Is schoonzus familie?

Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op promovendum.nl

Is een schoonzus familie?

Dit zijn: broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen) zwagers en schoonzussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op caorijk.nl

Wat is de definitie van een schoonzus?

Een schoonzus, zwagerin of zwageres is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je de schoonzus van je partner?

Dus de vrouw van je zwager is je schoonzus en de man van je schoonzus is je zwager. In homoseksuele relaties is de man van je zwager ook je zwager en de vrouw van je schoonzus ook je schoonzus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe noem je de zus van je partner?

Is je zus met een leuke vrouw getrouwd? Dan heb je er een schoonzus bij. Maar als je zus met een man trouwt, dan noem je hem een zwager.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

NT2 15 FAMILIE schoonzus? zwager? kleinkinderen, neef, nicht! Tc1.10 #learndutch #familie

23 related questions found

Hoe noem je de broer van je schoonzus?

Schoonbroer en zwager hebben dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'. In ruimere zin hebben schoonbroer en zwager ook de betekenis 'de mannelijke partner van de broer of zus van iemands partner'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je het kind van je schoonzus?

[familie] een zoon van iemands broer of zus. [familie] een zoon van iemands schoonbroer of schoonzus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe noem je je schoonfamilie?

Algemeen gangbaar in het hele taalgebied als aanduidingen voor aangetrouwde familieleden zijn: schoonzus, schoonmoeder, schoonvader, schoondochter, schoonzoon en schoonfamilie. Sporadisch komt ook schoonkinderen voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat als je je schoonzus niet mag?

Probeer genuanceerder te kijken naar haar gedrag. Misschien is het niet egoïsme maar onzekerheid waardoor ze zich zo gespannen en opschepperig gedraagt. Uw kritische blik zal die onzekerheid misschien nog doen toenemen. Misschien kunt u eens proberen haar gerust te stellen door iets aardigs te zeggen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psychologiemagazine.nl

Is een zwager familie?

Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je aangetrouwde familie?

De aangetrouwde familieleden worden ook wel de koude tak genoemd. De man van mijn zus is een aangetrouwd familielid en wordt wel zwager genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Hoe noem je broer en zus samen?

In het Nederlands is daar geen officiele vertaling voor, maar in het onderwijs en de zorg wordt al jarenlang de term Brussen of Brusjes gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is de dochter van mijn schoonzus?

[familie] een dochter van iemands broer of zus. [familie] een dochter van iemands schoonbroer of schoonzus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat valt onder schoonfamilie?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie is familie?

Eerstegraads familieleden: partner*, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op na.nl

Wie is directe familie?

partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) ouders (inclusief stiefouders en adoptieouders) schoonouders. kinderen (inclusief stiefkinderen en adoptiekinderen)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op caorijk.nl

Kan je breken met je familie?

Wanneer de band met je ouders of familie jou (emotionele) schade oplevert, of ervoor zorgt dat jij je niet op een gezonde manier kunt ontwikkelen, kan het, in sommige gevallen raadzaam zijn te breken met je ouders (of familie). Dit is een ingrijpend proces en aan zo 'n beslissing gaat heel veel vooraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liefdespijn.nl

Hoe noem je de ouders van je schoonzus?

Dan zeg je natuurlijk gewoon mijn schoonouders ; of desnoods onze. Maar dan heb je wel HEEL veel meer uit te leggen dan wanneer je alleen aan de schoonouders van je zus / ouders van je zwager refereert, want dat komt natuurlijk vrij weinig voor ; dat twee zussen met twee broers / broer en zus met broer en zus trouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe noem je een aangetrouwde nicht?

Schoonzoon en schoondochter (schoonkinderen) – partner van een kind. Aangetrouwde oom, aangetrouwde tante – partner van tante of oom. Schoonneef, aangetrouwde neef, schoonnicht, aangetrouwde nicht – heel ver weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op yory.nl

Hoe noem je de zus van je schoonzoon?

Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant). Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw (= aanverwant).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nazatendevries.nl

Is aangetrouwde familie familie?

Aangetrouwd is natuurlijk geen bloedband, maar het heet 'aangetrouwde familie'en daar hoort haar familie eigenlijk ook bij. Erfrechtelijk heb je er alleen weinig mee van doen, daarvoor staan ze te ver van je af. Mocht je dagelijks met haar in een huis wonen dan is er wel weer sprake van 'family life'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Waarom zeg je schoonfamilie?

Het voorvoegsel schoon- komt voor bij woorden die een verwantschap aangeven. Wat het bij al die woorden zegt, is dat de familierelatie door aantrouwen tot stand is gekomen. Zo is een schoonmoeder dus een 'aangetrouwde moeder'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is een kozijn familie?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor 'de zoon van iemands oom of tante' als voor 'de zoon van iemands broer of zus'. In veel dialecten wordt voor 'de zoon van iemands oom of tante' kozijn gebruikt. Dat gebruik is geen standaardtaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem ik de dochter van mijn zus?

Hoe noem je in Nederland een dochter van een tante/oom, en een dochter van een zus/broer? - Quora. Allebei noem je een nicht of nichtje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.quora.com