Kan je vakantiedagen uitbetaald krijgen?

Vakantiedagen laten uitbetalen
Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel geld krijg je als je vakantiedagen laat uitbetalen?

Vakantiedagen laten uitbetalen

Een voorbeeld: Je wilt 20 verlofuren met een salaris van 25 euro per uur laten uitbetalen. Bruto ontvang je 20 x €25 x 8% vakantiegeld = €540. Met de bijzondere loonbelasting, 48,94% bij een jaarsalaris van 45.000, houd je dan maar €540 - 48,94% = €275,72 netto over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radar.avrotros.nl

Wat als je je vakantiedagen niet gebruikt?

Voor werkgevers die nalaten de wettelijke vakantie binnen de voorgeschreven termijn toe te staan, is immers een sanctie van niveau 2 voorzien. Dit is een: Strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro. Of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Hoeveel geld krijg je per vakantiedag?

Vakantiedagen uitbetalen: in de wet is geregeld dat de uitbetaling voor niet genoten vakantiedagen (of vakantie uren) gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Heb ik recht op betaalde vakantiedagen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Moeten mijn (negatieve) vakantiedagen uitbetaald/verrekend worden bij een ontslag met een VSO?

16 related questions found

Wie betaald mijn vakantiedagen?

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Hoeveel vakantiedagen krijg je per maand?

De opbouw van vakantiedagen verloopt parallel aan het verloop van uw dienstverband. U bouwt dus als het ware per dag dat u werkt een klein stukje aan vakantiedagentegoed op. Stel dat u recht heeft op 24 vakantiedagen per jaar. U bouwt dan per maand 2 vakantiedagen op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op haaer.nl

Wat gebeurt er met je vakantiedagen bij uit dienst?

Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen bij ontslag?

Hebt u nog vakantiedagen over als uw arbeidsovereenkomst stopt? U krijgt deze uitbetaald. U kunt met uw werkgever ook afspreken dat hij een deel van de vakantiedagen uitbetaalt en dat u een aantal vakantiedagen opneemt. Bij ontslag moet uw werkgever u een eindafrekening geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Welke vakantiedagen worden uitbetaald bij ontslag?

Bij ontslag zal u het vakantiegeld van het bevoegd vakantiefonds ontvangen tussen 2 mei en 30 juni van het jaar dat volgt op uw ontslag, zelfs ingeval van faillissement van uw werkgever. Er worden u ook een aantal vakantiedagen toegekend die u zal moeten nemen in het jaar dat volgt op uw ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rjv.fgov.be

Hoe worden uitbetaalde vakantiedagen belast?

Goed om te weten: een medewerker betaalt over uitbetaalde vakantiedagen meer belasting dan over het salaris. Vakantiedagen vallen namelijk bij de belastingaangifte onder 'bijzonder tarief. ' Daarmee stelt de Belastingdienst vakantiedagen gelijk aan bijvoorbeeld vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sazas.nl

Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

Als werknemer kan je bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Hoe je ze opneemt, dat is per werkgever verschillend. De werkgever mag ook verplichte vrije dagen aanwijzen, dit moet wel vermeld staan in de cao of arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op works.jobs

Hoeveel zijn mijn vakantiedagen waard?

De waarde van een vakantiedag is gelijk aan de financiële compensatie die de werknemer normaal gesproken ontvangt. De werkgever betaalt veelal enkel het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sorensenadvocaten.nl

Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen bij ontslag?

Vakantiedagen verplicht opnemen

Weliswaar kun je in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek vermelden dat je medewerker recht heeft op twee aaneengesloten weken vakantie, maar je kan hem niet verplichten om deze vakantie op te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetenswaardig-hr.nl

Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen bij ontslag?

De vakantiedagen die je nog niet gebruikte, mag je bij de nieuwe werkgever opnemen. Hij of zij zal je voor deze vrije dagen eveneens enkel en dubbel vakantiegeld betalen, en dit terwijl de vorige werkgever je hier ook al een som voor stortte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hln.be

Kan je vakantiedagen meenemen?

De werknemer mag de resterende wettelijke vakantiedagen aan het einde van het kalenderjaar meenemen naar het volgende kalenderjaar. Dit kan echter niet onbeperkt. De gedachte van de wetgever is dat werknemers zoveel mogelijk de vakantiedagen moeten opnemen in het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jpr.nl

Hoeveel dagen moet je verplicht opnemen?

Géén verplichting

Het antwoord daarop is nee. De werkgever heeft niet de mogelijkheid om een werknemer te verplichten zijn vakantiedagen op te nemen. Op de werkgever rust ook niet de verplichting om de werknemer op vakantie te sturen. Het opnemen van vakantie is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op absoluteadvocaten.nl

Hoeveel vrije dagen per jaar 40 uur?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4x5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoeveel vakantiedagen heb je als je 20 uur werkt?

Als een werknemer fulltime (40 uur) werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Als een werknemer parttime (20 uur) werkt, heeft hij recht op 80 uur vakantie, dat zijn 10 vakantiedagen* per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Hoeveel uur zit er in een vakantiedag?

Een werknemer met een voltijd dienstverband werkt gemiddeld 36 uur per week. Bij een gelijk over de week verdeelde vijfdaagse werkweek heeft één werk/vakantiedag derhalve een waarde 7,2 uur. Bij een vakantierecht van 24 vakantiedagen bedraagt het vakantiereservoir uitgedrukt in uren: 24 x 7,2 uur = 172,8 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitgeverijbedrijf.nl

Hoeveel vakantiedagen heb ik bij 30 uur?

Doorgaans komt het aantal wettelijke vakantiedagen neer op 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als een werknemer bijvoorbeeld 30 uur per week werkt, heeft deze recht op 120 vakantie-uren per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Wat kan ik doen als werkgever niet betaald mijn vakantie geld?

De werkgever is verplicht het vakantiegeld in de afgesproken maand uit te betalen. Als het vakantiegeld niet op tijd wordt betaald, is deze vordering opeisbaar. Dit betekent dat de werknemer juridische stappen kan ondernemen om het vakantiegeld te vorderen. Er wordt dan een loonvorderingsprocedure opgestart.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op achmearechtsbijstand.nl

Kan je vakantiedagen sparen?

Uw cao bepaalt over het algemeen of het sparen van vakantiedagen is toegestaan. De meeste cao's kennen een bepaling dat de opbouw van vakantiedagen na 5 jaar stopt. Ook zijn soms met uw ondernemingsraad afspraken gemaakt over het voorkómen van zogenaamde verlofstuwmeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vhp-zorg.nl

Is een 13e maand verplicht?

In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op. Behalve als er een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl