Kan je zelf een VOG aanvragen?

U kunt een VOG aanvragen: Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij de gemeente. Dit kan uw werkgever ook doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je als particulier een VOG aanvragen?

Kan ik een VOG aanvragen zonder werkgever/organisatie? Het is zeker mogelijk om een VOG aan te vragen zonder werkgever of organisatie. Bij VOG-aanvraag.nl kunt u snel en gemakkelijk uw VOG aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

U dient uw aanvraag digitaal of schriftelijk in

Dan zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe duur is de aanvraag van een VOG?

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35. Een digitale aanvraag die door uw toekomstige werkgever is gestart, kost u € 33,85.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan iedereen VOG aanvragen?

VOG voor rechtspersonen (VOG RP)

Een VOG kan niet alleen worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen), maar ook aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

VOG, aanvragen is makkelijk

24 related questions found

Wat zijn redenen om geen VOG te krijgen?

Als uw VOG-aanvraag is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift sturen. Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wie betaalt de kosten van een VOG?

De kosten van een VOG betaalt u in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat u de kosten van de VOG mag declareren bij uw werkgever / leidinggevende. Dit verschilt per organisatie / instantie. Daarom raden wij u aan om dit dan ook met uw werkgever / leidinggevende te overleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kun je met spoed een VOG aanvragen?

Een spoedprocedure kan bij: adoptie, werk in het buitenland, benoeming tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Justis kan de VOG dan binnen 5 werkdagen afgeven en met reguliere post verzenden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe lang is een VOG verklaring geldig?

Hoe lang is een VOG geldig? De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Waarom duurt VOG zo lang?

Waarom duurt het aanvragen van een VOG zo lang? De tijdsduur van een VOG hangt samen met de drukte van het aantal ingediende aanvragen bij Dienst Justis. Wanneer er veel VOG-aanvragen ingediend worden, kan het zijn dat uw VOG niet binnen de vier weken bij u thuis bezorgd wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Wat zijn strafbare feiten voor VOG?

Als u in het verleden wel een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan het zijn dat u geen VOG krijgt. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar uw justitiële verleden. Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar het doel van de aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Waar let een VOG op?

Soms heeft u een VOG nodig voor een nieuwe functie, baan, stage of opdracht als zzp'er of vrijwilliger. U kunt ook een VOG nodig hebben voor de aanvraag van een visum, vergunning of lidmaatschap. U moet dan een VOG voor natuurlijke personen aanvragen (VOG NP).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik mijn VOG online bekijken?

Helaas is dit echter niet mogelijk. Wanneer u uw VOG kwijt bent kunt u niet zomaar een kopie, of een nieuwe VOG krijgen. De reden hiervan is dat een VOG een momentopname is. U zal dus een nieuwe VOG aan moeten vragen als u de VOG kwijt bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe vaak mag je een VOG gebruiken?

Ja, dat kan in sommige gevallen. Een VOG wordt voor een specifieke functie bij een specifieke werkgever aangevraagd. De originele VOG moet aan de werkgever overgelegd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Kan ik zonder DigiD een VOG aanvragen?

U kunt ook een VOG aanvragen via de gemeente. Hiervoor zult u een afspraak moeten maken bij uw gemeente. Als u een VOG wilt aanvragen bij de gemeente moet u een aantal formulieren invullen. U heeft dan geen DigiD nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Welke soorten VOG zijn er?

Welke VOG moet u aanvragen?
 • VOG werk(en) bij een organisatie/instantie. ...
 • VOG voor stage. ...
 • VOG voor vrijwilligerswerk. ...
 • VOG voor ZZP/opdracht extern. ...
 • VOG eigenaar bedrijf. ...
 • VOG voor visum/emigratie. ...
 • VOG voor een schietvereniging. ...
 • VOG voor Aanmelding/Registatie (beroeps) register.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe oud mag een VOG zijn in de zorg?

In artikel 3 lees je dan dat binnen de Wlz-zorg een VOG verklaring niet ouder mag zijn dan 3 maanden op het moment dat je in dienst bent getreden. Ben je een zelfstandige zorgverlener die Wlz-zorg verleent, dan mag je Wkkgz VOG verklaring niet ouder zijn dan 3 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op solopartners.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe vaak wordt een VOG afgewezen?

Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan mijn werkgever mijn VOG inzien?

De werkgever moet de VOG op echtheid controleren. Er bestaat voor de werkgever echter geen verplichting om de originele VOG te bewaren, de werkgever kan volstaan met een afschrift (digitaal) te bewaren. Wij adviseren dringend om deze kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en van de tekst "origineel gezien".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Hoe lang strafblad VOG?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan geen VOG aanvragen?

Hierom wordt geadviseerd om minimaal 4 weken te wachten voordat u contact opneemt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Contact kan opgenomen worden door te bellen naar 088 – 99 82 200. Als u hier aangeeft dat u uw VOG niet ontvangen hebt zal gekeken worden naar de status van uw VOG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe vraagt een werkgever een VOG aan?

Een digitale VOG-aanvraag start bij u als werkgever: u zet de VOG-aanvraag online klaar voor uw werknemer. Vervolgens gaat er (automatisch) een e-mail de naar de werknemer van wie u de VOG wilt hebben. Uw werknemer hoeft nog alleen zijn of haar gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat voor werk kun je doen zonder VOG?

Zonder Vog vacatures
 • N. Inspecteur Medewerker Toezicht Voedselveiligheid en Dierenwelzijn. ...
 • Woonconsulent. nieuw. ...
 • Centralist meldkamer toezicht en handhaving. City 3603,2. ...
 • Meldkamercentralist. City 3603,2. ...
 • N. Inspecteur Horeca. ...
 • N. ...
 • Customer Support Medewerker nachtdienst. ...
 • Vakantiebaan als Bezorger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Kan een werkgever een strafblad inzien?

In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be