Waren er vroeger ook transgenders?

Het concept van transgender zijn bestond dus niet alleen al in de Oudheid, maar werd toentertijd zelfs redelijk geaccepteerd. In de Romeinse cultuur werden transgender personen alleen geaccepteerd als zij lid van de heersende klasse waren of als het samenviel met de agenda van leiders en generaals.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maandvandegeschiedenis.nl

Hoe oud zijn transgenders?

Uit onderzoek bij volwassen transgender personen blijkt dat het merendeel zich begon identificeren als transgender rond de leeftijd van 12 jaar, aan het begin van de puberteit. Tijdens de puberteit gaan jongeren doorheen een ontwikkelingsfase waarin ze zoeken naar hun eigen identiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumi.be

Hoe oud geslachtsverandering?

Die staat bekend als de Transgenderwet. Dankzij die wet kan iedereen van 16 jaar en ouder in de Basisregistratie Personen (en daarmee in het paspoort) het geslacht 'man' in 'vrouw' laten veranderen, of andersom. Hieronder de vier stappen voor wie dit wil gaan doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transgenderinfo.nl

Hoeveel mensen hebben spijt van hun transitie?

Spijt van de medische transsitie

Over spijt na de transitie is niet veel bekend. Er is wel onderzoek uitgevoerd waaruit zou blijken dat het om kleine aantallen zou gaan, minder dan 1% van de transgender mensen. Maar niet zeker is of daarmee ook de echte spijtoptanten bereikt zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transvisie.nl

Hoe veel transgenders zijn er in Nederland?

In Nederland zijn er tussen de 90.000 en 390.00 transgender personen afhankelijk van welke definitie je gebruikt. Als je alleen kijkt naar mensen die een sociale (en medische) transitie doormaken dan kom je snel bij het lagere aantal uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transgenderinfo.nl

OP TRANSGENDER UPDATES REAGEREN 6 JAAR LATER... | JessieMaya

30 related questions found

Wat is de oorzaak van transseksualiteit?

Er is geen duidelijke oorzaak van genderdysforie, het is waarschijnlijk door een combinatie van factoren. Wat we wel weten is dat iemand zo is geboren en dat het geen keuze is. Wel zijn er verschillende theorieën uitgewerkt van dingen die invloed kunnen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe heet het als je op geen gender valt?

Panseksueel. Panseksueel is een overkoepelende term, die betekent dat je op mensen valt, of het nou mannen, vrouwen, non-binaire, intersekse personen of andere vormen betreft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jouwggd.nl

Wat kost een gender transitie?

Een geslachtsveranderende operatie krijgt u volledig vergoed uit uw basisverzekering. U betaalt alleen uw eigen risico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cz.nl

Wat zeg je tegen iemand die in transitie is?

Naar trans mannen verwijs je met 'hij', en trans vrouwen met 'zij'. In 2016 heeft de transgemeenschap genderneutrale voornaamwoorden gekozen voor trans personen die zich man noch vrouw voelen. Gebruik in dit geval in plaats van hij/hem/zijn of zij/haar/haar: hen of die/hen/hun.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oneworld.nl

Hoe duur is transitie?

De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie heeft gender uitgevonden?

De grote doorbraak van het concept gender werd in gang gezet door Joan Scott, die in 1986 haar baanbrekende artikel 'Gender: A Useful Category of Historical Analysis' schreef. Daarin betoogde ze dat het een fabeltje is dat elke sekse zijn eigen wereld heeft die niet in contact staat met de wereld van de andere sekse.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gendergeschiedenis.nl

Welke hormonen krijgen transgenders?

Voor de vervrouwelijking middels hormoonbehandeling worden twee soorten medicijnen gebruikt: (1) het geslachtshormoon oestradiol en (2) medicijnen die het geslachtshormoon testosteron onderdrukken. We krijgen regelmatig verzoeken om progesteron voor te schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amc.nl

Kan ik mijn gender veranderen?

Voor een wijziging van vermelding van geslacht heeft u een verklaring nodig van een deskundige. Dat kan een arts, psycholoog of psychotherapeut zijn. Het gaat om een verklaring met de aanwijzing 'deskundige transgenders'. U hoeft geen operatie, hormoonbehandeling of sterilisatie te hebben gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Hoeveel gender bestaan er?

Er bestaan verschillende genderidentiteiten: de meest bekende zijn man en vrouw. Daarnaast bestaan ook trans vrouw, trans man, genderqueer, non-binair, agender,.. Meestal worden genderidentiteiten verzameld in twee grote groepen: transgender en cisgender.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumi.be

Waar lopen transgenders tegen aan?

Trans personen kunnen tegen kennisgebrek en gebrek aan sensitiviteit aanlopen. Niet alle huisartsen weten bijvoorbeeld dat transmannen ook een baarmoeder kunnen hebben, of transvrouwen een prostaat. Daarnaast maken veel transgender personen ook gebruik van de transgenderzorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transgenderinfo.nl

Wat is een transvestite?

Mensen die aan travestie of crossdressing doen, noemen zich travestieten of crossdressers. Zij houden ervan om een genderexpressie aan te nemen die niet overeenkomt met hun genderidentiteit. Iedereen kan aan travestie doen: cisgender of transgender mensen, mannen en vrouwen, hetero's, holebi's, ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumi.be

Welke 3 geslachten zijn er?

De genen van een mens bepalen of iemand biologisch een man of vrouw is, op basis van de aanwezigheid van geslachtschromosomen XX of XY. Mensen met chromosomenpaar XX zijn biologisch vrouwelijk, mensen met een chromosomenpaar XY zijn mannelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe oud moet je zijn om in transitie te gaan?

Geslachtsbevestigende operaties

Voor het verwijderen van de borsten (mastectomie) moet je minimaal 16 jaar oud zijn en al een jaar geslachtsbevestigende hormonen gebruiken. Voor de andere operaties moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaansmedischcentrum.nl

Hoe noem je iemand die geen geslacht wilt zijn?

Anderen voelen zich geen jongen/man maar ook geen meisje/vrouw. Zij voelen zich genderloos en of agender. Een ander woord voor non-binair is genderqueer of genderneutraal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Hoe gaat een geslachtsoperatie van vrouw naar man?

Bij transmannen wordt de door hormoongebruik gegroeide clitoris gebruikt om een micropenis te maken. De chirurg kan met huid van je onderarm een grotere penis maken. Het scrotum wordt gemaakt van de schaamlippen en kan gevuld worden met prothesen uit siliconegel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrt.be

Is geslachtsverandering terugbetaald?

Net zoals elke andere persoon die een medische behandeling krijgt, dient een transpersoon het recht te hebben om via de hospitalisatieverzekering terugbetaling van de medische kosten te krijgen en een gewaarborgd inkomen te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwsblad.be

Wat is gender dysforie?

​​​Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op umcg.nl

Wat is semi seksueel?

Personen die demiseksueel zijn voelen zich dus pas fysiek aangetrokken tot een ander zodra er mentaal een band is opgebouwd. Demiseksualiteit wordt soms ook wel 'semiseksualiteit' of 'grijze seksualiteit' (greysexual) genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Waar staat de Q in LGBT voor?

De 'q' staat voor queer, de term voor een brede seksuele of genderidentiteit. De term wordt gebruikt voor en door mensen die zichzelf niet willen identificeren met een vaststaande gender- of seksuele oriëntatie. Of die zich juist willen identificeren met iets wat niet heteroseksueel of cisgender is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Wat is een Skolioseksueel?

Skolioseksueel ['skoːlioːsɛksywel]

Een skolioseksueel persoon voelt zich aangetrokken tot transgender personen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl