Wat is niet assertief gedrag?

Iemand die subassertief gedrag vertoont doet het tegenovergestelde. Ze stellen zich onderdanig op, vinden het moeilijk om grenzen te stellen, zeggen vaak onterecht sorry en stellen de belangen van anderen voorop. Een voorbeeld: je werkt erg hard en hebt eigenlijk geen tijd meer voor extra taken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psycholoog.nl

Wat is non assertief gedrag?

Subassertief gedrag is een vorm van je onderdanig en passief opstellen. In een conflictsituatie maak je je klein en stel je je onderdanig op naar je gesprekspartner. Je gedraagt je letterlijk alsof je onder de ander staat en uit niet wat er op je lever ligt. Op deze manier probeer je conflicten te vermijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reynaarde.nl

Wat is non assertief reageren?

Wat is non-assertief reageren? Onder non-assertief gedrag vallen subassertief en ook agressief reageren. Dat laatste betekent dat je de ander aanvalt of over de grenzen van de ander gaat in plaats van het bij jezelf en jouw behoeften te houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assertief.nl

Hoe noem je iemand die niet assertief is?

Je kunt zeggen dat assertiviteit betekent dat je een balans vindt tussen het behartigen van je eigen belangen en het rekening houden met de belangen van een ander. Als je te veel rekening houdt met het belang van een ander en je eigen belang verwaarloost, noemen we dat subassertief (of: passief, onderdanig, nederig).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Hoe gedragen mensen zich die minder assertief zijn?

Sub-assertieve mensen durven niet of nauwelijks voor zichzelf op te komen. Je helpt vooral anderen. Je houdt te weinig rekening met jezelf en komt daardoor ook vaak tekort in situaties met anderen. Je voelt je ook eerder slachtoffer van je omgeving dan een speler.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Wat is assertief gedrag?

41 related questions found

Hoe weet je of je assertief bent?

Assertief zijn betekent dat je voor jezelf opkomt – zonder over de ander heen te lopen! Een voorbeeld van assertief gedrag is iemand aanspreken als diegene wilt voordringen in de rij, of nee zeggen tegen je baas als je wordt gevraagd overuren te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loopbaan.nl

Wat is het tegenovergestelde van assertief?

Subassertief. Volgzaam jezelf wegcijferen om aardig gevonden te worden is het tegenovergestelde van assertief gedrag. Met jezelf verstoppen en terugtrekken vermijd je de aandacht voor jou. Je gedraagt je dan subassertief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coachy.nl

Wat is de valkuil van assertief zijn?

Mensen die doorschieten in assertief zijn, kunnen agressief of egoïstisch zijn en in jouw allergie zitten. Bij zulke mensen kun jij gemakkelijk in je valkuil belanden want omdat jij aardig wilt zijn, stel je je meegaand op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandamcoaching.com

Wat maakt iemand assertief?

Emoties durven uiten, jezelf durven zijn en kwetsbaarheid tonen. Kritiek durven geven en ontvangen. Complimenten kunnen geven en ontvangen. Je eigen keuzes maken zonder je druk te maken over de mening van anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalbeter.nl

Wat is een assertieve vrouw?

Je hebt respect voor inzichten van anderen en terwijl je tegelijk je eigen mening durft te geven in elke situatie. Assertiviteit zorgt daarnaast voor een hele prettige werksfeer. Je voelt je nooit meer schuldig of teleurgesteld dat je te weinig van jezelf hebt laten zien. Jij mag er immers ook zijn!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op womenshealthmag.com

Wat is het verschil tussen assertief en agressief?

Wat is assertief gedrag? Onder assertief gedrag verstaan we dat je op een beleefde manier voor jezelf opkomt en daarbij zowel jezelf als de ander respecteert. Agressie hoort daar dus helemaal niet bij!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assertiefdirect.nl

Wat zijn voorbeelden van agressief gedrag?

Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen. Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Wat is passief agressief gedrag?

Deze vorm van agressief gedrag is een gecamoufleerde vorm van verzet, woede of vijandigheid. Je gaat iets of iemand uit de weg, doet iets niet of je bent het niet eens met een bepaalde beslissing en komt daar niet openlijk voor uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grenswijs.be

Wat is een voorbeeld van assertief gedrag?

Wanneer je assertief gedrag vertoon houd je zowel rekening met je eigen belangen als met de belangen van een ander. Je komt voor jezelf op maar niet zonder de gevoelens of grenzen van een ander uit het oog te verliezen. Je bereikt dit door open in je communicatie te zijn met de ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op supertrainer.nl

Wat is assertief gedrag?

Wanneer je iemand vraagt wat assertiviteit is, dan krijg je meestal het woord 'zelfvertrouwen' als antwoord. Maar het is meer dan dat. Assertief zijn betekent eigenlijk opkomen voor jezelf met respect voor de andere.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertacademy.be

Hoe communiceer je assertief?

Assertief communiceren 21 tips
 1. Maak de ander interessant om naar te luisteren. ...
 2. Laat iemand uitpraten. ...
 3. Neem niets persoonlijk. ...
 4. Probeer een ander niet te begrijpen. ...
 5. Zoek de ware betekenis achter woorden. ...
 6. Zeg nooit: 'Ik begrijp het' ...
 7. Blijf in het nu. ...
 8. Neem een positieve luisterhouding aan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindtuning.nl

Waarom durf ik niet voor mezelf op te komen?

Voor jezelf opkomen is niet altijd makkelijk. Je kunt van nature verlegen zijn of je maakt je erg druk om de mening van anderen. Het kan ook zijn dat je een laag zelfbeeld hebt of negatieve gedachten over jezelf waardoor je niet altijd zegt of doet wat je eigenlijk graag zou willen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ruudmeulenberg.nl

Is assertief een kwaliteit?

Assertiviteit is een belangrijke kwaliteit in het contact met anderen. Het helpt je jezelf te leren kennen en maakt het makkelijker om met anderen te werken en te leven. Er zijn verschillende manieren waarop je assertiviteit kunt tonen, zowel op de werkvloer, in relaties of op straat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Kan je te assertief zijn?

Je kan het ook als volgt zien: Mensen die te assertief zijn, zijngedreven om te 'winnen' – in een discussie, voor een promotie, of om vooraan in de rij gaan staan. Mensen die minder assertief zijn, zijn gedreven om goede relaties te behouden. Ze willen dat anderen hen leuk vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bachbloesemadvies.be

Hoe kom je assertief over?

Wees eerlijk en direct, vermijd overbodige verontschuldigingen en al te veel uitleg. Als assertief zijn niet lukt, of het geeft je een onprettig gevoel: wees er toch trots op dat je het hebt geprobeerd. Formuleer van tevoren vast wat je precies wilt zeggen. Ga uitgebreid schoenen passen zonder iets te kopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psychologiemagazine.nl

Wat zijn zwaktes?

zwakten, zwaktes (meerv.) het zwak-zijn. zwakke plek, zwak punt. 1) Asthesie 2) Atonie 3) Breekbaarheid 4) Broosheid 5) Fout 6) Gebrek 7) Gemis aan lichaamskracht 8) Gemis aan sterkte 9) Gevoeligheid 10) Inzinking 11) Krachteloosheid 1...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe kom je achter je valkuilen?

Valkuilen kom je te weten door:
 1. Je af te vragen wat je vrienden aan jou verwijten.
 2. Je af te vragen wat je doet als je onder druk staat of gestrest bent.
 3. Je af te vragen in welk gedrag jij jezelf rechtvaardigt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op simplecheck.nl

Wat levert assertiviteit op?

Als je assertief gedrag vertoont kom je op voor jezelf, maar je houdt tegelijkertijd ook rekening met de belangen en gevoelens van anderen. Je geeft aan wat je wel en niet wil vanuit je eigen behoeften. Op tijd voor jezelf opkomen is proactief en dus goed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op timension.nl

Wat is het tegenovergestelde van arrogantie?

nederig = wie zich niet op de voorgrond plaatst vb: hij vroeg nederig om vergeving Synoniem: bescheiden Tegenstellingen: verwaand arrogant pedant hooghartig opgeblazen trots [2]onaanzienlijk, eenvoudig vb: zij hebben een nederige wonin...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat betekent het woord assertief?

Assertief is iemand als diegene goed kan opkomen voor zichzelf. Een assertief persoon is meestal weerbaar en laat niet met zich sollen. Het woord is ontleend aan het Engelse assertive, wat zoveel betekent als het hebben van een sterk zelfvertrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl