Is mij een lijdend voorwerp?

Een lijdend voorwerp kan een zelfstandig naamwoord zijn (bijvoorbeeld fiets, een meisje, Anna), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern (haar nieuwe kleren) of een persoonlijk voornaamwoord (mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe weet je of iets lijdend voorwerp is?

Zoek eerst het gezegde en het onderwerp. Zet wie of wat voor het gezegde en het onderwerp en maak er zo een vraag van. Als er een antwoord op je vraag is dan is dat het lijdend voorwerp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Is mij een ik vorm?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciëren, achten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is nooit een lijdend voorwerp?

In een zin met een naamwoordelijk gezegde staat nooit een lijdend voorwerp. Als het wederkerend voornaamwoord (zich) niet noodzakelijk hoort bij een werkwoord, is het een lijdend voorwerp. Hij schaamt zich zich = deel van het werkwoordelijk gezegde ( je kunt een ander niet schamen.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikschrijfbeter.nl

Welke vraag stel je bij lv?

Het lijdend voorwerp herkennen

Het lijdend voorwerp (lv) kun je vinden door de volgende vraag te stellen: lijdend voorwerp: wie/wat + gezegde + onderwerp?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jufmelis.nl

Meester Nicky TV lijdend voorwerp

34 related questions found

Wat is het lijdend voorwerp kinder uitleg?

Het lijdend voorwerp = wie / wat + onderwerp + gezegde. Als de zin een naamwoordelijk gezegde heeft, dan is er geen lijdend voorwerp. Een zin kan dus alleen een lijdend voorwerp hebben als het een werkwoordelijk gezegde heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Hoe vind je MV en lv?

Vuistregels
  1. Vind de persoonsvorm (en het gezegde)
  2. Vind het onderwerp: wie of wat + gezegde?
  3. Vind het lijdend voorwerp: wie of wat + gezegde + onderwerp?
  4. Vind het meewerkend voorwerp: (aan/voor) wie of wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Welke werkwoorden hebben altijd een lijdend voorwerp?

Het lijdend voorwerp komt alleen voor bij werkwoorden die iets doen. Het lijdend voorwerp is altijd de "iets" of "iemand" die gedaan wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterontleden.nl

Is lijdend?

Met ij. Bedoel je het werkwoord waarmee je aangeeft dat iemand iets doorstaat of ondervindt (bijvoorbeeld pijn, een ziekte of honger)? Dan is het met een ij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Wat is het lijdend voorwerp Wikipedia?

Het lijdend voorwerp of direct object is het zinsdeel waarop de werking van het werkwoord (het werkwoordelijk gezegde) rechtstreeks betrekking heeft; in sommige gevallen is het lijdend voorwerp het onmiddellijke resultaat van de door het werkwoordelijk gezegde omschreven handeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat voor een woord is mij?

Persoonlijk voornaamwoord

accusatief en datief van ik, eerste persoon enkelvoud. Hij ontsloeg mij. Hij gaf mij een baan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Hoe voel ik me of mij?

Als niet-onderwerpsvorm kunnen we zowel me als mij gebruiken. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk de gereduceerde vorm me te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm mij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de betekenis van mij?

Je hebt gezocht op het woord: mij. mij (persoonlijk voornaamwoord) 1als lijdend of meewerkend voorwerp, 1e persoon enkelvoud; = me: wil je het mij niet vertellen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Hoe haal je het lijdend voorwerp uit een zin?

Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het werkwoord direct ondergaat. Een andere naam voor het lijdend voorwerp is daarom direct object. In bijvoorbeeld 'Ik koop een fiets' 'ondergaat' een fiets direct de werking van het werkwoord kopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is het lijdend voorwerp in een zin?

Het lijdend voorwerp (of: direct object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door het gezegde wordt uitgedrukt, direct gericht is. Het lijdend voorwerp ondergaat deze handeling of werking of wordt erdoor voortgebracht: (1) Hij bouwt het huis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe kom je achter de persoonsvorm?

Hoe vind je de persoonsvorm in een zin?
  1. Maak de zin vragend (ja/nee-vraag) -> de persoonsvorm komt vooraan in de zin te staan.
  2. Probeer de zin in een andere tijd te zetten -> het woord dat nu verandert, is de persoonsvorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wrts.nl

Hoe schrijf je lijdend?

Een lijdende vorm bevat het hulpwerkwoord worden of zijn en een voltooid deelwoord. Verder kan er nog een door-bepaling in de zin staan, die aangeeft wie de handelende persoon of instantie is. De rekensom wordt uitgelegd door de leraar. Hanno werd nog net op tijd gered door de reddingsbrigade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kan lijden tot?

Het kan iets over een richting zeggen (leiden naar), een gevolg aanwijzen (leiden tot) of een toestand waarin iemand wordt gebracht (leid ons niet in verzoeking). En het kan ook 'doorbrengen' betekenen, en dat is de betekenis die we zoeken. Je leidt een leven, ook als dat toevallig zwaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Kan ik niet lijden?

er is daar blijkbaar geen gebrek; — dat kan niet lijden, dat kan niet zijn, (ook) de uitgaaf kan ik niet dragen; — de zaak lijdt geen uitstel; het lijdt geen twijfel; die kosten werden in uitgaaf geleden; 3. verdragen, houden van iem.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Welke naamval is het lijdend voorwerp?

Accusatief - lijdend voorwerp

De vierde naamval of de accusatief gebruik je voor het lijdend voorwerp in de zin. Het lijdend voorwerp vind je door de volgende vraag te stellen: Wie/wat + gezegde + onderwerp? We passen dit toe op onze vierde zin: Tina besucht den Pinguin oft im Zoo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Is lijdend voorwerp derde naamval?

Het lijdend voorwerp staat in de 4e naamval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nubeterduits.nl

Kan een onderwerp een lijdend voorwerp zijn?

Nee, dat is niet mogelijk. Het lijdend voorwerp staat namelijk altijd in een andere naamval dan het onderwerp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is MV voorbeeld?

meewerkend voorwerp (mv): aan/ voor wie + wwg + ow + (lv)? Hij heeft aan Sanne een cadeau gegeven. Let op: in deze zin kun je eenvoudig het voorzetsel 'aan' weglaten: 'Hij heeft Sanne een cadeau gegeven. ' Als dat kan, weet je dus al dat je te maken hebt met een meewerkend voorwerp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jufmelis.nl

Wat is het NWD?

Het DEEL dat we er aan koppelen bestaat uit NAAMWOORDEN. We noemen dit stuk van de zin het NAAMWOORDELIJK DEEL (NWD) of PREDIKAATSNOMEN (PN).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schoolvoorbeeld.be

Hoe vind ik een gezegde in een zin?

Het gezegde bestaat uit de werkwoorden in een zin. Als er maar één werkwoord in de zin staat, dan is het gezegde de persoonsvorm. Als er meer werkwoorden in de zin staan, dan is het gezegde de persoonsvorm samen met de andere werkwoorden. Als je een zin gaat ontleden, begin je daarom altijd met de persoonsvorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl