Kun je benauwd worden van metoprolol?

Duizeligheid. Hoofdpijn. Kortademigheid bij inspanning. Maagdarmklachten: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, obstipatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Kan je benauwd worden van metoprolol?

Dit komt doordat metoprolol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedglucose. Benauwdheid. Als u last krijgt van deze bijwerking, neem dan contact op met uw arts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op igene.nl

Wat zijn de nadelen van metoprolol?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
  • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij het opstaan. ...
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping of diarree. ...
  • Hoofdpijn.
  • Koude handen en voeten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apotheek.nl

Wat zijn de nadelen van bètablokkers?

De meest voorkomende bijwerkingen van bètablokkers zijn:
  • duizeligheid.
  • maagdarmklachten (misselijkheid, braken, diarree of verstopping)
  • zweten.
  • koude handen en voeten.
  • vermoeidheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartstichting.nl

Wat is een goede vervanger voor metoprolol?

Als metoprolol niet werkt of kan worden gebruikt, kan de arts labetalol voorschrijven. Na één tot drie dagen is het volledige effect van dit middel bereikt. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apotheek.nl

METOPROLOL | What to know before Starting!

41 related questions found

Hoe lang mag je metoprolol gebruiken?

Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Hartkramp, hartritmestoornissen, hartfalen en voorkómen hartinfarct. Waarschijnlijk moet u metoprolol langdurig gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op efarma.nl

Welk tijdstip metoprolol innemen?

Angina pectoris

Oraal: gewone tablet, tabletten met gereguleerde afgifte tartraat: 100–200 mg per dag, max. 400 mg per dag. Tabletten met gereguleerde afgifte succinaat: begindosering 100–200 mg 1×/dag 's ochtends; bij onvoldoende effect dosering verhogen, max. 400 mg per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmacotherapeutischkompas.nl

Kun je oud worden met bètablokkers?

Bètablokkers (veel hart- en vaatpatiënten gebruiken deze pillen) die worden ingenomen door patiënten rondom de weken van hun operatie, blijken grotere risico's te lopen op overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Kun je van bètablokkers afkomen?

Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met het innemen van uw bètablokkers. Elke dosisverlaging of het stoppen met de behandeling dient in overleg met de arts te gebeuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heartfailurematters.org

Wat is een normale hartslag met bètablokkers?

Bètablokkers vertragen de hartslag in rust naar 50 à 60 slagen per minuut, zoals het hoort. Deze medicatie bevat moleculen die zich in de hartspier aan bètareceptoren binden. Hierdoor kunnen die receptoren geen andere moleculen meer aan zich binden en gaat het hart minder snel slaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartcentrumbrugge-oostende.be

Welke medicijnen kunnen kortademigheid geven?

In dit artikel worden enkele geneesmiddelen waarbij benauwdheid vaak als bijwerking is gemeld besproken: nitrofurantöıne, cholesterolsyntheseremmers, be`tablokkers, acetylsalicylzuur en NSAID's, ACE-remmers en amiodaron.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijn.bsl.nl

Welke medicijnen zorgen voor een hartstilstand?

De medicijnen cisapride, domperidon, chloorpromazine, haloperidol en pimozide verlengen het QTc-interval, waardoor er abnormale, soms levensbedreigende afwijkingen in de hartslag kunnen ontstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medischcontact.nl

Hoeveel metoprolol mag je hebben?

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris):

100-200 mg eenmaal daags (overeenkomend met 1 tablet Metoprololsuccinaat 1A Pharma retard 100 of 200). Maximaal 2 tabletten Metoprololsuccinaat 1A Pharma retard 200 per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op db.cbg-meb.nl

Kan je zomaar stoppen met metoprolol?

Je mag niet plotseling stoppen met metoprolol. Plotseling stoppen kan verminderde pompkracht van het hart verergeren en vergroot het risico op een hartaanval. Het is belangrijk dat je het gebruik langzaam afbouwt. De arts zal de dosering geleidelijk verminderen en uitleggen hoe je metoprolol veilig kunt afbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Waarom geen bètablokkers bij COPD?

β-blokkers, van groot nut bij de behandeling van ischemische hartziekten en hypertensie en ook bij lokale toepassing bij glaucoom, kunnen bronchospasmen opwekken bij patiënten, die tevens astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ge-bu.nl

Is er een alternatief voor een bètablokker?

Antwoord van de Mediq apotheker

Een andere betablokker die je in overleg met de arts kunt proberen, is bijvoorbeeld metoprolol. Er zijn ook veel andere middelen die de arts kan proberen, zoals calcium blokkers, zoals bijvoorbeeld amlodipine.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Kunnen bètablokkers slaapproblemen veroorzaken?

centrale bijwerkingen: vermoeidheid, slaapstoornissen (incl. slapeloosheid en nachtmerries), depressie, duizeligheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op farmacotherapeutischkompas.nl

Wat doen bètablokkers met je lichaam?

Bètablokkers blokkeren de werking van de zogeheten bèta-adrenerge receptoren. Deze bèta-receptoren zitten voornamelijk op de cellen van het hart en in de bloedvaatjes in spieren, longen en baarmoeder. Door het blokkeren van deze bèta-receptoren kunnen de stresshormonen, waaronder adrenaline, hun werk niet meer doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Welke bètablokker bij angst?

Bètablokkers die veel bij angstklachten worden voorgeschreven zijn: Propranolol. Atenolol. Inderal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ipzo.com

Waarom hoesten bij hartfalen?

Hartfalen kan voorkomen in één harthelft of in beide harthelften: Indien de linker harthelft onvoldoende pompt, raken de bloedvaten van de longen overvol waardoor stuwing en vochtophoping ontstaan en kortademigheid en kriebelhoest kunnen optreden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hartcentrumhasselt.be

Kan magnesium samen met bètablokker?

Magnesium: magnesium kan de werking van bèta-blokkers versterken. Men dient hierop bedacht te zijn. Tevens kan gelijktijdige inname leiden tot verminderde opname van deze medicijnen. Daarom is het verstandig minimaal 2 uur te laten tussen inname van de bèta-blokker en de magnesium.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op orthokennis.nl

Welke bètablokkers bij stress?

Meestal is propranolol het middel van keuze maar andere bètablokkers zoals oxprenolol en atenolol hebben ongeveer dezelfde eigenschappen en kunnen ook worden ingezet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sfk.nl

Is water drinken goed voor hoge bloeddruk?

Water drinken verlaagt je bloeddruk

Water drinken is een eenvoudige manier om je bloeddruk snel wat te verlagen. Dat komt doordat je bloedvaten samentrekken bij verdroging. Hierdoor moet je hart harder werken en stijgt je bloeddruk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asr.nl

Wat is een alarmerende bloeddruk?

Een gezonde bloeddruk ligt onder 140/90 mmHg, maar het risico op hart- en vaatziekten neemt toe als de bloeddruk stijgt. Waarden vanaf 140/90 mmHg worden als hoge bloeddrukwaarden beschouwd. Ernstig verhoogde waarden zijn gevaarlijke bloeddrukwaarden en liggen boven 180/110 mmHg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pazzox.nl

Wat is een bijwerking van alle bloeddrukverlagers?

U kunt last krijgen van dikke enkels en onderbenen, hoofdpijn, blozen, duizelig gevoel en maagdarmklachten. Ook kunt last hebben van opvliegers. U krijgt het dan opeens heel warm, waardoor u bijvoorbeeld veel moet zweten. De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een paar weken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apotheek.nl