Hoe weet je welke verblijfsvergunning je hebt?

In Mijn IND ziet u uw persoonlijke gegevens en de status van uw aanvraag. Om Mijn IND te gebruiken, moet u inloggen met DigiD met sms-code.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Waar staat verblijfsvergunning nummer?

Het V-nummer en zaaknummer staan in de brieven van de IND. Het V-nummer staat ook op de achterkant van het verblijfsdocument.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Wat gebeurt er na 5 jaar verblijfsvergunning?

Kinderen kunnen pas onbepaalde tijd aanvragen als zij minimaal 13 jaar oud zijn en sinds hun 8e jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. In die 5 jaar hebt u al die tijd uw hoofdverblijf in Nederland gehad. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Wat is een geldige verblijfsvergunning?

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is je nationaliteit als je een verblijfsvergunning hebt?

De verblijfsvergunning moet geldig zijn tot op de dag van de naturalisatieceremonie. Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u en uw kind de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Uw kind moet mee naar de gemeente als u de aanvraag doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Volg uw aanvraag op Mijn IND

19 related questions found

Heb ik de Nederlandse nationaliteit?

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik Nederlander worden door te trouwen met een Nederlander?

Echtgenoten of geregistreerde partners van Nederlanders hoeven niet in Nederland te wonen om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen. Zij kunnen onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door een aanvraag te doen op de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar zij wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kroesadvocaten.nl

Wat is een type 1 verblijfsvergunning?

Type I: verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

Dit is een vergunning voor personen die op reguliere grond voor bepaalde tijd in Nederland mogen zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Waar staat documentnummer verblijfsvergunning type 2?

Dat nummer staat achter de letters VNR.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Is mijn verblijfsvergunning klaar?

In Mijn IND staat dat uw document klaar is. Kies uw woonplaats in de loketwijzer om te zien waar u uw document moet ophalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Hoe lang mag je in Nederland blijven zonder verblijfsvergunning?

Om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven heeft u misschien een verblijfsvergunning nodig. Om naar Nederland te kunnen reizen heeft u soms ook een visum nodig. Wat u nodig heeft, hangt af van uw nationaliteit en de reden van uw komst. Wilt u korter dan 90 dagen in Nederland blijven?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Hoe lang moet je getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

U kunt een verblijfsvergunning om werk te zoeken in Nederland aanvragen als: uw huwelijk 3 jaar of langer heeft geduurd, én. u minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner heeft gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie krijgt een verblijfsvergunning?

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? En wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is een ID-kaart een verblijfsvergunning?

Documenten voor reis naar het buitenland

Bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart. Dit kan ook een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort zijn. De verblijfsvergunning is geen reisdocument.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Waarom geen BSN op verblijfsvergunning?

Statushouders eerst

De azc-locaties zitten erg vol. Daarom is het voor asielzoekers op dit moment helaas niet mogelijk om zich in te schrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook als u 6 maanden in Nederland woont in afwachting van de beslissing van de IND, kunt u zich op dit moment niet inschrijven in de BRP.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mycoa.nl

Is ID nummer hetzelfde als documentnummer?

Europese identiteitskaart – Het documentnummer op een Europees identiteitskaartnummer heeft negen tekens. Je vindt dit nummer rechts bovenaan, onder het kopje 'documentnummer'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat is een verblijfsvergunning type 3?

Type III: “ASIEL BEPAALDE TIJD”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van drie of vijf jaar verleend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scanid.nl

Welke verblijfsvergunningen zijn er?

Welke verblijfsvergunning u aanvraagt is afhankelijk van uw situatie. U wilt uw partner naar Nederland laten komen om bij u te wonen. U wilt uw minderjarige kind naar Nederland laten komen om bij u te wonen. U wilt een eerste verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Wat is mijn verblijfstitel?

Vreemdelingenidentiteitsbewijs. Heeft u als vreemdeling in Nederland asiel aangevraagd en is er nog geen beslissing of u mag blijven? Dan kunt u een vreemdelingenidentiteitsbewijs krijgen. Hiermee toont u uw identiteit en nationaliteit aan en dat u (tijdelijk) in Nederland mag verblijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is verblijfsvergunning type 4?

U hebt een van de volgende verblijfsdocumenten: Regulier onbepaalde tijd (type II) EU langdurig ingezetene (type V) Asiel onbepaalde tijd (type IV)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan iemand met een verblijfsvergunning een huis kopen?

Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunt u over het algemeen gewoon een hypotheek afsluiten. Bij het afsluiten van een hypotheek is het verplicht om een verblijfsvergunning "anders dan tijdelijk" te hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverhypotheken.nl

Kan je trouwen zonder verblijfsvergunning?

Om te trouwen in Nederland moet de huwelijkskandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen. De volgende regels gelden in Nederland: Tenminste één partner moet Nederlander zijn of in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben. De partners moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtinglos.nl

Kun je trouwen met iemand zonder verblijfsvergunning?

De partner die niet de Nederlandse nationaliteit heeft moet een Verblijfsvergunning hebben. Dit is niet nodig als deze partner uit een land van de Europese Unie (EU) komt. Of uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt. Vraag bij de gemeente waar u wilt trouwen na of u een ongehuwdverklaring moet hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het legaal om met je neef of nicht te trouwen?

Een neef-nichthuwelijk is een huwelijk tussen een volle neef en nicht. Of tussen een oom of tante en een neef of nicht. Neef-nichthuwelijken mogen in Nederland alleen plaatsvinden als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl