Waar zet je een dubbele punt?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe doe je dubbele punt?

Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de i. De letter ï verschijnt. Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wrts.nl

Wat schrijf je na een dubbele punt?

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe gebruik je dubbele punt komma?

Methode
 1. 1 - Dubbele punt (:) Je kunt een dubbele punt gebruiken bij een opsomming, uitleg of citaat.
 2. 2 - Puntkomma (;) Als twee hoofdzinnen veel met elkaar te maken hebben, maar ook losstaande zinnen zouden kunnen zijn, kunnen we een puntkomma gebruiken om de zin op te splitsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is het verschil tussen een dubbele punt en puntkomma?

De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal “het volgende” of “als volgt” en in het tweede deel van de zin meestal “namelijk”, “want” of “immers”. Wanneer gebruik je een puntkomma? Een puntkomma gebruik je tussen twee hoofdzinnen en bij opsommingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Verschil puntkomma en dubbele punt

34 related questions found

Hoe gebruik je drie puntjes?

Het beletselteken (…)

Het kan aangeven dat de zin wordt afgebroken of dat de lezer geacht wordt zelf een woord of gedachte in te vullen. Als het beletselteken aan het einde van een zin staat, komt er geen extra punt achter het beletselteken. Ze vroeg nog: 'Weet jij of we morgen …' Maar Hannes liep al de deur uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe gebruik je een punt?

Punt.
 1. Aan het eind van een zin schrijf je een punt.
 2. Er komt geen spatie vóór de punt.
 3. Als je na de punt op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen de punt en het volgende woord.
 4. Als de zin eindigt met een afkorting die al een punt heeft, komt er geen tweede punt. Dus: tot ziens op 12 mei a.s.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Waar moet ik een komma zetten?

Je moet altijd een komma plaatsen:
 1. in opsommingen;
 2. achter een briefaanhef;
 3. na een slotgroet;
 4. na een aanspreking;
 5. tussen twee bijvoeglijk naamwoorden die bij hetzelfde zelfstandig naamwoord horen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat betekent dubbele punt haakje?

Als je deze leestekencombinatie van opzij bekijkt zodanig dat het sluitingshaakje het onderste teken is, zie je een gezichtje: met de dubbele punt worden ogen verbeeld, het streepje is de neus, en het haakje stelt de mond voor, in dit geval een lachende mond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wimdaniels.nl

Waar moeten punten en komma's?

Een puntkomma staat – net als een punt – in principe tussen twee complete zinnen. Bij een komma geldt dat principe niet, maar een komma kán wel tussen twee zelfstandige zinnen voorkomen, en wel als er een heel nauw verband is: (10) We hebben een mooie zomer gehad, dat staat buiten kijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe noem je een dubbele punt boven een letter?

Het trema of deelteken is een diakritisch teken in de vorm van twee punten die, naast elkaar, boven een klinker geplaatst worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is het kan of kun?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Hoe moet je vragen opsommen?

Opsomming. Als er een opsomming van meerdere (volledige) zinnen of vragen volgt, komt er bij voorkeur ook een hoofdletter, omdat dan elke zin van de opsomming met een hoofdletter begint: Controleer het volgende: Is het gas afgesloten? Staan alle wekkers uit?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe heet de e?

Hoe heten de twee puntjes op een klinker, zoals in föhn en financiën? De puntjes op de o van föhn zijn een umlaut. De puntjes op de e van financiën zijn een trema. Een trema geeft het begin van een nieuwe lettergreep aan, bijvoorbeeld in financiën, coördinatie en reünie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent i?

De letter Ï (yi) is de tegenhanger van de letter i uit het Latijnse alfabet (dat in het Westen wordt gebruikt). De letter komt voor in het Oekraïense alfabet, maar niet in het Russische. Het Oekraïens en Russisch gebruiken allebei het cyrillische alfabet, maar verschillende versies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl

Welk leesteken na Zoals?

Als en zoals zijn allebei correct om door middel van voorbeelden iets nader te specificeren. Als de zin met een pauze vóór het voegwoord wordt gelezen, is er een voorkeur voor zoals. Er staan dan komma's of gedachtestreepjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de betekenis van :)?

De emoticons die het meest gebruikt worden, en ook door de meeste lezers wel herkend worden, zijn wel de :-) en de :-( – een blij en een droevig gezicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat komt er na bijvoorbeeld?

Rond de dubbelepunt wordt een aantal conventies gevolgd: Na als volgt, bijvoorbeeld, dat wil zeggen en met andere woorden komt alleen een dubbelepunt als er een opsomming volgt, niet als er een beschrijving wordt gegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Wat betekent SMS taal?

De taal kenmerkt zich door het gebruik van emoticons, afkortingen en spreektaal. De taal wordt ook wel msn-taal (naar MSN Messenger, de voormalige naam van Windows Live Messenger), sms-taal (naar short message service oftewel sms), twittertaal (naar Twitter) of shordjes genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel komma's mag je in een zin?

Een bijzin in een bijzin hoort tussen twee komma's. Een beknopte bijzin hoort ook tussen twee komma's. Als de zin erg lang is komt tussen een beknopte bijzin en een hoofdzin een komma. Dit is ook het geval als het werkwoord uit de bijzin naast de persoonsvorm van de hoofdzin komt te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Is het omdat Of omdat?

Voor het onderschikkend voegwoord omdat wordt vaak een komma gezet, maar de komma kan ook worden weggelaten. Kaneko gaat niet mee(,) omdat ze te veel rugpijn heeft. De vrouw zweeg over haar ziekte(,) omdat ze vreesde voor haar job.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan je een en na een punt zetten?

Het woord 'en' is een nevenschikkend voegwoord en koppelt meestal twee hoofdzinnen aan elkaar met een samengestelde zin als resultaat. Volgens Taaladvies is het echter ook toegestaan om en aan het begin van een zin na een punt te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Waar moet je een punt zetten?

Aan het einde van een zin schrijf je (meestal) een punt. Daarmee laat je zien dat de zin is afgelopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Waar zet je een puntkomma neer?

Met een puntkomma combineren we twee zinnen tot één langere zin. De puntkomma houdt het midden tussen de komma en de punt. Net als de punt sluit de puntkomma een zin af, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat er een nauwe band is met de volgende zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan en achter een punt?

De meeste schrijvers (en andere mensen) weten dat het woordje 'en' niet achter een komma of punt kan. Er is een minuscule kans dat het mag. Misschien dat het 1 op de 50 keer wordt toegelaten. Sommige schrijvers komen er nog mee weg door te zeggen dat dat hun schrijfstijl is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org