Hoeveel is nul maal nul?

Het getal 0 heeft een aantal unieke eigenschappen: vermenigvuldigen met nul geeft altijd nul; delen door nul is niet toegestaan en ook allerlei andere rekenkundige bewerkingen zijn niet gedefinieerd voor het getal 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel is oneindig maal nul?

Het wiskundig symbool voor oneindig is ∞. maar dat is onmogelijk want wat je ook vermenigvuldigt met 0, geeft 0!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knack.be

Hoeveel is nul gedeeld door nul?

Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul. Een ezelsbruggetje om te onthouden dat de bewerking niet mag is "delen door nul is flauwekul" of "wie deelt door nul is een snul".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel is 0 0?

Daarom heet 0:0 een onbepaaldheid, je kan het niet berekenen, enkel benaderen, maar zelfs dan hangt het resultaat af van de situatie, en kan dat resultaat om het even wat zijn. Kort gezegd: 0:0 bestaat niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikhebeenvraag.be

Waarom is 0 gelijk aan 1?

Voor alle duidelijkheid: het is een een conventie/overeenkomst dat we 0! gelijkstellen aan 1, we definiëren het zo - in feite is dat de reden waarom 0! = 1.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

0 x ♾️ , It's Not What You Think

22 related questions found

Wat is het omgekeerde van 0?

Het tegengestelde van een getal is dat getal waarmee je het eerste moet optellen om op 0 uit te komen. - met welk getal x kan ik 0 optellen om 0 uit te komen. Hier is er wel een antwoord: 0+0=0. Dus: 0 is het 'tegengestelde' van 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Is 0 1 hetzelfde als 0 10?

Elk stukje van 0,1 is een tiende en staan op de eerste plek achter de komma. Een tiende kun je ook weer in tien stukjes verdelen. Elk stukje van 0,01 is een honderdste en staan op de tweede plek achter de komma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op basisschooldeleer.nl

Waarom is nul meervoud?

Waarom is het nul boeken en niet nul boek? Na alle telwoorden (op één na) staat het zelfstandig naamwoord in het meervoud: nul boeken, drie lammetjes, duizend deelnemers, enz. De enige uitzondering is één. Het getal nul is vergeleken met de andere getallen een nieuwigheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is een nul?

getal, één minder dan één, in Arabische cijfers 0 nul - Zelfstandignaamwoord 1. niks; de afwezigheid van iets 2. scheldwoord, vaak gebruikt als iemand vindt dat iemand anders nergens goed in of voor is Synoniemen 1. niks, niets 2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat komt er na 999 miljoen?

Zo is er voor elke stap van drie nullen een naam, althans voor de eerste paar stappen. Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Is nul deelbaar door 2?

Een getal is deelbaar door 2 als dat getal even is. Dit zijn getallen die eindigen op een: 0, 2, 4, 6 of 8. Een getal is niet deelbaar door 2 als dat getal oneven is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Is nul niks?

Het is gewoon een aanduiding voor niks, nada, noppes, geen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Is het getal nul positief of negatief?

Maar waarom is 0 dan zo belangrijk in de wiskunde, in de ICT, etc? Het getal 0: het is zowel wel/niet positief als negatief, je kan er niet door delen, vermenigvuldigen met 0 levert ook niets op. Eigenlijk is het dus een zinloos getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vragen.wetenschapsagenda.nl

Wat is het grootste getal na oneindig?

De eerste kennismaking van kinderen met oneindig is waarschijnlijk de grote verbazing dat dat tellen alsmaar doorgaat! Er komt altijd weer een volgend getal. En toch is oneindig het grootste "getal" dat er bestaat, alhoewel er geen grootste getal is!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hhofstede.nl

Hoe groot is het getal Google?

Elk Google-account biedt 15 GB aan opslagruimte die wordt gedeeld door Google Drive, Gmail en Google Foto's. Als je upgradet naar Google One, gaat je totale opslagcapaciteit naar 100 GB (of meer, afhankelijk van het abonnement dat je kiest).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op one.google.com

Wat is het laatste getal voor oneindig?

Het allergrootste getal dat bestaat is 'oneindig', waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt. Wat gebeurt er als je bij oneindig één optelt? Dan is het nog steeds oneindig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemosciencemuseum.nl

Is nul negatief?

Soms wordt 0 gezien als zowel positief als negatief, maar over het algemeen is dit niet de overeenkomst. Beter is 0 te beschouwen als noch positief, noch negatief. Nul zelf is bijgevolg niet positief maar ook niet negatief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Is nul een aantal?

Het getal nul, aangeduid met het cijfer 0, duidt aan dat er geen voorwerpen zijn. Het natuurlijke getal 0 wordt gevolgd door het getal 1. Het woord nul vindt zijn oorsprong in het Latijnse nullus (geen). Nul is een hoofdtelwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is de nul blauw?

Blauw: nuldraad

Voor de afvoer van stroom gebruikt u een blauwe stroomdraad of nuldraad (symbool: N). Hier staat doorgaans geen spanning op. Er wordt dan ook naar verwezen als de mindraad, die samen met de plusdraad of fasedraad de stroomkring vervolledigt. Beide draden hebben dezelfde dikte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legrand.be

Wat is een 0 met een streepje?

"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep. De uitspraak van de klinker is ongeveer als het Nederlandse "eu" (fonetisch symbool: [ø]) in het woord "reus".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is nul een waarde?

Die nulletjes, hoewel ze geen waarde hebben, spelen dus een cruciale rol in de manier waarop wij onze getallen noteren.” De nul als plaatshouder dus, is vrij makkelijk te begrijpen en zeer handig. Dankzij de nul als plaatshouder, kunnen we snel met getallen rekenen in plaats van aantallen alleen maar te noteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scientias.nl

Welk woord heeft geen meervoud?

Woorden als rommel en vee hebben geen meervoud. Bijzonder zijn zelfstandige naamwoorden als rijst, haat, onzin, melk, hout, informatie en aarde, we noemen ze niet-telbaar. Ze komen zelden voor met een onbepaald lidwoord (een rijst zeg je niet) en ze staan zelden in het meervoud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bruuttaal.nl

Hoe moet je cijferen maal?

  1. Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar.
  2. Honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
  3. Vermenigvuldig eerst de eenheden met elkaar. Daarna vermenigvuldig je de eenheid met het tiental.
  4. Cijferend vermenigvuldigen lijkt op kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is 0 0001?

0,01 is éénhonderdste ( 2 nullen ) 0,001 is éénduizendste ( 3 nullen ) 0,0001 is ééntienduizendste ( 4 nullen ) 0,00001 is éénhonderdduizendste ( 5 nullen )

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Hoeveel is 0 01?

1% = 1/100 = 1 : 100 = 0,01.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl