Waarom niet BSN delen?

Uitwisseling persoonsgebonden gegevens
Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om de uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag uw BSN dus niet gebruiken als deze geen gegevens van u hoeft vast te leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het veilig om BSN te mailen?

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico's met zich mee. In handen van criminelen kan dit leiden tot bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flexnieuws.nl

Kan ik mijn BSN delen?

Nee, dat mag niet. Organisaties mogen uw burgerservicenummer (BSN) alleen gebruiken als in de wet staat dat ze dat mogen. Staat het niet in de wet, dan mag het niet. Ook niet als u hiervoor toestemming zou geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat kun je met een burgerservicenummer?

Omdat je burgerservicenummer een uniek nummer is, zijn de privacy risico's groot. Met dit nummer kunnen criminelen identiteitsfraude plegen en hebben ze toegang tot je dossier. Wanneer je BSN eenmaal in handen is van criminelen, is de kans groot dat deze onderling wordt doorverkocht in het criminele circuit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op passportprivacy.org

Is je BSN nummer prive?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de BRP krijgt automatisch een BSN.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

GOING DUTCH: BSN NUMBER | GETTING A BSN NUMBER IN THE NETHERLANDS

38 related questions found

Hoe weet ik of een BSN nummer klopt?

U kunt een BSN op twee manieren controleren:
  • Via de website (handmatig gegevens invullen op de website van SBV-Z).
  • Via de webservice (elektronische berichtuitwisseling vindt plaats tussen uw informatiesysteem en de SBV-Z).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sbv-z.nl

Is het BSN nummer hetzelfde als het persoonsnummer?

Uw BSN bestaat uit 9 cijfers. Boven uw BSN staat 'persoonsnummer', dat is een ander woord voor BSN. Uw BSN staat ook in de lange rij van letters en cijfers onder uw pasfoto. Het zijn de laatste 9 cijfers van de lange rij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Kan je zomaar je BSN nummer geven?

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer (BSN). Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat voor gegevens is iemands burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheid gebruikt het BSN bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger. Het BSN is een van de belangrijkste gegevens in de administratie van de overheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rvig.nl

Wat kan iemand met je persoonlijke gegevens?

Signalen van fraude met (kopie) paspoort, rijbewijs of ID-kaart
  • Er staan rekeningen, leningen, creditcards of woonruimten op uw naam. ...
  • U ontvangt boze berichten van mensen die u als oplichter zien. ...
  • U moet op verhoor komen, omdat de politie u als verdachte ziet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom BSN nummer afschermen?

Veilige kopie identiteitsbewijs

Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke persoonsgegevens mag ik aan een inlener verstrekken?

Gegevens als naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, relevante werkervaring, opleidingen en cursussen mag je verstrekken aan de inlener. Het BSN van de uitzendkracht mag je alleen delen met de inlener als dit noodzakelijk is voor vaststelling van aansprakelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op artra.nl

Wat is veiliger WhatsApp of mail?

Het gebruik van WhatsApp

Hoe gek het ook klinkt: een bericht versturen via WhatsApp is per saldo veiliger dan per e-mail. Dat komt omdat de inhoud van de berichten is versleuteld (end-to-end-encryptie).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op avghelpdeskzorg.nl

Welke bedrijven mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw legitimatiebewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie geeft BSN uit?

Verhuist u voor langer dan 4 maanden naar Nederland? Dan moet u zichzelf inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Uw gegevens komen dan in de Basisregistratie Personen (BRP) te staan. Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Kan een BSN nummer verlopen?

De geldigheid van het BSN is onbeperkt. Ook als u in het buitenland gaat wonen, blijft uw BSN geldig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is de 11 Proef BSN?

De elfproef of 11-proef is een test die in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer werd uitgevoerd op negen- en tiencijferige Nederlandse rekeningnummers bij banken, voor de invoering van het IBAN, om te controleren of het nummer een geldig rekeningnummer kan zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Kan een BSN nummer met een 0 beginnen?

Een BSN bestaat uit 9 cijfers. Een BSN bevat geen letters; Een BSN kan beginnen met het cijfer 0 (nul). U vindt uw BSN op uw loonstrook of jaaropgave, die u van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenuitvoerder krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op toeslagenaanvragen.net

Wie heeft mijn gegevens opgevraagd?

Kan ik een overzicht krijgen van instanties die mijn persoonsgegevens hebben opgevraagd? Ja, dat kan. De gemeente kan u een overzicht leveren van instanties die uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben geraadpleegd. Het overzicht is gratis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Kunnen hackers iets met je WhatsApp?

Wat doen oplichters met mijn gehackte WhatsApp-account? Oplichters kunnen uw WhatsApp-contacten een bericht sturen vanuit uw naam. Vaak vragen ze uw WhatsApp-contacten om geld over te maken, omdat u zogenaamd in een financiële noodsituatie zit. Dit noemen we de vriend-in-noodfraude.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat is het nadeel van WhatsApp?

Een groot nadeel van Whatsapp is dat er geen mogelijkheid is om uit te loggen van de app. Mocht je een ander nummer willen gebruiken of iemand anders Whatsapp laten gebruiken dan ben je genoodzaakt om de gehele app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Dit is niet alleen onhandig, maar dit is ook niet echt veilig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xgn.nl

Hoe weet je dat je gehackt bent op WhatsApp?

Als u geen toegang meer hebt tot uw WhatsApp-account en anderen wel berichtjes uit uw naam krijgen, is uw account overgenomen. Cybercriminelen hebben de code die hiervoor nodig is ontfutseld via een chatgesprek, sms of via de voicemail van uw telefoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fraudehelpdesk.nl

Welke persoonsgegevens vallen niet onder AVG?

Gegevens van overleden personen, organisaties of dieren zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG en vallen dus buiten het toepassingsgebied van de AVG. Op die gegevens kunnen wel andere wet- en regelgevingen van toepassing zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderzoektips.ugent.be

Wat valt onder gevoelige persoonsgegevens?

genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren; gegevens over gezondheid; gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Welke persoonsgegevens mag je vragen?

Denk aan voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), en e-mailadres. Een BSN mag alleen door overheidsinstanties gebruikt worden en door organisaties buiten de organisatie als dat in een wet staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiliginternetten.nl