Hoe weet ik of er aangifte is gedaan tegen mij?

Aangiftes van diefstal, vernieling of zakkenrollen volgt u via Mijn Politie. Dat is de persoonlijke, vertrouwde online omgeving van de politie. Als u inlogt op Mijn politie ziet u de laatste stand van zaken van uw aangifte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe weet je of er een aangifte tegen je loopt?

U kunt ook informatie over uw aangifte, het onderzoek en de eventuele strafzaak vragen bij het Slachtofferloket.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurt er als er aangifte tegen je is?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat gebeurd er als iemand aangifte op je doet?

Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Doet de politie altijd iets met aangifte?

Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie? Van ernstige misdrijven moet u aangifte doen bij de politie. Bij andere strafbare feiten bepaalt u zelf of u aangifte doet. Bent u slachtoffer van een klachtdelict, dan kan de verdachte alleen vervolgd worden als u aangifte doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Voor de rechter: dit gebeurt er tijdens een strafzaak - RTL NIEUWS

32 related questions found

Hoe snel wordt een aangifte behandeld?

Als u na 1 april aangifte doet, proberen wij u binnen 3 maanden een bericht te sturen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is het slim om aangifte te doen?

Toch is het slim om aangifte te doen, zeker als je geld terug kunt krijgen. Geen haast: Je kunt tot 5 jaar na afloop van een jaar aangifte doen. Het duurt dan natuurlijk wel langer voor je je geld terugkrijgt. Je kunt heel eenvoudig checken of je geld terugkrijgt: door je belastingaangifte online in te vullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snsbank.nl

Wat als iemand valse aangifte tegen je doet?

Ja, het is strafbaar om een valse aangifte te doen. Het doen van een valse aangifte is een misdrijf en wordt zwaar bestraft. Als de politie erachter komt dat je gelogen hebt bij het doen van een aangifte loop je risico op een gevangenisstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat is het verschil tussen een melding en een aangifte?

Als je aangifte doet, verzoek je om strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Waarom doet politie niks met aangifte?

De politie onderneemt geen actie na mijn aangifte

Zeker omdat u nu niet weet of er iets met uw aangifte is gedaan. De politie is verplicht u informatie te geven over uw aangifte. Als dat niet is gebeurd, dan kunt u hierover bij de politie zelf een klacht indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Kan ik mijn politie dossier inzien?

Politiegegevens inzien

Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. U vindt een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is kwaadsprekerij strafbaar?

Kwaadsprekerij wordt ook wel laster genoemd. Laster is een strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Hoe weet je of je verdachte bent?

'Verdachte zijn' betekent dat er een (redelijk) vermoeden aanwezig is dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. U bent niet altijd een verdachte als de politie bezig is met een onderzoek tegen u. Het is ook mogelijk dat de politie met een opsporingsonderzoek bezig is om een bepaalde zaak uit te zoeken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dagvaarding-rechtbank.nl

Hoe werkt een aangifte bij de politie?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen bij de politie. Dat kan bijvoorbeeld telefonisch, op het politiebureau of via internet. Op de website van de politie vindt u verschillende misdrijven waarvan u aangifte kunt doen. En op welke manier u dan het beste aangifte kunt doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang duurt het voor een zaak voor de rechter komt?

Zittingen voor eenvoudige zaken kunnen een paar minuten duren, terwijl zittingen voor ingewikkeldere zaken enkele uren tot dagen kunnen duren. In sommige gevallen kan een zitting zelfs weken of maanden in beslag nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pro-deo-advocaten.com

Wat kan de politie zien op je telefoon?

Nadat een smartphone (rechtmatig) is ontgrendeld heeft de politie in beginsel toegang tot alle informatie op het apparaat. De gemiddelde smartphone bevat informatie over locaties en bezigheden van een verdachte. Op die manier kan er een enorme hoeveelheid privégegevens worden uitgelezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Wie kan mijn aangifte zien?

Als de verdachte wordt vervolgd, krijgen de verdachte en zijn advocaat je aangifte te zien. Je adres en naam zijn dan bij hen bekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoeveel aangiftes zijn vals?

Uit onderzoek is gebleken dat er in circa 10 - 20 % van de zedenzaken een valse aangifte is ingediend. In de meeste gevallen gaat het dan om een valse aangifte terzake verkrachting, ontucht of seksueel misbruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zedenadvocaat.nl

Wat moet je doen als je vals beschuldigd wordt?

Valse beschuldiging melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Heeft u te maken met smaad en laster. Als iemand u in een kwaad daglicht wilt zetten of wilt 'zwartmaken', dan is de persoon strafbaar op grond van belediging. Dit is anders bij smaad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meld.nl

Kan je aangifte doen tegen schelden?

Laster is strafbaar gesteld in artikel 262 Sr. Eenvoudige belediging, smaad/smaadschrift en laster zijn zogeheten 'klachtdelicten'. Dat betekent dat degene die aangifte doet uitdrukkelijk de wens moet doen dat de dader van het strafbare feit wordt vervolgd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ftwadvocaten.nl

Wie krijgt een aangiftebrief?

De brief wordt in principe gestuurd naar mensen die in het voorgaande jaar elektronisch aangifte hebben gedaan en op verzoek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat mag de politie wel en niet doen?

De politie mag de brieven niet lezen en ook niet meeluisteren als je met je ouders praat. Je mag niet samen met meerderjarige verdachten (dus ouder dan 18 jaar) naar de luchtplaats of vervoerd worden. Meisjes en jongens zijn ook altijd apart van elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Waarom heb ik geen aangiftebrief ontvangen?

Soms is belastingaangifte ook verplicht als je geen aangiftebrief ontvangt van de Belastingdienst. Dat is zo als: Je kunt weten dat je belasting moet bijbetalen. Of als je toeslagen ontvangt en meer dan €31.747 (€63.494 als je samen bent) aan bezittingen hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl