Hoeveel is 1 triljard?

Een triljard is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000.000, duizendmaal triljoen of 1021. Het SI-voorvoegsel is zetta (Z). In het Amerikaans Engels wordt een triljard aangeduid als sextillion (1000 × 10006).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat komt na 1 triljard?

Antwoorden (3) Een Quadriljoen. Dat is een 1 met 24 nullen!!!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoeveel is 1 trillion dollar?

Één een, twaalf nullen: 1.000.000.000.000. Duizend miljard, een miljoen miljoen. Een trillion in het Engels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nrc.nl

Hoeveel miljard is een biljard?

Naamgeving van grote getallen

Duizend miljoen is een miljard. Duizend miljard is een biljoen. Duizend biljoen is een biljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het hoogste getal in de wereld?

Het allergrootste getal dat bestaat is 'oneindig', waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt. Wat gebeurt er als je bij oneindig één optelt? Dan is het nog steeds oneindig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemosciencemuseum.nl

50 Sportmomenten Die 1 In Een Triljoen Zijn

20 related questions found

Hoe heet een 1 met 27 nullen?

Ze komen ook zo zelden voor dat er tot voor kort nog geen wetenschappelijke term voor bestond. Tot nu: Een getal met 27 nullen heet ronna en 30 nullen noemen we vanaf nu quetta. Een getal met zes nullen kenen de meeste mensen wel: dat is miljoen, doe er nog drie nullen bij en je hebt een miljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat is meer triljard of biljard?

Een miljoen miljoen is een biljoen; een miljoen biljoen is een triljoen. Daartussen zitten de getallen in stappen van duizend. Die eindigen op -iljard. Dus duizend miljoen is een miljard; duizend biljoen is een biljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Hoeveel miljard is een triljard?

Een triljard is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000.000, duizendmaal triljoen of 1021. Het SI-voorvoegsel is zetta (Z).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je 1000?

Duizend (1000) is het gehele getal dat volgt op 999 en voor 1001 komt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie is de rijkste persoon in de wereld?

1. Elon Musk - $192 miljard. De rijkste man ter wereld is wederom Elon Musk, sinds de overname van Twitter was hij gezakt op de lijst. Door een daling in de koerswaarde van LVMH begin juni (van Bernard Arnault, met wie Musk stuivertje wisselt om de eerste plek in deze rijke mensenlijst), staat Musk weer bovenaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deondernemer.nl

Wat is een ziljoen?

ziljoen - Hoofdtelwoord 1. een bijzonder groot getal met een niet nader aangegeven aantal nullen ♢ Je zult er wel een ziljoen redenen voor kunnen opnoemen, maar het gaat toch niet door.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Hoeveel is 1 Sextiljoen?

Een Sextiljoen is een getal met 36 nullen. Je schrijft het als 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Een sextiljoen is duizend keer zo groot als een Quintiljoen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat is 1 biljoen?

Een biljoen is tien tot de 12e macht, 1012, dus 1.000.000.000.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel nullen heeft een Octiljoen?

Hoofdtelwoord. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (= 1048). Een octiljoen is een zeer groot getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Hoeveel nullen heeft het getal Googleplex?

Een veelvoorkomende term is googol: een 1 met 100 nullen erachter. Je spreekt het uit als tien sexdeciljard. Nog groter zijn bijvoorbeeld een vigintiljoen (1 met 120 nullen erachter), quinquagintiljoen (300 nullen), Milliljoen (6000 nullen) of een Googolplex ('googol' nullen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op telegraaf.nl

Welk getal komt voor Google?

De domeinnaam Google is ontstaan als woordspeling op het woord 'googol'. Googol is een wiskundige term en duidt een getal aan met een waarde van 10100.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blauwemonsters.nl

Wat is het eind getal?

Je eindcijfer is het uiteindelijke cijfer voor je eindexamen voor een bepaald vak en wordt altijd afgerond op een geheel getal. Het eindcijfer bestaat meestal uit het gemiddelde van het cijfer voor je schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sslleiden.nl

Hoeveel nullen heeft een quadriljoen?

Een quadriljoen is een getal met 24 nullen. Dat schrijf je zo: 1.000.000.000.000.000.000.000.000. Een quadriljoen is duizend keer zo groot als een triljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat komt er na 999 miljard?

Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl