Is samenwerken een eigenschap?

Samenwerken is een competentie.
Je kunt zowel geven als ontvangen, je kunt jouw inbreng en idee geven maar je waardeert ook dat anderen dat doen. Het gezamenlijk resultaat staat voorop en gaat voor jouw eigen belang. Je kunt samen beslissingen nemen, luisteren wat anderen te vertellen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat valt er onder samenwerken?

Samenwerking is het proces waarbij meerdere mensen samen aan een taak werken. Je werkt dus samen richting hetzelfde doel: je hebt elkaar nodig! Dat maakt het soms ook lastig, want iedereen is verschillend en dat zie je terug in hoe mensen met elkaar samenwerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Hoe heet het als je goed kan samenwerken?

Assertief ben je als je zowel je eigen belang als dat van de andere persoon in het oog houdt. Een belangrijke eigenschap om goed te kunnen samenwerken. Als je goed om kunt gaan met diversiteit kun je met heel veel verschillende mensen samenwerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Wat zijn de kenmerken van samenwerken?

Aspecten van samenwerken
 • Je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Kwaliteiten van jezelf en van anderen inzetten om een gezamenlijk doel te bereiken.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de taken of doelen van de groep.
 • Afspraken maken en nakomen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Kennis, ideeën of informatie delen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kompas21.nl

Waarom ben je goed in samenwerken?

Complexe problemen en moeilijke taken kun je beter samen aanpakken dan individueel. Het geheel is namelijk groter dan de som der delen. Ieder teamlid draagt bij aan de oplossing. Door samen te werken in een team kunnen er nieuwe en vaak hele creatieve ideeën naar boven komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op i-experts.nl

Samen werken of echt samenwerken, wat is het verschil?

37 related questions found

Wat betekent samenwerken voor mij?

Wanneer mensen samenwerken, werken ze meestal aan een gezamenlijk doel. Vaak ben je afhankelijk van je collega's of je team om je doelen te behalen en je werk goed te kunnen doen. Om goed te kunnen samenwerken zijn goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bemoreyou.nl

Wat is de valkuil van samenwerken?

Een grote valkuil is dat samenwerken te impliciet gebeurt. Veel teams spreken niet of nauwelijks met elkaar af wie waarvoor verantwoordelijk is. Als dat niet gebeurt kunnen teamleden zich achter elkaar gaan verschuilen. Gedeelde verantwoordelijkheid beperkt dan de individuele verantwoordelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cabcoaching.nl

Wat is de meerwaarde van samenwerken?

Door goede samenwerking neemt het vermogen om leiding te geven en nemen toe. Daarnaast wordt het onderlinge vertrouwen vergroot en in stand gehouden, wordt er effectiever gecommuniceerd, worden er effectievere besluiten genomen en is de manier van conflicthantering constructiever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op glansreijk.nl

Wat heb je nodig om goed te kunnen samenwerken?

7 tips voor een goede samenwerking
 • Stel heldere doelen. ...
 • Wees betrouwbaar. ...
 • Wees écht geïnteresseerd in de ander. ...
 • Wees eerlijk, oprecht en transparant. ...
 • Wees je bewust van je eigen gedrag en dat van de ander. ...
 • Stel vragen aan elkaar. ...
 • Herken en erken het talent van een ander. ...
 • Het effect van een goede samenwerking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xl10.nl

Wat maakt samenwerken lastig?

Daar waar de samenwerking niet of stroef verloopt, beroepen mensen zich op hun rol en beperken zich daartoe. Houden ze hun eigen verantwoordelijkheid goed in de gaten en laten andere verantwoordelijkheden vooral bij anderen liggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Wat zijn de nadelen van samenwerken?

De 4 meest voorkomende problemen waarop het bij samenwerking in een team fout kan lopen
 • Het is niet duidelijk wat de doelstelling is. ...
 • Onduidelijke taakverdeling. ...
 • Elkaar niet aanspreken – geen open communicatie. ...
 • Niet luisteren naar wat de ander te vertellen heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op foqus-advies.nl

Wat is het verschil tussen samenwerken en samen werken?

De verleden tijd van samenwerken is 'werkte samen'. Het voltooid deelwoord is 'heeft samengewerkt'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe werk je effectief samen?

We geven je hier zes tips om jouw team(s) effectiever samen te laten werken, zodat ze tot betere resultaten komen.
 • Tip 1: De doelen van het team moeten duidelijk zijn. ...
 • Tip 2: Respectvolle communicatie is de sleutel. ...
 • Tip 3: We agree to disagree. ...
 • Tip 4: Pick your battles. ...
 • Tip 5: Groepsgevoel verbetert samenwerking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spijkermantrainingen.nl

Is samenwerken een kernwaarde?

Samenwerking als kernwaarde

En algemene kernwaarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van anderen zoals 'afspraak is afspraak' en 'als één mond naar buiten treden'. De kernwaarde 'samenwerking' bepaalt mede de identiteit van de organisatie en versterkt de wijze waarop medewerkers samenwerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ipv.nl

Wat zijn de Samenwerkingsvaardigheden?

Om een zo objectief mogelijk beeld van samenwerken te krijgen, hebben we samenwerken verdeeld in verschillende samenwerkingsvaardigheden. Dit zijn: actief luisteren, feedback ontvangen, feedback geven, afspraken nakomen, werkverdeling, assertiviteit, werksfeer, verantwoordelijkheid nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studenttheses.uu.nl

Waarom is samen leren belangrijk?

De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Coöperatief leren is ook een effectieve vorm van klassenmanagement, want de leerkracht maakt gebruik van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoeksteen-maurik.nl

Welke factoren kunnen de samenwerking positief beïnvloeden?

Er bestaan nog meer verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op deze positieve groepsdynamiek, denk maar eens aan:
 • Karakters van de teamleden;
 • De stijl van leidinggeven en de besluitvorming;
 • De teamgrootte;
 • De onderlinge verhoudingen (sympathie en antipathie) tussen de teamleden;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op glansreijk.nl

Hoe gaan collega's met elkaar om?

Hoe ga ik het best om met collega's?
 1. Wees eerlijk. Hou je werk en privé liever gescheiden? ...
 2. Communiceer. Laat anderen weten waar je mee bezig bent, en maak duidelijke afspraken. ...
 3. Hou je vlinders getemd. ...
 4. Spreek met twee woorden. ...
 5. Relativeer. ...
 6. Werk samen. ...
 7. Wees assertief. ...
 8. Waardeer de anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Waarom is samenwerken in een team belangrijk?

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij werk waar meerdere personen bij betrokken zijn. Als werknemers het werk goed op elkaar afstemmen, elkaar ondersteunen en werk van elkaar overnemen, neemt de werkdruk vaak fors af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondverbond.nl

Wat is een fijne collega?

Op de vraag aan welke eigenschappen de ideale collega moet voldoen is de top 5 als volgt: betrouwbaar, behulpzaam, talentvol, vrolijk en aardig. Eigenschappen die veel minder vaak worden genoemd zijn: slim, zelfverzekerd en bescheiden. In de huidige samenwerking met collega's kunnen nog wel wat dingen verbeterd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Hoe belangrijk zijn leuke collega's?

Je bent gemotiveerder met leuke collega's

In een team waar je je thuisvoelt, weet je dat je sámen naar een doel toewerkt. Dat vergroot je motivatie en je betrokkenheid bij je organisatie. En dat werkt echt veel fijner dan wanneer je werk voelt als een moetje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op happinez.nl

Wat is een efficiente samenwerking?

Waar efficiënt samenwerken om draait, is dat je met elkaar de dingen juist doet. En dat begint bij kennis. Bij weten wat je zelf doet en wat je collega doet, zodat jullie samen inderdaad het juiste doen. Dat vraagt in ieder geval transparant communiceren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fft.nl

Wat leer je door samenwerken?

Tijdens het samenwerken worden leerlingen uitgedaagd om hun gedachten onder woorden te brengen, medeleerlingen feedback te geven, oplossingen te bedenken en argumenten uit te wisselen. Leraren kunnen samenwerkend leren inzetten om verschillende doelen te bereiken: een inhoudelijk of een sociaal doel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijskennis.nl

Wat is het verschil tussen samenwerken en coöperatief leren?

Volgens Downes verschillen samenwerking en coöperatie op vier dimensies van elkaar: Autonomie (bij samenwerking is sprake van wederzijdse afhankelijkheid, bij coöperatie niet). Diversiteit (bij samenwerking is men gericht op hetzelfde doel, bij coöperatie verwacht men geen gemeenschappelijkheid).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op te-learning.nl

Welke activerende werkvormen zijn er?

10 activerende werkvormen
 • Activerende werkvorm 1: Denken-Delen-Uitwisselen. ...
 • Activerende werkvorm 2: Expertgroepjes. ...
 • Activerende werkvorm 3: Groepsrollen. ...
 • Activerende werkvorm 4: Kleurentest. ...
 • Activerende werkvorm 5: Zinnen afmaken. ...
 • Activerende werkvorm 6: Something to ponder about. ...
 • Activerende werkvorm 7: Zoek de fout.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coachingvoordocenten.com