Waarom staat er een komma?

Komma's gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, en in andere gevallen juist niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe weet je wanneer je een komma moet zetten?

Wanneer moet je een komma gebruiken? Met komma's geef je aan waar de lezer een pauze moet 'lezen'. Plaats dus een komma als er bij het voorlezen (hardop of 'in je hoofd') een duidelijke pauze hoorbaar is. Komma's moeten een lezer helpen de pauzes te leggen waar de schrijver ze ook bedoelde te leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welke woorden een komma?

Je gebruikt een komma in de volgende gevallen:
  • tussen bijvoeglijke naamwoorden die bij het volgende zelfstandige naamwoord horen: ...
  • in een opsomming (maar niet voor het woordje 'en'): ...
  • achter een briefaanhef: ...
  • rondom een aanspreking: ...
  • tussen twee persoonsvormen in samengestelde zinnen:

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Waar plaats je komma bij omdat?

Voor het onderschikkend voegwoord omdat wordt vaak een komma gezet, maar de komma kan ook worden weggelaten. Kaneko gaat niet mee(,) omdat ze te veel rugpijn heeft. De vrouw zweeg over haar ziekte(,) omdat ze vreesde voor haar job.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom schrijf je een komma na een naam?

Zet altijd een komma na een aanhef

Als je een e-mail of brief schrijft, zet je na de naam of aanspreektitel altijd een komma. Beste meneer De Hond, Lieve jongen, Als een zin eindigt met de persoon die je aanspreekt, zet je daarvoor een komma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfvis.nl

THE COMMA - Punctuation Marks - Grammar and Spelling for Kids

24 related questions found

Hoeveel komma's mag je in een zin?

Een bijzin in een bijzin hoort tussen twee komma's. Een beknopte bijzin hoort ook tussen twee komma's. Als de zin erg lang is komt tussen een beknopte bijzin en een hoofdzin een komma. Dit is ook het geval als het werkwoord uit de bijzin naast de persoonsvorm van de hoofdzin komt te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Is er een komma voor Dus?

Je moet bijna altijd een komma zetten voor een voegwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Waarom geen komma voor en?

Een oude schoolregel luidt dat je nooit een komma voor en mag zetten. Die regel is te verklaren: een komma wordt gebruikt wanneer je een pauze hoort, en bij het voegwoord en is meestal geen sprake van zo'n pauze. En brengt een 'geruisloze' verbinding tot stand tussen zinnen of delen van een zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Kan je en na een komma?

Is het waar dat er nooit een komma voor en mag staan? Nee, dat is niet waar. Als een komma de duidelijkheid of leesbaarheid van een zin vergroot, kan hij worden toegevoegd, óók voor en.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welke voegwoorden krijgen geen komma?

Tik geen komma na een korte hoofdzin of na een 'gewoon' eerste zinsdeel. Zet wél een komma bij zinnen die beginnen met voegwoorden als maar, omdat, want, hoewel en als de zin begint met een bijzin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl

Wie heeft de komma uitgevonden?

Oudheid: bibliothecaris vond de 'komma' uit

Voorstelling van de oude bibliotheek van Alexandrië Aristophanes van Byzantium (ca. 257-180 Chr.) wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de interpunctie en als uitvinder van de komma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historiek.net

Kan er een komma voor om?

Voor de voegwoorden dat, of en om komt meestal geen komma: 'We willen de gesprekken zo indelen dat iedereen deze maand aan de beurt komt. ' Ook bij en past meestal geen komma: 'De accountmanager haalde haar target en kreeg daarom een flinke bonus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op languagepartners.nl

Hoe dan ook komma?

Als hoe dan ook in de aanloop van de zin staat, volgt er een korte pauze na hoe dan ook. In een tekst staat er dan een komma. Als hoe dan ook weggelaten wordt, blijft de woordvolgorde correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je zo ja?

> > Wilt u groenten, zoja bonen? > Zo ja = indien "ja"/ indien "ja" het antwoord is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groups.google.com

Is het maar of maar?

Het voegwoord maar kan alleen vooraan in een (bij)zin staan. Er komt geen komma achter: We vroegen om aardbeienijs, maar kregen kersenijs. Ik wil best met de trein naar Italië, maar dat kost te veel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat komt er na punt komma?

Na een puntkomma volgt nooit een hoofdletter, tenzij dat woord altijd met een hoofdletter wordt geschreven (zoals een naam). Waarvoor worden komma's gebruikt? Komma's gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Kan een komma na een punt?

Met een puntkomma combineren we twee zinnen tot één langere zin. De puntkomma houdt het midden tussen de komma en de punt. Net als de punt sluit de puntkomma een zin af, maar tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat er een nauwe band is met de volgende zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het kunt of kan?

Je kunt en je kan zijn allebei correct.

In Nederland wordt je kan informeler gevonden dan je kunt. In België wordt het gebruik van je kan niet als informeler beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn willen en zullen: je wilt / je wil, je zult / je zal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom een komma in een zin?

Waarvoor worden komma's gebruikt? Komma's gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Waar moet de komma in een zin met maar?

Voor het nevenschikkende voegwoord maar wordt meestal een komma gezet. De Argentijn probeerde te koppen, maar kreeg een duw tegen zijn schouder en zag de bal net naast gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de juiste zin?

De gebruikelijke woordvolgorde in een Nederlandse zin is: onderwerp + persoonsvorm + rest van de zin. Je hoeft niet altijd met het onderwerp te beginnen. Soms begin je met het werkwoord of met een ander deel van de zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Hoe doe je 1 Hoge komma?

rechts naast je dubbele punt, zit de hoge komma. klik op die, en dan spatie, dan heb je m! veel succes met leren!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe heet een komma?

Een komma is een leesteken, ook wel interpunctie genoemd. Er zijn verschillende leestekens, zoals: de punt, het vraagteken, het uitroepteken, de komma, de dubbele punt en de puntkomma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jufmelis.nl

Hoe heet de hoge komma?

De apostrof, het weglatingsteken of het afkappingsteken is een leesteken in de vorm van een kommaatje bovenaan de regel ('). Sinds de introductie van schrijfmachines en vooral sinds de opgang van computers wordt voor de apostrof vaak hetzelfde teken gebruikt als voor het accent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Kan je een en na een punt zetten?

Het woord 'en' is een nevenschikkend voegwoord en koppelt meestal twee hoofdzinnen aan elkaar met een samengestelde zin als resultaat. Volgens Taaladvies is het echter ook toegestaan om en aan het begin van een zin na een punt te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl