Waarom je nooit je salarisstrook moet laten zien bij een sollicitatie?

Lever je salarisstrook in als daarom gevraagd wordt
Vaak wordt het afgeraden, omdat het je privacy schendt of de nieuwe werkgever op voorsprong zet in de onderhandelingen. Immers: als hij weet wat je nu verdient, hoeft hij je ook niet meer te betalen. Dat is vaak helemaal niet de reden waarom de werkgever erom vraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op velde.nl

Waarom loonstrook mee naar sollicitatie?

De uitnodiging voor een gesprek over de arbeidsvoorwaarden zit al in je inbox en je nieuwe werkgever vraagt om een loonstrook van je huidige werkgever. Een organisatie kan dat doen omdat ze willen weten of de salarisindicatie past binnen hun budget.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat kan iemand met mijn loonstrook?

Soms bieden criminelen een identiteit te koop aan, soms gebruiken ze de gegevens om een lening af te sluiten of een bankrekening te openen. Ook kan er gefraudeerd worden met uitkeringen. Des te meer reden om zeer secuur met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flynth.nl

Kan nieuwe werkgever loonstrook vragen?

Ja, dat mag een werkgever vragen. Er is momenteel geen regel die dat verbiedt. Andersom is er ook geen regel die de sollicitant verplicht om zijn loonstrook te verstrekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xperthr.nl

Wat wordt er besproken in een arbeidsvoorwaardengesprek?

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek bespreek je jouw arbeidsvoorwaarden met je toekomstige werkgever. Denk aan zaken als werktijden en -dagen, salaris, vrije dagen en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals scholing of een auto van de zaak. Het arbeidsvoorwaardengesprek is een belangrijk gesprek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Waarom je nooit je loonstrookje moet laten zien

34 related questions found

Hoe doe je een tegenbod salaris?

Geef als tegenbod het hoogste salaris dat je met redelijke argumentatie kan onderbouwen. Geef eerst de argumenten voor je startbod en houd andere geschikte argumenten nog even achter voor andere arbeidsvoorwaarden. Vraag naar de motivering van je werkgever voor bepaalde keuzes. En houd te allen tijde de sfeer goed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Wat is een acceptabel tegenbod salaris?

Heeft een kandidaat aangegeven hoeveel salaris hij of zij wil ontvangen en wil je een tegenbod doen? Er valt helaas niet concreet te zeggen wat een acceptabel tegenbod is. Dat is namelijk afhankelijk van de schaarste op de arbeidsmarkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Wat als je loonstrook niet klopt?

Als je merkt dat je loonstrook niet klopt kun je bij je werkgever eisen dat het wordt gecorrigeerd. Een correcte loonstrook is een plicht van de werkgever. Hij of zij hoort zich te houden aan de wet en, indien van toepassing, een cao. Mijn advies: ga zeker klagen als het je overkomt!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op payingit.nl

Hoe weet je of je loonstrook klopt?

Hoe weet je of je loonstrook klopt?
  • Pak eerst je arbeidscontract en, als die er is, de cao of het bedrijfsreglement van je werkgever erbij. ...
  • Leg het arbeidscontract en/of cao naast je loonstrook en vergelijk. ...
  • Er zijn online tools om bijvoorbeeld je loonheffing na te rekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngandunited.nl

Hoe vervals je een loonstrook?

De meest voorkomende vorm van vervalsingen zijn gemanipuleerde loonstrookjes. Sommige worden op amateuristische wijze bewerkt, bijvoorbeeld door tientallen procenten bij het salaris te verzinnen, maar de optelsom onder aan de streep niet aan te passen. Ook bankafschriften zijn een geliefd doelwit van sjoemelaars.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cmweb.nl

Is een loonstrookje verplicht?

Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom is Ort uurloon lager dan uurloon?

Over de gewerkte uren van personeel met een oproepcontract wordt er namelijk meestal geen toeslag berekend. Deze medewerkers zijn immers aangenomen om op onregelmatige arbeidstijden opgeroepen te worden. In dit geval is het salaris per uur vaak hoger, waardoor de afwezigheid van de ORT minder opvalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shiftbase.com

Waarom is een salaris Belangrijk?

Een goed salaris is een belangrijke drive om te kiezen voor een andere werkgever. Gedeeltelijk wordt de hoogte van het salaris bepaald door de branche waarin je werkt, de CAO waaronder je valt, door de functie die je uitoefent, door de opleiding die je hebt gevolgd én door de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op t-pion.nl

Hoe geef je een salarisindicatie?

Bij het bepalen van een salarisindicatie kijk je goed naar de factoren die van invloed zijn op je salaris: functie, opleidingsniveau, leeftijd, ervaring, branche, cao, arbeidsmarkt, regio. Je kan ook een salarischeck doen. Daarmee kijk je naar de gemiddelde salarissen van mensen in vergelijkbare functies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Hoe wordt je salaris bepaald?

Je loon hangt af van je functie

Dan moet je werkgever jou altijd het loon betalen dat in de cao is afgesproken. Dit wordt soms ook wel het garantieloon genoemd. In bijna alle cao's zijn functies ingedeeld in loonschalen. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de loonschaal waarin de functie is ingedeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat is een stam salaris?

Stam salaris: Hier vind je je bruto salaris per tijdvak op basis van een voltijd dienstverband. Uren per week: Het aantal uren per week waarover je salaris ontvangt. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal uren dat je per week werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assets.foleon.com

Is een werkgever verplicht een loonstrook te verstrekken?

Loonstrookje verplicht

De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van uw salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. U krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in uw loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is er genoeg loonheffing ingehouden?

Wanneer de heffingskorting hoger is dan de te betalen loonheffing, dan zal er geen loonheffing worden ingehouden op het salaris. Dit is tot een loon van € 4.260 (2022) en € 5.052 (2023). De grens kun je terugvinden in de witte maandtabel voor de loonheffing (Belastingdienst).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op help.humanwave.nl

Wat is het basissalaris?

het basissalaris zelfst. naamw. Verbuigingen: basissalarissenVerbuigingen: basissalarisje salaris zonder extra toeslagen of bonussen Bron: WikiWoordenboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Kan je je salaris contant krijgen?

Werkgevers mogen het wettelijk minimumloon (WML) niet contant betalen, maar moeten dit via de bank doen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever machtigen om het volledige loon over te maken naar een andere bankrekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een correctie loonstrook?

Bij het verwerken van de salarisadministratie komen correcties of wijzigingen voor die hadden moeten plaatsvinden op je verloning in het verleden. Bijvoorbeeld bij het ingaan van een nieuw CAO waardoor je recht hebt op een loonsverhoging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bcs.nl

Kan je onderhandelen over je salaris?

Je hebt het recht om bij een nieuwe baan te onderhandelen over je salaris. Vraag na of er afspraken in de cao of bedrijfsregeling staan over het salaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan je onderhandelen over loon?

Onderhandelen over je loon kan op verschillende manieren. Je kunt vragen om netto meer te verdienen, maar ook extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen of extra vakantiedagen kunnen deel uitmaken van je onderhandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Hoe reageren op aanbod salaris?

Laat zien dat je dankbaar bent door iets positiefs te zeggen over het proces, over het bedrijf of over het gesprek dat je hebt gehad. Leg uit dat je besloten hebt het aanbod af te wijzen, omdat je het salaris niet competitief vindt. Vertel eventueel ook dat je onderzoek hebt gedaan naar salarissen. Eindig positief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op roberthalf.nl