Waar komt de naam koekoek vandaan?

In vroegere godvrezende tijden wilde men de naam van de duivel niet uitspreken. Zo kreeg hij andere namen zoals: Koekoek, Joost, De drommel, en ratsmodee. De koekoek is waarschijnlijk gekozen omdat deze vogel bij Thor hoorde, een Noorse god die de christenen als de duivel zagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnmond.nl

Waar komt de koekoek vandaan?

De koekoek komt in vrijwel geheel Europa voor, maar het broedgebied strekt zich uit van Europa/Noord-Afrika tot aan China en Japan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vogelbescherming.nl

Waarom zegt de koekoek koekoek?

De koekoeken imiteren het geluid van een sperwer om vogels uit hun nest te jagen en hun eieren ongehinderd achter te kunnen laten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scientias.nl

Is het koekoek of Koekkoek?

Koekoek (Cuculus canorus)

De koekoek legt zijn ei in het nest van een andere vogel en roept zijn eigen naam. Voor velen is de koekoek ook een echte lentebode.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurpunt.be

Hoe zeldzaam is een koekoek?

Aantal: Tussen de 6.000 en 8.000 (Dit is het aantal vrouwtjes. Aantal mannetjes is onbekend). De stand van de koekoek als broedvogel neemt al zeker sinds 1985 af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vogelbescherming.nl

De Koekoeksklok 🕰️ Tekenfilm | Peppa Pig Nederlands Compilatie Nieuwe

32 related questions found

Kun je koekoek eten?

Heel gewoon maar als je een goede kip hebt ook heel smakelijk. En het moet gezegd worden, de Mechelse koekoek was prima van smaak. We aten er aardappelpuree bij en gestoofde bleekselderij. Paul zal vannacht de hele geschiedenis van deze bijzondere kip op het weblog zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ministerieetenendrinken.nl

Hoeveel soorten koekoeken zijn er?

De koekoeken (Cuculidae) zijn een familie van vogels, behorende tot de koekoeksvogels (Cuculiformes). De familie telt 146 soorten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is koekoek trekvogel?

In veel landen is een teruggang van de koekoek vastgesteld en hij staat als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst. De koekoek is een trekvogel die grote afstanden aflegt en bij ons in de tweede helft van april aankomt. In augustus vliegt de koekoek alweer terug naar zijn winterkwartier, dat zich in Afrika bevindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vivara.nl

Wat is een koekoek in de kelder?

Een koekoek is simpel gezegd een soort bak of kleine uitbouw aan de kelder met een ventilatierooster en eventueel glas. Het is bedoeld om een kelder of ondergrondse ruimte te ventileren en eventueel van extra daglicht te voorzien. Hiermee kun je een kelder ook omtoveren in een aangename, multifunctionele ruimte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouw-handel.nl

Wat is een koekoek op het dak?

glazen dakkoepel of dakopzet

Een koekoek of vossengat is een tegen het maaiveld gelegen uitgebouwde bak aan de kelderwand die ervoor zorgt dat het licht in de kelder kan treden of, zonder glazen afsluiting, als ventilatiekanaal van de kruipkelder fungeert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op joostdevree.nl

Waar blijft de koekoek?

Elk jaar overwintert de koekoek in tropisch Afrika, onder andere in de regenwouden van het Congobekken. Rond half april vliegen ze naar het noorden om te broeden. Dat is maar voor een kort bezoekje, want na 3 maanden vliegen ze alweer terug. Jonge koekoeken vertrekken pas rond september naar het zuiden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzenatuur.be

Wat is een koekoek op een huis?

Een koekoek is in de architectuur een bepaalde constructie die dient voor daglichttoetreding en/of ventilatie bij een bouwwerk. Koekoeken kennen verschillende verschijningsvormen en kunnen bij kelders of op daken zijn toegepast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent een koekoek?

Koekoek heeft diverse figuurlijke betekenissen. Zoals 'iemand die vreemdgaat' maar ook 'bedrogen echtgenoot', een betekenis die berust op het verschijnsel dat de koekoek er een gewoonte van maakt haar eieren in het nest van een andere vogel te leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalbank.nl

Waarom koekoek in klok?

Traditioneel wordt de uitvinding toegeschreven aan de Schönwaldse klokkenmaker Franz Ketterer in 1730. Omstreeks deze tijd is inderdaad de bekende techniek ontstaan met de balgen en fluitjes, die het geluid van de koekoek imiteren, en die toegevoegd werden aan een normale slingerklok.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is de koekoek al in Nederland?

Eén koekoek (Selborne) is al overgestoken naar Europa en bevindt zich in Noord-Spanje. Maar alle andere vogels zijn nog in West-Afrika en bereiden zich voor op de loodzware tocht over de Sahara. Het geeft meteen aan dat de koekoeken die al wel in West-Europa en in Nederland zijn gearriveerd, echt de vroege vogels zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op naturetoday.com

Hoe smaakt koekoek?

De Mechelse koekoek bevat van origine zachte en nootachtige smaken. Je verkrijgt een mooie smaakbalans door deze kip te combineren met (geroosterde) groenten zoals pastinaak, aardpeer of spruitjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unileverfoodsolutions.be

Hoe bouwt een koekoek zijn nest?

Het bedrog begint bij het ei: de koekoek bouwt niet zelf een nest, maar legt zijn eieren in de nesten van andere vogels. Zo zoekt het koekoeksvrouwtje kleine vogels op die hun nest aan het bouwen zijn. Op een onbewaakt ogenblik steelt de koekoek een ei uit het nest, laat het vallen of eet het ei zelf op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boswachtersblog.nl

Waar woonde Boer koekoek?

Koekoek overleed in 1987 op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bennekom. Hij werd -na beraad- niet in de Tweede Kamer herdacht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom legt de koekoek zijn ei in het nest van een andere vogel?

De pleegouders voeden het koekoeksjong op als hun eigen kind. Een ei in andermans nest leggen heeft voordelen. Omdat de koekoek zich niet om het uitbroeden van eieren en grootbrengen van jongen bekommert, heeft ze tijd voor het leggen van meer eieren. Ook eenden leggen soms eieren in andermans nest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Waar komt Annemaria Koekoek vandaan?

Annemaria Koekoek is een bekend kinderspel van Nederlandse oorsprong. In het spel moet je zo snel mogelijk van een startpunt naar de overkant zien te komen zonder dat de “Koekoek” (een daarvoor aangewezen speler) je ziet bewegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weethetsnel.nl

Welke vogel maakt koekoek geluid?

Als wij “koekoek koekoek” horen, meestal ergens vanaf half tot eind april, weten we dat deze mooie zomervogel weer in het land is. De roep is dan ook makkelijk herkenbaar. Helaas horen wij hem veel minder dan vroeger. De soort is in West-Europa erg achteruitgegaan, misschien wel de helft van de vogels is verdwenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op animalstoday.nl

Hoe komt de Pestvogel aan zijn naam?

Als in de gebieden in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt de pestvogel naar Nederland. Zo'n invasie van grote aantallen treedt onregelmatig op; andere jaren is het een vogel die schaars is tijdens de winter. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: pestvogel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vogelbescherming.nl

Welke vogel gooit eieren uit nest?

Een koekoek verstopt zich en begluurt de beoogde pleegouders. Wanneer ze een geschikt nest ontdekt heeft, wacht ze tot er een paar eieren in het nest liggen. Als niemand kijkt, gooit ze er één ei uit; het hare dumpt ze ervoor in de plaats. Het hele karwei is in tien seconden geklaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Hoe oud wordt een koekoek kip?

De koekoek wordt in groep en in vrije uitloop gekweekt en wordt na minimum 81 dagen geslacht, terwijl de gemiddelde levensduur van een 'gewone' kip 50 dagen bedraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrefour.be

Hoeveel eieren legt een koekoek kip?

Een hen legt 140 tot 160 eieren per jaar waardoor het ook gehouden kan worden als legkip. Aangezien een Mechelse koekoek een slechte vlieger is, kan ze vrij geteeld worden in buitenlucht met een omheining van 120 cm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org