Hoeveel opritten mag een huis hebben?

Bij woningen waar op eigen terrein kan en mag worden geparkeerd, is in principe één inrit per woning toegestaan. Bij de inrichting van het bestemmingsplan is of wordt geen rekening gehouden met meerdere inritten t.b.v. een woonkavel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lokaleregelgeving.overheid.nl

Hoeveel verharding mag je hebben?

maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Alle reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsloketvlaanderen.be

Heb je een vergunning nodig voor een oprit?

Enkel in de zij- of achtertuin: een vergunning voor een oprit in de voortuin is altijd vereist. Wil je in de achter- of zijtuin een extra stuk grond verharden om een auto op te plaatsen? Dan heb je doorgaans geen vergunning voor je oprit nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleggen.net

Heb ik een vergunning nodig voor een inrit?

Wilt u een inrit of uitrit van uw pand naar de openbare weg aanleggen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat kost een vergunning voor een oprit?

De gemeenteraad heeft de leges voor een uitritvergunning al verlaagd naar € 270,25.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op orr.nl

Oprit aanleggen met Dobbit en Marshalls

16 related questions found

Wat is het verschil tussen een oprit en een inrit?

In de verkeerskunde wordt de term oprit uitsluitend gehanteerd voor de eerste betekenis. Dit stemt overeen met het begrip inrit of uitrit in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). De tweede betekenis wordt in de verkeerskunde aangeduid als een toerit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wegenwiki.nl

Waarom mag je niet voor je eigen oprit parkeren?

Te klein voor een formele oprit

Want in het regelement verkeersregels en verkeerstekens staat dat dit soort stukjes grond te klein zijn voor een formele oprit. Dat is de reden dat ze gezien worden als onderdeel van de openbare weg. Dat betekent dat je daar dus niet mag parkeren, ook al is het eigen grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omroepbrabant.nl

Is een oprit eigen terrein?

Of u uw auto mag parkeren op een oprit, hangt af van de verkeerssituatie. Soms is een oprit onderdeel van de openbare weg, bijvoorbeeld als de oprit over een stoep loopt. De oprit wordt dan niet beschouwd als 'eigen terrein' en u mag uw auto daar niet parkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat mag je zetten zonder vergunning?

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:
  • Aanbouwen zoals een serre of garage.
  • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
  • Verbouwingen.
  • Dakkapellen en dakramen;
  • Zonnepanelen;
  • Schuttingen en tuinhekken;
  • Schotelantennes.
  • Speeltoestellen en vlaggenmasten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watmagikbouwen.nl

Hoe breed mag een oprit zijn?

Voor het parkeren van een personenauto op een oprit, dient de oprit minimaal 2,50m breed te zijn. Deze breedte is nodig om ook voldoende ruimte te hebben om langs de personenauto te kunnen lopen en om de deur van de personenauto open te kunnen doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op officielebekendmakingen.nl

Welke oprit is waterdoorlatend?

Open verharding, los steenmateriaal

Een klassieke oplossing om een verharding zoals een oprit aan uw huis aan te leggen zijn losliggende steentjes, zoals dolomiet, grind, kiezels, etc. Deze open verharding is een ideale waterdoorlatende oplossing aangezien deze het regenwater maximaal laat afvloeien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op particulier.terradec.com

Hoeveel mensen hebben een eigen oprit?

41 procent van de Nederlanders zegt over een eigen oprit of privéparkeerplek te beschikken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandelektrisch.nl

Wat valt onder oprit?

Een oprit is het gedeelte van een woonperceel bedoeld voor het parkeren of stallen van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende garage. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat wordt gezien als verharding?

Wat precies het materiaalgebruik is, speelt dus geen rol om te bepalen of een handeling als “verharding” aanzien wordt. “Verharding” is dus niet het gevolg van het al dan niet waterdoorlatend zijn van het materiaal, maar wel van het feit dat je de (natuurlijke) bodem op een kunstmatige manier afdekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgeving.vlaanderen.be

Wat is de goedkoopste oprit?

Als u een oprit wilt laten aanleggen zijn de kosten grotendeels afhankelijk van de materialen die u gebruikt. Grind is de goedkoopste optie: dit kost gemiddeld €10,- €15,- per m². Klinkers zijn ook een goede keuze, hiervoor ligt de prijs rond de €10,- tot €25,- per m².

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vertap.be

Is steenslag verharding?

Grind, steenslag en schelpen

Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt als losliggende bovenlaag of worden ingestrooid in zand of klei. Bij minder draagkrachtige onderlagen is dit type verharding net als grind of steenslag onderhoudsgevoelig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blauwgroenvlaanderen.be

Hoeveel mag je bouwen in je achtertuin?

Hoeveel m2 jij mag bouwen zonder vergunning hangt af van de omvang van jouw tuin. Bij een tuin kleiner dan 100m2 mag je bijvoorbeeld 50% van die tuin bebouwen zonder vergunning. Voor tuinen groter dan 100m2 gelden andere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Heb ik een vergunning nodig voor een nieuwe voordeur?

Wanneer echter met de vervanging van kozijn en voordeur het uiterlijk van de woning niet wijzigt en de woning geen monument is, kan de vervanging zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd omdat dit volgens de Bor, Bijlage II, Hoofdstuk 2, onderdeel 1 (Besluit omgevingsrecht) valt onder gewoon onderhoud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nbd-online.nl

Hoeveel procent van je tuin mag je bebouwen?

Het aantal vierkante meter dat jij zonder vergunning mag bebouwen is afhankelijk van de omvang van jouw perceel. Bij een perceel kleiner dan 100m2 mag je 50% van de grond bebouwen zonder dat je een vergunning hoeft aan te vragen. Bij tuinen die groter zijn dan 100m2 gelden andere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op constructieshop.nl

Wat als iemand voor je oprit staat?

Wat kunt u doen indien een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt de toegang tot uw garage of oprit blokkeert? Aangezien het een overtreding is op de wegcode, zult u een beroep moeten doen op de politie opdat ze ter plaatse komt, de situatie opmeet en een proces-verbaal opstelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.europ-assistance.be

Kan je een boete krijgen op eigen terrein?

Een boete voor parkeren op uw eigen terrein, of de buurman die parkeert op uw parkeerplaats? Het is allemaal mogelijk als u niet oppast. Particulier eigendom kan openbaar zijn en op privéterrein kunnen gewone verkeersregels gelden!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jpr.nl

Is je voortuin eigen terrein?

Hoewel het je eigen terrein is, mag je niet zomaar van je voortuin een oprit maken. Ook niet als je buren dat wel gedaan hebben. Een reden hiervoor is dat je op deze manier een nieuwe uitweg op de bestaande weg creëert. Ook neem je hiermee ruimte voor parkeerplaatsen langs de weg voor jouw deur weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.huislijn.nl

Waarom mag je niet op de stoep parkeren?

Het maakt niet uit of je met twee wielen half op de stoep staat of dat je de auto helemaal op het trottoir neerzet. In principe zijn beide situaties verboden. Dat heeft te maken met de hinder die je voor voorbijgangers op de stoep veroorzaakt. Het trottoir is namelijk bestemd voor voetgangers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tanqyou.com

Hoe ver moet een auto van een oprit staan?

In het verkeersreglement staat niets over de afstand. In principe mag je dus tot helemaal tegen de garage parkeren. Maar wanneer duidelijk is dat je het in- en uitrijden daardoor zal hinderen (b.v. in een smalle straat, of omdat de inrij zeer smal is), dan kan je maar beter enige afstand houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op touring.be

Hoeveel auto's mag je parkeren op eigen terrein?

Je mag zoveel auto's in de straat parkeren als je zelf wil. Zolang de auto verzekerd is en aan zijn belastingverplichtingen voldoet, is er geen wet die het verbied om meerdere auto's in een straat te zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op forum.infopolitie.nl