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug.
 • pijn tussen de schouderbladen.
 • kortademigheid.
 • extreme moeheid.
 • duizeligheid.
 • onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling.
 • misselijkheid of braken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op procardio.nl

Welke bloedwaarden bij hartfalen?

Een hoog NTproBNP-gehalte in het bloed kan het klinisch vermoeden van hartfalen staven. Een laag NTproBNP-gehalte in het bloed sluit hartfalen dan weer uit. Een bloedonderzoek na het vermoeden van een hartinfarct kan belangrijke informatie verschaffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartcentrum.be