Wat als handelaar cash weigert?

"Er is een Europese verordening die zegt dat cashbetalingen in geen geval geweigerd mogen worden. Contant geld is en blijft een wettelijk betaalmiddel dat een handelaar niet mag weigeren. Behalve in bepaalde uitzonderlijke en tijdelijke gevallen", zegt Lien Meurisse van FOD Economie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrt.be

Kan een handelaar cash geld weigeren?

Winkeliers mogen contante betaling niet weigeren, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel zijn overeengekomen. Een label of affiche waarop staat dat de winkelier contante betaling of bepaalde coupures niet accepteert, is niet voldoende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ecb.europa.eu

Is het verplicht om cash te aanvaarden?

Cash, bankbiljetten en munten zijn een wettig betaalmiddel dat niet zomaar geweigerd mag worden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen waarbij een handelaar of schuldeiser een betaling met cash niet hoeft te aanvaarden: Als je eurobiljet niet in verhouding staat tot je aankoop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikifin.be

Hoeveel cash mag een handelaar ontvangen?

Op enkele uitzonderingen na zijn alle betalingen en schenkingen in cash beperkt tot 3.000 euro voor het totale bedrag. Als een leverancier bijvoorbeeld sanitair voor 20.000 euro aan zijn klant verkoopt, mag de cashbetaling niet meer dan 3.000 euro bedragen voor de hele verkoop, ook als de klant in schijven betaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op news.economie.fgov.be

Hoeveel cash mag je aanvaarden?

Sinds 2014 mag je maximaal 3.000 euro betalen of innen. Met andere woorden, tegenover elke betaling van meer dan 3.000 euro moet een bewijs staan: in de praktijk een bankuittreksel. Voorbeeld: Je koopt een keuken van 11.000 euro, je mag maximaal 3.000 euro cash betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sbb.be

Azarkan versus Hoekstra: hoe zit het met cash geld? Blijft dat geldig?

15 related questions found

Kun je contant geld weigeren?

De wet verplicht niemand om wettige betaalmiddelen te accepteren. Winkeliers mogen contant geld (biljetten en munten) of betalen met een pinpas of creditcard weigeren. Wel geven winkeliers meestal aan welke betaalmiddelen ze niet accepteren. Bijvoorbeeld via raamstickers of kassastickers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel zwart geld mag je storten?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoeveel cash mag je thuis hebben liggen?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke transacties worden gecontroleerd?

Cliëntenonderzoek bij aankoop boven € 10.000

Dan moet de verkoper een cliëntenonderzoek doen. Deze controle is verplicht om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel cash mag een bedrijf hebben?

Duurzaam overtollig? Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u liquide middelen tot het ondernemingsvermogen rekenen of tot uw privévermogen. U bent hierin in beginsel vrij, zolang uw liquide middelen maar niet duurzaam overtollig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op partnersinadministraties.nl

Hoeveel mag je cash betalen in Nederland?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis of bij zich mag hebben. Contante bedragen boven de € 560 moet u opgeven in uw belastingaangifte over 2022. Dit is € 1.120 als u een fiscale partner heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jonkers-dejonge.nl

Kun je nog contant betalen in de winkel?

Hoewel je in de meeste winkels (96 procent) nog altijd kunt betalen met cash geld, zijn er bepaalde plekken waar dat steeds minder wordt, vertelt Renate Evers van ouderenbond ANBO. "Dat geldt bijvoorbeeld voor apotheken, bij één op de acht kunnen mensen alleen nog met pin betalen."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Kun je betalen met een briefje van 200 euro?

De briefjes zijn nog steeds een wettig betaalmiddel, maar worden sinds 2019 niet meer opnieuw gedrukt. Er circuleren binnen de Europese Unie nog ruim 393 miljoen 500 eurobiljetten (waarde van ruim 186 miljard euro) en ruim 757 miljoen 200 eurobiljetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radar.avrotros.nl

Waarom contant geld moet blijven?

Met bankbiljetten en munten kunnen betalingen onmiddellijk worden afgewikkeld. Het is veilig. Contant geld heeft bewezen veilig te zijn als het gaat om cybercriminaliteit, fraude en vervalsing. En omdat het centralebankgeld is, loopt zowel de betaler als de ontvanger geen financieel risico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ecb.europa.eu

Hoeveel cash moet je bij hebben?

En neem € 10.000 of meer mee. Dan moet u aangifte doen van liquide middelen bij de Douane. Onder aan de pagina kunt u het aangifteformulier downloaden. U vult dat in en geeft het af bij de Nederlandse Douane wanneer u vanuit Nederland de EU uitreist of wanneer u van buiten de EU in Nederland aankomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan je met een biljet van 100 euro betalen?

Alle eurobiljetten zijn wettig betaalmiddel in het gehele eurogebied.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ecb.europa.eu

Kan je zomaar 10000 euro overmaken?

U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan 'iets op papier moet zetten'. Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op argusadvocaten.be

Hoeveel mag je contant betalen zonder melding?

U hoeft niets te doen bij de aan- of verkoop van goederen: als de contante betaling minder dan € 10.000 is. als betalingen niet contant gedaan worden, maar bijvoorbeeld via de bank of met een creditcard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan de Belastingdienst op je bankrekening kijken?

De fiscus kan bankrekeningen van individuen raadplegen om achterstallige schulden (belastingen) te innen. In realtime kan de belastingdienst echter niet volgen welke transacties er allemaal plaatsgrijpen op je bankrekening. De staatskas kent evenwel je saldo in het begin en in het midden van het jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessam.be

Hoeveel spaargeld mag je hebben op 1 januari 2023?

Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000. Grondslag sparen en beleggen: € 350.000 - € 114.000 = € 236.000. U en uw fiscaal partner geven ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel geld mag je op de bank hebben zonder belasting te betalen?

Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2023 is de vrijstelling € 57.000. In 2022 was dit nog € 50.650.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Waar zwart geld bewaren?

Veiligst op de bank

"De beste plek om geld te bewaren is de bank. Mocht je toch een flink bedrag thuis willen bewaren, doe het dan in een kluis." Ypma legt uit dat als er dan iets gebeurt, je er alles aan hebt gedaan om het geld zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal of brand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl

Hoe vaak mag je 10000 euro storten?

Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt. Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000. Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetgeldcollege.nl

Kan ik 5000 euro pinnen bij Geldmaat?

9 Kan ik 5 eurobiljetten opnemen bij een geldmaat? Ja dat is mogelijk bij een geselecteerd aantal automaten. Deze zijn te vinden op de Locatiewijzer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geldmaat.nl

Welke bedragen controleert de Belastingdienst?

De Belastingdienst controleert alle 12 miljoen aangiftes inkomstenbelasting die elk jaar binnenkomen. Want controleren behoort tot onze kerntaak. Dat moeten we doen, zodat we juist en volledig belastingen kunnen heffen en innen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op over-ons.belastingdienst.nl