Kun je met een strafblad bij de politie?

vragen dat je op een sollicitatiegesprek kunt verwachten. Je kunt hierbij een intentie tot aanstelling krijgen, waarbij je wordt aangenomen als je de twee laatste testen haalt. organen. strafblad hebt – met een strafblad heeft solliciteren bij de politie eigenlijk geen zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politiekeuring.nl

Wat is strafblad politie?

Een strafblad betekent dat er strafbare feiten van jou of iemand anders geregistreerd zijn in de registers van politie en justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat houd een politie screening in?

Wat houdt de screening in? Tijdens de screening onderzoeken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Risico's door je verleden, de mensen met wie je omgaat of de situatie waarin je je bevindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Hoe lang bewaard De politie gegevens?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Welke testen bij de politie?

Na de verificatietoets

Meestal start je met de verificatietoets en ga je daarna de sporttest doen. Aan het eind van de dag hoor je direct of je de testen gehaald hebt, zowel de sporttest als de verificatietoets. Je resultaat op de cognitie- en taaltest is pas geldig als je óók de verificatietoets gedaan hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Wat als JIJ iets crimineels doet? 🚔 | UITGEZOCHT #9

16 related questions found

Hoe fit moet je zijn voor de politie?

Fysiek fit

Wat we fysiek van je vragen is een combinatie van snelheid, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen. Want in het politievak moet je snel kunnen schakelen tussen sprinten, draaien, bukken en omhoog komen, bijvoorbeeld bij een aanhouding. Ook is het noodzakelijk dat je goed kunt zwemmen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Wat mag de politie vragen?

De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede reden voor is. Dat is het geval als de politie redelijkerwijs uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Bijvoorbeeld als u strafbare feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kan je niet als je een strafblad hebt?

Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe kan ik mijn strafblad verwijderen?

Je kan de jeugdrechter vragen om de straf uit het strafregister te schrappen, als je de straf intussen vijf jaar geleden uitvoerde. Je kan dat gewoon per brief vragen aan de jeugdrechter. Onderteken je brief en zet de datum erop. Zeg duidelijk in je brief wat je wil laten schrappen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Wat kan de politie zien op je telefoon?

Nadat een smartphone (rechtmatig) is ontgrendeld heeft de politie in beginsel toegang tot alle informatie op het apparaat. De gemiddelde smartphone bevat informatie over locaties en bezigheden van een verdachte. Op die manier kan er een enorme hoeveelheid privégegevens worden uitgelezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Kan politie meekijken?

De officier van justitie kan voor het onderzoek naar een misdrijf in bepaalde gevallen de politie opdracht geven om telefoongesprekken af te luisteren en op te nemen of ander elektronisch verkeer te onderscheppen (denk aan e-mail, sms, WhatsApp en Facebook Messenger).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Hoelang duurt een onderzoek politie?

Een veiligheidsonderzoek mag maximaal 8 weken duren. Dat is wettelijk vastgelegd. Als deze termijn niet wordt gehaald, stuurt de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD of MIVD u een brief met meer informatie over de vertraging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aivd.nl

Kan de politie liegen?

Normaal zou je deze vraag beantwoorden met een nee. De politie liegt niet en moet altijd de waarheid spreken, net zoals de Officier van justitie.” Toch heeft de Hoge Raad besloten dat liegen in bepaalde omstandigheden wel mag, zolang het niet indruist tegen de rechten van de mens; de procesorde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuws.nl

Hoe lang blijft een strafblad?

Bij zware misdrijven (feiten waarvoor u volgens de wet 6 jaar of meer kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 20 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Ja, je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen als je strafbare feiten hebt gepleegd. Als het strafbare feit niet belangrijk is voor de stage of de functie die je gaat uitoefenen, krijg je alsnog een VOG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Kun je je strafblad blanco krijgen?

Als er veroordelingen op uw strafregister staan, kan u een blanco strafregister bekomen: ofwel door de automatische uitwissing van veroordelingen, ofwel door een beslissing tot herstel in eer en rechten (voor de veroordelingen die niet automatisch worden uitgewist).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

Kan mijn werkgever mijn strafblad zien?

Wie kan een uittreksel uit het strafregister opvragen? In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be

Kan je in het leger met een strafblad?

Ik heb een strafblad. Is dat een probleem? Je krijgt geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je bent veroordeeld, dan wel een strafbeschikking of transactie hebt geaccepteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Wat komt er op je strafblad te staan?

Overtredingen die altijd worden vermeld

Het betreft bijvoorbeeld baldadigheid, openbare dronkenschap, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs en veroorzaken van gevaar op de weg. Deze overtredingen komen dus altijd op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder heeft een strafblad. Het aantal minderjarigen met een strafblad is de afgelopen jaren gedaald. Winkeldiefstal is één van de meest voorkomende misdrijven waarvoor mensen een strafblad kunnen krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Hoe lang kijken ze terug bij VOG?

De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat mogen agenten niet?

geweld gebruiken; onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel; telefoon tappen; personen observeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe lang mag je in de cel zitten?

De politie mag u maximaal negen uur vasthouden voor bij voorlopige hechtenisfeiten en maximaal zes uur bij niet voorlopige hechtenisfeiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe ver mag de politie gaan?

Het roept de vraag op hoe ver de politie daarin mag gaan. Op basis van de politiewet mogen agenten enkel online gegevens vergaren, mits geringe inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Die bevoegdheid is breed en het grijze gebied groot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl