Waar kan geen beslag op worden gelegd?

Gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen
Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Op sommige goederen mag een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen. Dit zijn bijvoorbeeld uw bed, eten en drinken, en de kleren die u draagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar mogen ze geen beslag op leggen?

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op uw rekeningen, uw meubels, uw televisie, uw auto. Maar ook op uw inkomen of vermogen. Wel is er een beslagvrije voet: op dat deel van uw inkomen mag geen beslag gelegd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Welke goederen mogen niet in beslag genomen worden?

Zaken die je nodig hebt om normaal te kunnen leven, zoals een bed, tafel en stoelen, een koelkast... mag hij in principe niet in beslag nemen. Ook bijvoorbeeld boeken en schoolmateriaal van kinderen en maaltijcheques mogen niet in beslag genomen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Kan een deurwaarder beslag leggen op spullen van huisgenoot?

Schulden van iemand anders

Heeft u zelf schulden? Dan kan de deurwaarder ook beslag leggen op spullen van de persoon die bij u woont. Tenzij die persoon kan aantonen welke spullen van hem zijn. De deurwaarder controleert in de basisregistratie personen (BRP) op welk adres u staat ingeschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan een deurwaarder op je bankrekening kijken?

Uw bank geeft binnen 2 weken informatie over uw banksaldo aan de deurwaarder. Dit heet een 'verklaring'. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van deze verklaring.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Waar mag een deurwaarder beslag op leggen?| Het Juridisch Loket

44 related questions found

Waar mag een deurwaarder geen beslag op leggen?

Gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen

Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Op sommige goederen mag een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen. Dit zijn bijvoorbeeld uw bed, eten en drinken, en de kleren die u draagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe kom je van beslag af?

Wordt er onterecht conservatoir beslag gelegd op uw bezittingen? Dan kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen. Het aanvragen of opheffen van conservatoir beslag bij de rechter valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn zoon?

Als ouder ben je in de regel niet aansprakelijk voor de schulden die je meerderjarig kind maakt. Het doet daarbij niet ter zake of je kind nog bij je inwoont. Teken geen borgstelling voor de schulden van je zoon of dochter. Doe je dat wel, dan riskeer je toch voor de schulden op te draaien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trends.knack.be

Kan ik mijn inboedel op naam van iemand anders zetten?

Kan ik mijn inboedel op naam van iemand anders zetten? Neen. Dit heeft geen enkele zin. Het zogenaamd veilig stellen van roerende goederen is een fabel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Hoe kan je een deurwaarder tegenhouden?

Beslagleggen op inboedel voorkomen

De eenvoudigste mogelijkheid is dat u de deurwaarder schrijft dat de inboedel van uw woning van geen waarde is en dat beslaglegging en verkoop van uw spullen minder zal opleveren dan de deurwaarderskosten welke zijn gemoeid met uw inboedel beslaglegging en verkoop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaalverhaal.com

Kan een deurwaarder mijn auto in beslag nemen?

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schuldinfo.nl

Wat mag je in beslag nemen?

In de wet staat waarvoor voorwerpen in beslag mogen worden genomen:
  • Waarheidsvinding (bewijsmateriaal)
  • Onttrekken verkeer (voorwerpen in strijd met de wet zoals verdovende middelen of wapens)
  • Verdenking op winsten uit strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Kan de politie spullen in beslag nemen?

De politie mag om drie redenen spullen in beslag nemen:

Om een strafbaar feit mee te bewijzen. Denk aan een mes waarmee iemand is neergestoken en waarop vingerafdrukken zitten. Om strafbare spullen van straat te halen. Denk aan vuurwerk, nagemaakte merkkleding, drugs of verboden wapens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan een deurwaarder beslag leggen op een postadres?

Betekening aan het briefadres

De Wet BRP bevat bepalingen die bevorderen dat de briefadreshouder ook daadwerkelijk via het briefadres kan worden bereikt. Uit hoofde van zijn hoedanigheid en functie heeft de gerechtsdeurwaarder ook toegang tot deze gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Kan een deurwaarder beslag leggen op dieren?

Hoewel het niet vaak voorkomt dat er huisdieren worden meegenomen door een incassobureau, is het niet verboden. Grofweg zegt de wet dat een deurwaarder beslag mag leggen op je hele inboedel en huisdieren vallen daar ook onder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaalverhaal.com

Kan een deurwaarder beslag leggen op mijn loon?

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw loon of uitkering met toestemming van de rechter of overheid. U krijgt daarom eerst een vonnis, beschikking of dwangbevel. Een vonnis of beschikking is een uitspraak van de rechter. Een dwangbevel is een officiële brief van de overheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn broer?

U bent niet aansprakelijk voor de schulden van uw broer bij zijn overlijden, behalve wanneer u erfgenaam bent en u de erfenis en schulden aanvaardt. Als u de erfenis niet aanvaardt, hebt u niets met de schulden van doen. U kunt het huis niet kwijt raken door schulden van uw broer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitvaart.nl

Wat valt niet onder inboedel?

Zaken die aan jouw huis vastzitten vallen niet onder de inboedel, maar onder het woonhuis (de opstal). Er zijn ook bepaalde spullen die standaard buiten de dekking van de inboedelverzekering vallen. Enkele voorbeelden: cash geld, edelstenen, zakelijke inboedel, dieren, vaartuigen en motorrijtuigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op promovendum.nl

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn moeder?

Je aanvaardt de erfenis: als er schulden zijn, zal je daar ook voor moeten opdraaien. Je moet ook erfbelasting betalen. Je verwerpt de erfenis: je weet dat er schulden liggen op de erfenis en je aanvaardt de erfenis niet. Je zal dus niets krijgen van de erfenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Wat geldt voor een inwonend kind van 20 jaar met schulden?

Mijn kind is 18 jaar of ouder

Vanaf 18 jaar is uw kind verantwoordelijk voor zijn eigen geldzaken. Uw volwassen kind mag zelf contracten of leningen sluiten. En als hierdoor schulden ontstaan, is uw kind verantwoordelijk. U kunt nog wel aansprakelijk zijn voor schulden die uw kind maakte vóór de 18e verjaardag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe voorkom je dat je schulden erft?

Als er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen (baten), is er sprake van een negatieve nalatenschap. U erft dan schuld. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. U accepteert dan de erfenis alleen als deze positief is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan de rechter je schulden kwijtschelden?

Wanneer er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te kunnen betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit wordt een totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Welke uitkeringen zijn niet vatbaar voor beslag?

Er zijn wel een aantal uitkeringen die in principe totaal niet vatbaar zijn voor beslag, onder meer: kinderbijslag. uitkeringen voor wezen. tegemoetkomingen voor mindervaliden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Hoelang duurt een beslag?

Hoe lang duurt bankbeslag? Bankbeslag duurt minimaal 4 weken, dat is de wettelijk vastgelegde minimum duur. Na 4 weken maakt de bank het bedrag, waarvoor beslag gelegd is, over naar een deurwaarderskantoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl