Hoeveel is 1 ampul morfine?

Je hebt een ampul met morfine 2 mg/ml.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgpadprofessional.noordhoff.nl

Hoeveel ml is 1 ampul morfine?

Dit betekent: de totale inhoud van de ampul is 2 ml, hier zit 10 mg medicijn in opgelost. Voorbeeld: Op het etiket van een medicijnflesje staat: Morfineoplossing 10 mg/2 ml De arts schrijft 7,5 mg Morfine voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Wat is de maximale dosering morfine?

Volwassenen. Begindosering 10–30 mg 2×/dag, bij een lichaamsgewicht > 50 kg doorgaans 30 mg 2×/dag en bij een lichaamsgewicht < 50 kg, als ook bij ouderen, 20 mg 2×/dag; de dosering zo nodig verhogen met 30-50% op geleide van de pijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmacotherapeutischkompas.nl

Wat doet 5 mg morfine?

Het hoort bij een groep stoffen genaamd opiaten. Deze stoffen lijken allemaal op morfine. Artsen schrijven het voor bij plotselinge ernstige pijn, zoals pijn na een operatie, ernstige verwonding, pijn na een hartinfarct of koliekpijn. Ook bij langdurige hevige pijn, zoals pijn bij kanker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apotheek.nl

Hoe lang werkt 10 mg morfine?

Chronische pijn en doorbraakpijn

Voor doorbraakpijn worden (morfine-achtige) pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen. De werking hiervan is kortdurend: van 2 tot 4 uur. Voor chronische pijnen worden meestal langwerkende middelen gegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikazia.nl

Morphine - Side Effects

36 related questions found

Hoeveel is 5 mg morfine in ml?

Wanneer je 1 mg morfine nodig zou hebben, deel je dus 2 door 2, is 1. Je deelt daardoor ook de 1 ml door 2, dus 1 gedeeld door 2 is 0,5 ml. Nu weet je dat er 1 mg morfine zit in 0,5 ml. Je wilt 0,5 mg hebben dus deel je 1 mg door 2 = 0,5.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgpadprofessional.noordhoff.nl

Wat is sterker oxycodon of morfine?

Het middel is twee keer sterker dan morfine en dus ook extreem verslavend. Oxycodon werkt erg goed bij het onderdrukken van pijn, maar tolerantie treedt al snel op. Het afbouwen van oxycodon is daarom heel moeilijk als de pijn is geweken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op changesggz.nl

Hoeveel morfine bij palliatieve sedatie?

Omdat patiënte inmiddels geen medicatie meer oraal tot zich kan nemen wordt een subcutaan naaldje aangelegd met daarop aangesloten een draagbare pomp. De orale toediening van morfine wordt vervangen door een subcutane toediening, in een equivalente dosering van 40 mg per 24 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ntvg.nl

Is morfine slaapverwekkend?

Morfine en morfineachtige pijnstillers kunnen bijwerkingen hebben, zoals verstopping, misselijkheid en overgeven, en sufheid. De meeste bijwerkingen gaan na een paar dagen tot weken vanzelf over. Wanneer de dosis verhoogd worden, komen deze bijwerkingen weer tijdelijk terug.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl

Waar mag je morfine injecteren?

Subcutaan (onderhuids), intramusculair (in de spier) 5-20 mg, gewoonlijk 10 mg per keer, indien nodig elke 4 uur toegediend. Epiduraal (buiten de hersenvliezen en in het ruggenmergvlies) Aanvankelijk 5 mg, zo nodig na 1 uur 1-2 mg, veelal tot totaal 10 mg per dag (=24 uur).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op db.cbg-meb.nl

Hoeveel morfine per kg?

Subcutaan of intramusculair Volwassenen: 5 tot 20 mg, gewoonlijk 10 mg per keer, zo nodig elke 4 uur. Kinderen: 0,1 tot 0,2 mg/kg lichaamsgewicht, maximaal 15 mg per keer. Zo nodig elke 4 uur i.v. 0,05-0,1 mg/kg. Ouderen: 5 tot 10 mg per keer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wat doet morfine in terminale fase?

Morfine is wel geschikt om pijn en benauwdheid te behandelen en kan dus wel een belangrijke rol spelen in de fase van het levenseinde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmg.nl

Wat doet morfine met je ademhaling?

Bij kortademigheid wordt er een prikkel naar de hersenen gestuurd die vertelt dat u benauwd bent. Dit wordt de ademprikkel genoemd. Opioïden kunnen er voor zorgen dat deze prikkel minder sterk wordt doorgegeven, waardoor u zich minder benauwd voelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mcl.nl

Hoeveel mg zit er in een ampul?

Op het etiket van een medicijnflesje of van een ampul staat meestal: hoeveel mg medicijn en hoeveel ml injectievloeistof er in totaal in het flesje of de ampul zit. Zo kan er bijvoorbeeld staan: 10 mg/2 ml of 2 ml = 10 mg. Dit betekent: de totale inhoud van de ampul is 2 ml, hier zit 10 mg medicijn in opgelost.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoeveel mg zit er in 1 ml?

Injecteren

Bijvoorbeeld 10 mg/ 2ml. In 1 ml zit dus maar 5 mg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pe-online.org

Is 1 mg gelijk aan 1 ml?

In 1 ml zit 15 : 3 = 5 mg. In 0,5 ml zit dan 2,5 mg medicijn. Een tablet paracetamol bestaat uit 500 milligram.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nursing.nl

Hoe voel je je na morfine?

Vaak (1-10%): Anorexie, droge mond, buikpijn, dyspepsie, obstipatie, misselijkheid (vooral als de patiënt rondloopt) en braken (vooral in de eerste 1–2 weken van de behandeling). Verwardheid, slapeloosheid, vermoeidheid, slaperigheid, sedatie die meestal na enkele dagen afneemt, duizeligheid, hoofdpijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmacotherapeutischkompas.nl

Kan morfine samen met paracetamol?

Morfine of morfineachtige pijnstillers kunnen gebruikt worden in combinatie met paracetamol. Helpt paracetamol in combinatie met zo'n zeer sterke pijnstiller onvoldoende, dan kan de arts je ook nog een ontstekingsremmende pijnstiller (NSAID) voorschrijven (zie eerder).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl

Wat doet morfine palliatieve zorg?

In de palliatieve fase gaat de nadruk meer liggen op comfortzorg, het optimaliseren van je klachten en een verhoging van de kwaliteit van leven. Dit doen we door een optimale pijn -en symptoomcontrole na te streven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jessazh.be

Hoe lang duurt overlijden na in slaap brengen?

Meestal is de patiënt gewoon thuis. Gemiddeld duurt het een tot drie dagen voor de patiënt overlijdt. Hoe langer het duurt, hoe minder positief mensen zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op patientenfederatie.nl

Hoeveel morfine door Vlindernaald?

De intraveneuze toediening van antibiotica en vocht wordt gestaakt. Er wordt besloten tot intraveneuze toediening van morfine (5 mg 4 dd) en haloperidol (2,5 mg, zo nodig tot 3 dd).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ntvg.nl

Wat zijn de vier fasen van palliatieve zorg?

Stadia van palliatieve zorg
  • de bewustwording van het tijdelijke karakter van het effect van de behandeling van de ziekte;
  • de hoop en verwachtingen t.a.v. de behandeling;
  • het afwegen van baten en lasten van de behandeling;
  • het afzien dan wel het staken van ziektegerichte behandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op palliaweb.nl

Wat is sterker tramadol of morfine?

Tramadol is één van de zwakkere opiaten. Oxycodon is een sterker opiaat, net als morfine. De werking van oxycodon is dus beter dan die van tramadol. Behalve de werking zijn ook de bijwerkingen en het risico op verslaving hoger bij oxycodon versus tramadol.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trubendorffer.nl

Is tramadol een soort morfine?

tramadol. Tramadol is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking. Artsen schrijven het voor bij plotselinge of langdurige hevige pijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Waarom oxycodon in plaats van morfine?

Huisartsen schrijven met name oxycodon voor bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en schouderklachten. Morfine daarentegen wordt vaker voorgeschreven bij nier- en urinestenen, longkanker en COPD.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nivel.nl