Kan de Belastingdienst je bankrekening controleren?

De fiscus kan bij derden verkregen informatie vergelijken met de boekhouding van de belastingplichtige. Zo heeft de controleur wellicht via een renseignement een afschrift ontvangen van een factuur van een afnemer. De controleur zal toetsen of deze is verantwoord in de administratie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op adrome.nl

Kan de Belastingdienst op mijn bankrekening kijken?

Waarom is dit belangrijk? De fiscus kan bankrekeningen van individuen raadplegen om achterstallige schulden (belastingen) te innen. In realtime kan de belastingdienst echter niet volgen welke transacties er allemaal plaatsgrijpen op je bankrekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessam.be

Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst controleert?

De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de Belastingdienst klein, met 0,4% voor kleine ondernemingen en 2,5% voor middelgrote ondernemingen. In dit artikel leggen we uit hoe je aan de beurt kan komen voor een controle.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoe weet de Belastingdienst mijn rekeningnummer?

Log in met uw DigiD op Mijn toeslagen. Ga naar het tabblad 'Mijn huishouden'. Daar ziet u het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Waar controleert de Belastingdienst op?

Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot onze kerntaak. Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen kunnen heffen. Bovendien waken we erover dat iedereen het juiste bedrag aan belasting betaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op over-ons.belastingdienst.nl

Check of je geld terug kunt krijgen van de Belastingdienst door gebruik te maken van deze middelings

37 related questions found

Hoe controleert de Belastingdienst mijn inkomen?

Wij controleren door te vergelijken

U geeft uw loon, uitkering of pensioen aan ons door. Uw werkgever, UWV of pensioenmaatschappij doet dat ook. We vergelijken de bedragen. Als ze niet hetzelfde zijn, dan krijgt u daar misschien een vraag over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op over-ons.belastingdienst.nl

Hoe werkt steekproef Belastingdienst?

Bij de steekproef loopt de Belastingdienst het risico dat maximaal het bedrag van de materialiteit fout is. Men toetst of er sprake is van een aanvaarbare aangifte aan de hand van de volgende norm: “We vinden een aangifte goed als er gemiddeld niet meer fouten in de populatie zitten dan een bepaald bedrag”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fiscaalvanmorgen.nl

Wat kan de Belastingdienst zien?

U bent verplicht informatie te geven als wij daarom vragen. Daarbij gaat het alleen om informatie die van belang kan zijn voor uw eigen belastingheffing. Hebt u bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes? Dan moet u het mogelijk maken dat wij deze inzien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan Belastingdienst zakelijke rekening inzien?

De Belastingdienst wil je administratie kunnen inzien. Het maakt daarbij niet uit of je een zakelijke rekening of een privérekening hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Wat weet de Belastingdienst van mij?

Het gaat om gegevens voor het berekenen van uw toeslagen en voor het uitbetalen daarvan. En als dat nodig is om teveel betaalde toeslagen van u terug te vragen. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe ver kan de Belastingdienst teruggaan?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. Herstellen wij een fout in een belastingaanslag?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel geld mag je hebben van de Belastingdienst?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar haalt Belastingdienst gegevens vandaan?

De gegevens zijn afkomstig van onder andere werkgevers, verzekeraars, banken en gemeenten. “Hoe meer gegevens wij invullen, hoe minder men dat zelf hoeft te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Kan de Belastingdienst zomaar geld van je rekening halen?

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij geld afschrijven van uw bankrekening. Dit is een overheidsvordering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wie kan er op mijn bankrekening inzien?

De bedrijven en instellingen die toegang kunnen krijgen tot uw bankrekening hebben een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. De bank controleert de vergunning voordat een bedrijf of instelling toegang krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikwoonleefzorg.nl

Welke transacties worden gecontroleerd?

Op dit moment mag u alle aankopen contant betalen. Bij contante aankopen boven de € 10.000 moet de verkoper een cliëntenonderzoek doen. Maar niet alle verkopers accepteren contant geld. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om contante betalingen vanaf € 3.000 te verbieden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel geld mag je op je zakelijke rekening hebben?

Hoeveel liquiditeiten je op je zakelijke rekening mag houden hangt af van de aard en omvang van je bedrijf, een bedrijf met tien medewerkers heeft nu eenmaal meer cash nodig dan een éénpitter. Zolang het bedrag wat je achter de hand hebt redelijk is, dan is er weinig aan de hand. Zo niet dan grijpt de fiscus in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boomboekhouderij.nl

Welke gegevens heeft de bank door aan de Belastingdienst?

We geven de informatie over je fiscale woonland, geboorteland en geboorteplaats door aan de Belastingdienst. We doen dit alleen als het fiscaal woonland dat je hebt opgegeven een land is waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snsbank.nl

Heeft de Belastingdienst een G rekening?

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en/of de btw aan ons kunt betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat mag de fiscus wel en niet bij een controle?

U moet de fiscus toegang verlenen tot de beroepslokalen en inzage geven in de fiscaal relevante documenten. Weigert u, dan kan de fiscus een boete opleggen en een aanslag van ambtswege toepassen. Hij mag de toegang niet forceren, zonder akkoord kasten openen, uw computer bedienen of documenten nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemingsdatabank.indicator.be

Hoe lang kan fiscus teruggaan in de tijd?

Concreet blijft de basistermijn drie jaar. Dat betekent dat de fiscus de aangiftes van de voorgaande drie jaar kan controleren als er een onregelmatigheid opduikt en een (bijkomende) belastingaanslag kan opleggen voor die voorgaande jaren. Voor aangiftes die te laat of niet ingediend zijn, wordt de termijn vier jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bdo.be

Wat mag een belastingcontroleur?

De controleur mag tijdens zijn plaatsbezoek zelf kasten en laden openen om te controleren of er relevante documenten in bewaard worden. Naast uw beroepslokalen, heeft de controleur (soms) ook recht op toegang tot uw privéwoonst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kluwereasyweb.be

Waarom is de steekproef zo belangrijk in het toezicht door de Belastingdienst?

Het zelf uitvoeren van een steekproef conform de methode van de Belastingdienst ('Controle Aanpak Belastingdienst'; ook wel 'CAB' genoemd), biedt u de kans om uw processen en aangiften door te lichten op fiscale fouten en kansen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bdo.nl

Hoe lang duurt boekenonderzoek Belastingdienst?

Een boekenonderzoek van de Belastingdienst duurt namelijk maximaal een paar dagen afhankelijk van hoe groot jouw onderneming is en hoe goed jij jouw administratie op orde hebt. Hoe beter jij jouw administratie op orde hebt, hoe korter het boekenonderzoek duurt. Je kunt trouwens het boekenonderzoek ook voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op firm24.com

Wat doe je bij een steekproef?

Een steekproef is een selectie uit een totale groep of populatie. In een kwantitatief onderzoek gebruik je een steekproef om data te verzamelen over een populatie, zonder de hele populatie te hoeven onderzoeken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl