Kan je aangifte doen tegen privacyschending?

Als u persoonsgegevens verwerkt dan moet u melding doen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De buurman die u bespied, of door camera observatie op plekken waar het niet mag is schending van de privacy. Alle vormen van privacy schending kunt u melden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meld.nl

Doet de politie altijd iets met aangifte?

Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie? Van ernstige misdrijven moet u aangifte doen bij de politie. Bij andere strafbare feiten bepaalt u zelf of u aangifte doet. Bent u slachtoffer van een klachtdelict, dan kan de verdachte alleen vervolgd worden als u aangifte doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat kun je doen als iemand leugens over je verspreid?

Wat kan ik doen tegen smaad of laster? Als iemand negatieve berichten over u verspreidt, vraag dan of hij hiermee stopt en de berichten verwijdert. Als de persoon weigert, kunt u aangifte doen bij de politie. U kunt de rechter vragen de dader te dwingen de berichten te verwijderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan ik aangifte tegen mij inzien?

Aangiftes van diefstal, vernieling of zakkenrollen volgt u via Mijn Politie. Dat is de persoonlijke, vertrouwde online omgeving van de politie. Als u inlogt op Mijn politie ziet u de laatste stand van zaken van uw aangifte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat gebeurt er als er aangifte tegen je is?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wanneer kan ik iemand aangeven voor smaad en/of laster? | Het Juridisch Loket

44 related questions found

Is kwaadsprekerij strafbaar?

Kwaadsprekerij wordt ook wel laster genoemd. Laster is een strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Kun je altijd aangifte doen?

U kunt aangifte doen van alle misdrijven die in Nederland zijn gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, internetoplichting, inbraak, fraude, mishandeling of verkrachting. Van sommige misdrijven moét u aangifte doen, bijvoorbeeld ontvoering. Dat staat in de wet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je aangifte doen zonder naam?

Je kunt niet anoniem aangifte doen bij de politie. Het is wel mogelijk om anoniem een misdrijf te melden bij landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Is een melding bij de politie anoniem?

U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat doen als politie aangifte weigert?

Het wil wel eens gebeuren dat de politie een aangifte toch weigert. In dit geval kunt u een klachtenprocedure starten bij de politiechef van het hoofdbureau in uw regio. U doet dat door een brief te sturen waarin u uitlegt dat u het er niet mee eens bent dat uw aangifte niet wordt opgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Is roddelen strafbaar?

Dat kan als het (online) pesten bedreigend of discriminerend wordt. Ook smaad en laster zijn strafbaar. De politie neemt aangiften zeer serieus, omdat je iemand levenslang kunt beschadigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat doe je als je vals beschuldigd wordt?

Het is goed mogelijk dat uw werkgever een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, mogelijk zelfs meerdere personen. Ook als u onterecht beschuldigd bent, kan het een overweging zijn om met de vertrouwenspersoon contact op te nemen om de beschuldiging die naar u is geuit te bespreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechter.nl

Kan je iemand aanklagen voor belediging?

U wordt niet direct vervolgd bij een belediging, het is een klachtdelict. Dit betekent dat iemand eerst aangifte moet doen, voordat wordt overgegaan tot vervolging. In veel gevallen zal degene tegen wie u de belediging geuit heeft dit niet doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eersterechtshulp.nl

Wat kun je doen als de politie niks doet?

Wilt u aangifte doen, maar wil de politie niet meewerken? Dat is erg vervelend. De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen. Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Wat mag de politie wel en niet doen?

De politie mag de brieven niet lezen en ook niet meeluisteren als je met je ouders praat. Je mag niet samen met meerderjarige verdachten (dus ouder dan 18 jaar) naar de luchtplaats of vervoerd worden. Meisjes en jongens zijn ook altijd apart van elkaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe lang heb je de tijd om aangifte te doen?

Hebt u geen bericht gehad dat u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u dat tot 5 jaar terug doen. In 2023 kunt u dus nog aangifte doen over 2018.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Waarom anonieme aangifte?

Het verbergen van de identiteit van een slachtoffer kan alleen als er goede redenen zijn om bang te zijn voor wraakacties. De rechter-commissaris beslist uiteindelijk of iemand anoniem aangifte mag doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan politie zien wie anoniem belt?

Ja. Indien u uw telefoonnummer niet heeft afgeschermd, verschijnt dit automatisch bij de politiemedewerker in beeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat gebeurt er als je een melding maakt bij de politie?

Bij een melding vertel je aan de politie wat er is gebeurd. Er wordt geen aangifte opgenomen en geen onderzoek ingesteld. Dankzij jouw melding is de politie extra alert en kan snel handelen. Zeker als er meerdere meldingen en aangiftes worden gedaan tegen een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helpwanted.nl

Is je uitgeven voor iemand anders strafbaar?

Er is geen wetsartikel dat verbiedt om onder andermans naam te handelen. Je moet dus naar andere artikelen grijpen om hiertegen op te treden, en oplichting ligt het meest voor de hand bij “je voor iemand andres uitgeven”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.iusmentis.com

Wat kan ik melden bij misdaad anoniem?

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meldmisdaadanoniem.nl

Kan ik mijn politie dossier inzien?

Politiegegevens inzien

Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. U vindt een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik zelf aangifte doen?

Log in op Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD. U bent nu in de Mijn Belastingdienstomgeving. Hier klikt u op 'Inkomstenbelasting' en vervolgens op 'Belastingjaar 2022'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe lang duurt een onderzoek van de politie?

De politie mag u maximaal negen uur vasthouden voor bij voorlopige hechtenisfeiten en maximaal zes uur bij niet voorlopige hechtenisfeiten. Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wie mag er aangifte doen?

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een misdrijf. Ook minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Doe je als kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan nemen we altijd contact op met de ouders of verzorgers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl