Waarom is het verplicht om een pictogram boven een brandblusser te hangen?

Pictogram borden dienen ervoor om blusmiddelen in geval van een brandcalamiteit snel te herkennen. Als je een blusmiddel in een openbare/zakelijke context gebruikt (bijv. in een winkel, bureau, restaurant, hotel/B&B...)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ropabrandbeveiliging.nl

Wat geeft het pictogram op een brandblusser aan?

Pictogram brandblusser
 • Rood staat voor 'brandblusmiddelen', maar ronde borden met een rode rand duiden een verbod aan.
 • Groen staat voor 'redding', zoals vluchtroutes en bijvoorbeeld nooddouches.
 • Blauw duidt op 'preventieve maatregelen'. ...
 • Geel waarschuwt voor 'gevaar', zoals hoge spanning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vooralleveiligheid.nl

Welke pictogrammen zijn verplicht?

Voor elk van die situaties dien je de nodige pictogrammen te voorzien.
 • Pictogrammen voor aanduiding van brandbescherming. ...
 • Pictogrammen voor aanduiding van reddingsmiddelen en medische preventiemiddelen. ...
 • Pictogrammen voor aanduiding van evacuatie. ...
 • Pictogrammen voor aanduiding van gevaarlijke situaties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Hoe hoog moet het bordje van de brandblusser hangen?

Hoe hoog moet een brandblusser hangen? Volgens de nieuwe NEN norm 4001, dient een blusmiddel vanaf 5 kg en/of 6 Ltr. op max. 1 meter hoogte te hangen gerekend vanaf de bovenkant van de rode romp tot de grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abcblusser.nl

Waar moet een brandblusser aan voldoen?

Een brandblusser moet het Rijkstypekeur (keurmerk) hebben. Het Rijkstypekeur zegt dat het blusapparaat is goedgekeurd en voor welke brandklasse het apparaat is (A, B, C, D of F). Zonder het Rijkstypekeur mag u geen brandblussers verkopen of verhandelen in Nederland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Ben ik verplicht om een brandblusser aan de muur te hangen?

41 related questions found

Hoe oud mag een brandblusser zijn?

Mag dat wel? Hoe oud mag een brandblusser zijn? Het antwoord is: 20 jaar. Let wel: een brandblusser moet 20 jaar na de productiedatum verplicht vervangen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbowinkel.nl

Kan een brandblusser in de zon staan?

Druk in de CO2 brandblusser. Een normaal gevulde cilinder heeft een druk van van 55bar bij een temperatuur van 20°C. Bij een temperatuur van 30°C zit er in de cilinder al een druk 100bar. Laat een CO2 brandblusser dus nooit in de volle zon staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asphalia.nl

Waarom moet een brandblusser hangen?

Omdat de voeten van de brandblusser de grond niet raken, is er bijvoorbeeld minder risico op lakschade en bijgevolg roest aan de onderkant van het blustoestel. Tot slot kan een opgehangen brandblusser ook niet per ongeluk omvergestoten worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Is het verplicht om een brandblusser te hebben?

Brandblussers zijn steeds wettelijk verplicht in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Dat is zo het geval voor winkels, horeca, musea, hotels, B&B's, kantoren, bedrijfsruimten, productieruimtes, evenementsruimtes (ook tijdelijk), en ook studentenhuizen en appartementsgebouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advies.brandbeveiligingshop.nl

Waarom mag een brandblusser niet op de grond staan?

Je mag een brandblusser dus niet zomaar (los) op de grond plaatsen. Ze kunnen anders gemakkelijk omgestoten worden. Personen die gebruikmaken van een vluchtroute moeten het blustoestel gemakkelijk kunnen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Wat is het nut van pictogrammen?

We gebruiken pictogrammen om snelle herkenbaarheid te kunnen geven in vele situaties. Deze aanduidingen geven namelijk direct duidelijkheid in plaats van een mededeling met (veel) tekst. Ook voor mensen uit andere landen die de taal niet spreken, geven pictogrammen snel en heldere informatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ese-int.nl

Waarom gebruik van pictogrammen?

Ze maken iets visueel duidelijk voor iedereen, ongeacht de taal die je spreekt of je leeftijd. Een pictogram is veel concreter dan gesproken taal en kan daarom handig zijn bij het structureren van de dag voor kinderen of mensen met een beperking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op easyauti.nl

Waar dienen pictogrammen voor?

Pictogrammen worden veel toegepast op treinstations, vliegvelden, bouwplaatsen, productiehallen, werkplaatsen, op machines en zo meer. Ook verkeersborden zijn een soort pictogrammen. Een ander voordeel kan zijn een grotere overzichtelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe hoog moet een pictogram hangen?

Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zichtbaarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ropabrandbeveiliging.nl

Wat voor soort pictogrammen zijn er?

 • Verbodsborden.
 • Waarschuwingsborden.
 • Gebodsborden.
 • Reddingsborden.
 • Brandbestrijding.
 • Waarschuwingspictogram.
 • Gevaarsymbolen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandwonden.be

Wie controleert brandblusser?

In de eisen wordt met betrekking tot de controle van brandblussers gesteld dat deze jaarlijks worden gecontroleerd door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanrijnbrandbeveiliging.nl

Welke blusmiddelen zijn verplicht?

Benodigde brandblussers voor een gebouw. In een bedrijf heeft u per 150m2 en per verdieping één poederbrandblusser nodig van 6 kilogram of één schuimbrandblusser van 6 liter. Daarnaast heeft u in een ruimte met een gemeenschappelijke CV ketel één automatische poederbrandblusser nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trainingscentrumkrimpenerwaard.nl

Wie moet brandblussers plaatsen?

De verhuurder moet wel een aantal basiszaken voorzien, zoals branddeuren en eventuele brandhaspels, maar de brandblussers zijn voor rekening van de huurder. Het is namelijk de huurder die bepaalt welke activiteit er in een pand juist uitgevoerd zal worden, en hoe risicovol die is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Welke brandblusser mag je nooit gebruiken voor personen?

Het nadeel van het blussen met een CO2-blusser is dat het geen indringend vermogen heeft, waardoor het vuur weer makkelijk kan oplaaien na het blussen. Daarnaast is het een relatief duur blusmiddel en kan het brand(vries)wonden veroorzaken. Let er dus op dat je een CO2-blusser nooit gebruikt op een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bhv.nl

Kan een brandblusser tegen vorst?

Vorstvrije schuimblussers, te gebruiken tot -30°C!

Deze blussers bevatten water met een antivriesmiddel en een schuimvormend middel. Het hoogwaardige blusschuim in de Bioclass IFP constante druk blussers is speciaal ontwikkeld om te gebruiken in extreem lage temperaturen (vorstvrij tot 30 graden onder nul!).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saval.nl

Is REOB verplicht?

Keuring blusmiddelen verplicht

Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoe koud is een brandblusser?

Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (−80 °C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat kost een kleine brandblusser?

Reken op de volgende prijzen: CO2 blussers: 45 – 70 euro. Poederblussers: 15 – 50 euro. Schuimblussers: 25 – 100 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbocentrum.nl

Wat is een CO2 brandblusser?

Met een CO2 blusser blus je branden door middel CO2 gas, de aanwezig zuurstof verdreven door het CO2 gas. Als er gestopt wordt met blussen, kan het voor weer oplaaien. Eén van de grote voordelen van een dit type blusser is dat er geen nevenschade ontstaat omdat er met een gas wordt geblust.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vecened.nl

Kun je een brandblusser meerdere keren gebruiken?

Kan ik mijn brandblusser meerdere keren gebruiken? Nee, de brandblusser moet na gebruik altijd worden weggegooid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandwondenstichting.nl