Kan een bank een rekening blokkeren?

Er is geen wettelijke termijn voor hoe lang een bank je rekening mag blokkeren, maar een bank mag niet zomaar je rekening blokkeren zonder geldige reden. Als je rekening geblokkeerd is, kun je contact opnemen met de bank om te vragen wat de reden is en wat je kunt doen om de blokkade op te heffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saillant.nl

Wat betekent het als je rekening geblokkeerd wordt door de bank?

Bankrekening blokkeren

Dan kunt u de rekening niet meer gebruiken. U kunt geen geld meer pinnen, geen betalingen doen en geen geld op uw rekening ontvangen. Staat er nog geld op uw rekening? Dan kunt u uw bank vragen het bedrag over te maken naar een ander rekeningnummer, bijvoorbeeld van een familielid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe een geblokkeerde rekening deblokkeren?

Hoe deblokkeer ik een geblokkeerde rekening? Neem contact op met je bankkantoor. Afhankelijk van de reden van de blokkering kunnen ze je rekening deblokkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Kan de bank mij een rekening weigeren?

Opzegging of weigering van een basisbankrekening is mogelijk indien de aanvrager onherroepelijk is veroordeeld voor bepaalde misdrijven (oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte of het witwassen van geld) of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij de aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op openaccessadvocate.nl

Hoe lang duurt het om rekening te deblokkeren?

Deblokkeren duurt maanden

Dat komt omdat er moet worden nagegaan of de overleden of één van de erfgenamen fiscale en sociale schulden heeft. De fiscus heeft wettelijk gezien 12 werkdagen om iets te laten weten aan de notaris of ontvanger, maar in de praktijk wachten de ontvanger en de notaris doorgaans een maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trends.knack.be

Notaristip: waarom blokkeert de bank alle rekeningen bij een overlijden?

28 related questions found

Kun je geld storten op een geblokkeerde rekening?

Je kunt geen geld meer opnemen van de geblokkeerde rekeningen. Stortingen op of overschrijvingen naar geblokkeerde rekeningen blijven mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Kan een en of rekening geblokkeerd worden?

Wanneer kan een En/of Betaalrekening worden geblokkeerd? Als overgeblevene van de En/of Betaalrekening blijft u, na overlijden van de mederekeninghouder, toegang houden tot de rekening. Bij hoge uitzondering kan een En/of Betaalrekening bij het overlijden van een van de rekeninghouders worden geblokkeerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ing.nl

Kan de politie op je bankrekening kijken?

De Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Financial Intelligence Unit (FIU) en bijzondere opsporingsdiensten mogen voor het uitoefenen van bepaalde taken identificerende persoonsgegevens bij banken en betaaldienstverleners vorderen of opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op security.nl

Welke bank als je op zwarte lijst staat?

Beschikt u en/of uw onderneming over een EVR-registratie, dan kunt u echter geen 'normale' bankrekening openen. In die gevallen is er de Basisbankrekening, die u bij ING, ABN, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank aan kunt vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rwv.nl

Welke bedragen moeten de banken melden?

Melden ongebruikelijke transacties

Het gaat om onder andere banken, notarissen, belastingadviseurs en accountants, maar ook handelaren in goederen, als er transacties plaatsvinden in contanten voor € 10.000 of meer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abab.nl

Hoe deblokkeer ik mijn rekening?

Te vaak een foute pincode gebruikt
  1. Inloggen. ...
  2. Ga naar 'Service'
  3. Kies 'Betaalpas' en dan 'Betaalpas blokkeren' ...
  4. Zet het schuifje om zodat het wit is.
  5. Kies nu onder 'Betaalpas' voor 'Betaalpas deblokkeren'
  6. Zet het schuifje om zodat het groen is.
  7. Activeer je betaalpas weer voor gebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rabobank.nl

Hoe deblokkeer je je rekening?

Om een rekening te deblokkeren, moet u een attest bekomen. Dit kan u op twee manieren doen. Via de notaris kan u een akte van erfopvolging laten opmaken. Via het registratiekantoor kan u een attest van erfopvolging aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kluwereasyweb.be

Hoe lang duurt deblokkeren G rekening?

Wij streven ernaar binnen 4 weken te beslissen op uw verzoek. U krijgt een brief van ons als wij een beslissing op uw verzoek hebben genomen. In de brief leest u of en hoe we het bedrag aan u uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Welke banken monitoren niet?

Diverse Nederlandse banken doen niet mee met Transactie Monitoring Nederland, het initiatief van grote banken om gezamenlijk transacties te controleren op fraude. Onder meer Bunq, Revolut, N26 en Openbank doen niet mee, en Van Lanschot op dit moment nog niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweakers.net

Hoe lang zwarte lijst bank?

Dit systeem komt erop neer dat wanbetalers bij een bank of mensen die (langdurig) rood hebben gestaan een BKR-registratie krijgen (wordt soms ook wel de zwarte lijst genoemd). Deze BKR-registratie blijft normaliter nog 5 jaren staan, nadat de schuld is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kerckhoffsadvocaten.nl

Waarom blokkeert Rabobank mijn rekening?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat banken een bankrekening blokkeren. Banken doen dit voornamelijk als een vermoeden van fraude bestaat. Dat vermoeden bestaat soms erg snel. Dat kan al het geval zijn als een betaling wordt verricht aan of van een bankrekening uit een ander ver land.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rein.nl

Hoe kom je van de zwarte lijst af?

Als je van de zwarte lijst geschrapt wil worden, moet je vooral zorgen dat je geen achterstallige leningen meer hebt. Binnen de acht dagen moet de kredietverstrekker dat op zijn beurt laten weten aan de CKP en dan begint de klok van een jaar te tikken alvorens je plechtige communiezieltje weer gezuiverd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hypotheekwinkel.be

Kan je een rekening openen als je onder bewind staat?

Nee, je kunt geen bankrekening openen als je vrijwillig onder bewind staat. Dit komt omdat je dan een toestemmingsbesluit nodig hebt van de kantonrechter. Dit besluit kan worden genomen door een bewindvoerder die bepaalt dat je geen rekening mag openen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saillant.nl

Hoe lang op zwarte lijst na afbetaling?

Hoelang blijf ik negatief gemeld op de CKP? Heeft u uw schulden afgelost, dan blijft u nog één jaar geregistreerd. Na dat jaar, wordt u automatisch van de zwarte lijst gehaald. Als u uw schulden niet aflost, kan dit oplopen tot maximaal 10 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op santander.be

Kan politie bankrekening blokkeren?

Bij meerdere aangiftes kan de politie rekeninggegevens delen met banken. Die kunnen op hun beurt malafide bankrekeningen blokkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan de Belastingdienst op je bankrekening kijken?

Met de Belastingdienst delen we informatie over de rekeningen van onze klanten. De Belastingdienst gebruikt die gegevens onder andere om je belastingaangifte eenvoudiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snsbank.nl

Kan iemand mijn bankrekening leeghalen?

Ja, dat kan. Het is zeker niet fraudevrij. Via telefonisch bankieren kan je bij veel banken geld overmaken naar een andere rekening. Dus iemand anders kan ook misbruik maken van jouw toegangscode en ibannummer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op iban.nl

Kan een deurwaarder beslag leggen op je bankrekening?

Een deurwaarder mag pas beslag leggen op uw bankrekening met een uitspraak van de rechter, of een dwangbevel van de overheid. Bij het bankbeslag moet de deurwaarder een bedrag overlaten, het beslagvrije bedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat gebeurt er met je spaargeld als je sterft?

Voor de spaarrekening(en) geldt na overlijden hetzelfde als voor een betaalrekening. Was de overledene de enige rekeninghouder? Dan blokkeert de bank de rekening als u het sterfgeval meldt. Het vrijgeven van een spaarrekening werkt hetzelfde als het vrijgeven van een betaalrekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiobank.nl

Kan ik nog geld afhalen na overlijden?

Overgebleven rekeninghouder bij gezamenlijke rekening

Heeft u een en/of rekening dan wordt de bankrekening niet geblokkeerd. De nog levende partner mag echter niet onbeperkt geld opnemen van die rekening. De regel is dat u alleen geld mag opnemen tot het bedrag dat u zelf op de bankrekening heeft gestort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weversuitvaart.nl