Wat als de bedrijfsarts zegt dat je niet ziek bent?

Indien de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer niet ziek is, dan kan de werkgever van de medewerker verlangen dat hij het werk hervat. Dat wordt anders als de werknemer kan aantonen of aannemelijk maakt dat hij wel arbeidsongeschikt is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechter.nl

Wie bepaalt of je echt ziek bent?

De bedrijfsarts kan wel beoordelen of je ziek bent, een inschatting maken van de duur van je ziekte, bepalen welke taken je nog kunt uitvoeren en advies geven aan je werkgever hoe zij jou kunnen ondersteunen. Is de reden van je uitval werk gerelateerd? Dan is het goed om dit te bespreken met de bedrijfsarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan bedrijfsarts diagnose stellen?

Een bedrijfsarts mag en kan een diagnose stellen alsook de werknemer doorverwijzen naar een specialist, zonder hiervoor de huisarts te raadplegen. Meestal adviseert de bedrijfsarts de medewerker wel om zelf de huisarts te informeren. Of neemt de bedrijfsarts contact op met de huisarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Wat wel en niet tegen bedrijfsarts zeggen?

Vertel de dokter waar je last van hebt en wat je klachten zijn. Beperk je daartoe. Ga niet uitweiden over hoe slecht je leidinggevende functioneert en de slapeloze nachten die je daarvan krijgt. Dan denkt de dokter dat er sprake is van een arbeidsconflict en daar geldt een apart protocol voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Wat ben je verplicht een bedrijfsarts te vertellen?

Tijdens dit contact ben je verplicht de bedrijfsarts alle relevante informatie te geven over jouw gezondheid. De bedrijfsarts heeft deze informatie nodig om advies te kunnen geven over uw arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid, en met je te bespreken wat je op jouw werk wel of niet kunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Wat doe je als je het niet eens bent met de bedrijfsarts? | Het Juridisch Loket

29 related questions found

Hoe praat je met een bedrijfsarts?

Het gesprek:

De vragen van de bedrijfsarts gaan over wat je wél kan. Leg duidelijk uit wat voor jou mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt, bijvoorbeeld een rustige werkplek. Vertel ook waar je grenzen liggen, bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenveerkrachtig.nl

Hoe praten met bedrijfsarts?

Wat zeg je tegen je bedrijfsarts?
  1. Vertel de bedrijfsarts daarom zo precies en concreet mogelijk wat je mankeert en hoe je momenteel (dis)functioneert. ...
  2. De bedrijfsarts werkt volgens een richtlijn: dat kan je extra stress bezorgen. ...
  3. Bij een burn-out werkt dat niet: je brein is ontregeld en je bent uitgeput.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op csrcentrum.nl

Wat als je het advies van de bedrijfsarts negeert?

Geen probleem. Je kunt, wanneer je goede redenen hebt, in overleg met je medewerker afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Het is namelijk een advies! Maar pas op, als je dit doet dan moet je wel goede redenen hebben en in het dossier kunnen uitleggen waarom je afwijkt van het advies van de bedrijfsarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op multiraedt.nl

Wat mag een bedrijfsarts vertellen aan werkgever?

De bedrijfsarts mag uw werkgever wel laten weten:
  • welk werk u wel en niet kunt doen, en hoe lang dit waarschijnlijk duurt.
  • wat er moet veranderen zodat u weer aan het werk kunt, bijvoorbeeld andere werktijden of andere taken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

Bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent

Een bedrijfsarts beoordeelt of je hierdoor je werk wel of niet kan uitvoeren. Dat is een andere beoordeling. Je huisarts of behandelaar kan hier natuurlijk wel een oordeel over hebben, maar het oordeel van de bedrijfsarts is in beginsel doorslaggevend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Kan een bedrijfsarts in je medisch dossier kijken?

Heb ik recht op inzage in het volledige medisch dossier dat de bedrijfsarts over mij heeft? Ja, als werknemer heeft u recht op inzage in uw volledige medische dossier. Ook hoort de bedrijfsarts u een exemplaar (kopie) te geven als u daarom vraagt. Dit is in ons land wettelijk zo geregeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvab-online.nl

Wat moet je delen met bedrijfsarts?

De bedrijfsarts mag alleen medische gegevens van jou opvragen bij een andere arts als dat nodig is. Bijvoorbeeld om specifiek inzicht te krijgen in jouw ziektebeeld, om vervolgens een passend advies te kunnen geven over jouw re-integratie, passend werk of een aangepaste werkplek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenveerkrachtig.nl

Is bedrijfsarts vertrouwelijk?

De bedrijfsarts en arbo-arts hebben een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan een bedrijfsarts mij afkeuren?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer zich onterecht heeft ziek gemeld, dan kan hij een spoedcontrole (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. Veel werkgevers voeren een ziekteverzuimbeleid waarin een procedure is opgenomen die de werknemer en werkgever moeten volgen bij ziekte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Kan de bedrijfsarts zomaar langskomen?

Regels bij ziekmelding

Bijvoorbeeld dat hij op bepaalde tijdstippen thuis is, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langsgaan. Maar je mag van de werknemer niet verwachten dat hij constant thuis is. Of de arbodienst/bedrijfsarts dagelijks bij de werknemer laten langskomen als dat niet nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverhr.nl

Wie bepaalt huisarts of bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is degene die de werkgever adviseert of een werknemer in staat is is om zijn of haar werk te doen. Een huisarts kan de werknemer ook een advies geven, maar voor de werkgever is het advies van de bedrijfsarts altijd leidend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op caop.nl

Hoe onafhankelijk is de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundige(n).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte?

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Is een bedrijfsarts een dokter?

De bedrijfsarts is een medisch specialist die geregistreerd staat in het BIG-register. Volgens de wet is de bedrijfsarts bevoegd zelfstandig zieke werknemers door te verwijzen naar specialisten. Een arbo-arts werkt voor de arbodienst en mag alleen werken onder het toezicht van een bedrijfsarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reintegratiekiezen.nl

Hoe vaak heb je contact met een bedrijfsarts?

U bent verplicht tijdens het verzuim iedere 6 weken met uw medewerker te evalueren over de voortgang van de re-integratie. Als er uit de gesprekken blijkt dat het Plan van aanpak gewijzigd moet worden dan doet u dit en legt u deze vast in de evaluatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboconcern.nl

Welke vragen stelt de bedrijfsarts?

De vragen gaan over je gezondheid: zoals je klachten, je behandeling en het gebruik van medicijnen. Ook stelt de (bedrijfs)arts vragen over je werk en zaken buiten het werk, die mogelijk invloed hebben op je situatie. Na afloop van het gesprek zal de (bedrijfs)arts je zo goed mogelijk adviseren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hcs.services

Wat zeggen tegen arboarts?

Tip #2: Benoem al je klachten én je beperkingen

Dit kan fysiek, mentaal, emotioneel zijn. Benoem de klacht, geef een cijfer hoe erg het is en geef een voorbeeld hoe het eruit ziet. Vertel ook hoe dit jou beperkt in wat je doet. Zo krijgt de arts een duidelijk beeld van wat er aan de hand is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volitio.nl

Wat kan een bedrijfsarts voor je betekenen?

De bedrijfsarts adviseert werkgevers bijvoorbeeld over beschermende maatregelen, zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen die preventief kunnen werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Hoe kan een bedrijfsarts iemand met een burn-out helpen?

Als je burn-out1 bent en je kunt niet werken, dan nodigt de bedrijfsarts je uit voor een bezoek. Hij wil onderzoeken waarom je niet kunt werken en zal met je bespreken hoe je zo snel mogelijk weer beter kunt worden. Hij vraagt hoe het met je gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psycholoogvannu.nl