Wat betekent val je met je neus in de boter?

d.w.z. een (onverwacht) fortuintje krijgen; vooral juist komen als men ergens feest viert of smult; een voordeelig huwelijk sluiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Waar komt met je neus in de boter vandaan?

Oftewel: dat jouw aanwezigheid je onverwacht voordeel oplevert. Het gezegde komt al voor de in de Klucht van de Molenaar, een kort toneelstuk dat in 1613 werd geschreven door de bekende Amsterdamse toneelschrijver Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Alleen dan in oud-Nederlands: 'mit myn neus in 't vet raken'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thedailymilk.nl

Wat betekent de uitdrukking een haar in de boter?

Als er ergens een haar in de boter is, dan hapert er iets of dan is er onenigheid. Men zoekt een haar in de boter als men wil vitten op vermeende fouten en als men onterecht kritiek wil geven. Het boterbriefje symboliseert hier de trouwakte. Het gezegde is een typisch voorbeeld van onze volkshumor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mot.be

Wat betekent doen alsof je neus bloedt?

Als je 'doet alsof je neus bloedt', dan doe je alsof je van niets weet. Je kiest er dus bewust voor om je ergens niet mee te bemoeien. Deze uitdrukking komt van de bloedneus. Als je een bloedneus hebt, ben je daar meestal erg druk mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sanquin.nl

Wat is de betekenis van iets met een korreltje zout nemen?

Iets met een korreltje (of een greintje) zout opvatten, d.w.z. iets niet al te letterlijk, iets met een weinig gezond verstand en oordeel opvatten; eene navolging van het lat. addito salis grano, dat voorkomt bij Plinius, Nat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Met je neus in de boter - 17-07-2012

31 related questions found

Wat is de betekenis van een koekje van eigen deeg?

[idioom] Koekje van eigen deeg. Je dacht iemand hard aangepakt te hebben, maar hij doet hetzelfde terug.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat betekent op alle slakken zout leggen?

Spreekwoorden: (1914) Op alle slakken zout leggen, d.w.z. op alle kleinigheden aanmerking maken, bij alles blijven stilstaan. De uitdrukking heeft haar ontstaan te danken aan het volksgeloof, dat, wanneer men zout op een slak legt, deze wegsmelt. Vgl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat betekent snel op de tenen getrapt zijn?

gauw op zijn teentjes getrapt zijn

gauw boos zijn, zich gauw beledigd voelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat is de betekenis van iemand de ogen uitsteken?

Spreekwoorden: (1914) Iemand de ogen uitsteken, d.w.z. door pralerij iemand in de ogen blinken en daardoor afgunst verwekken; een hartstocht bij hem opwekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat is de betekenis van als water en vuur zijn?

Het is net water en vuur: Het zijn mensen die elkaar helemaal niet begrijpen; die alleen maar de grootste ruzie hebben. Vuur in de ene hand dragen en water in de andere: voor het oog schoon zijn; maar vals achter de rug, dubbelhartig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lenntech.nl

Wat betekent zichzelf in de voet schieten?

Zich in de eigen voet schieten. Zichzelf benadelen. Reageren met de voeten. Door ergens weg te gaan, weg te blijven of niet meer terug te keren, aangeven dat men niet tevreden is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent hij verlangt boter bij de vis?

Het gezegde betekent dat iemand bij een geleverde dienst of product meteen met contant geld moet betalen, om problemen te voorkomen. Varianten hiervan zijn 'geld bij de boter' of 'geld bij de vis'. Je kan met de uitdrukking ook aangeven dat een persoon moet doorpakken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historiek.net

Wat heb je als je vaak steelt?

Gestolen wateren zijn zoet. Groten stelen en kleinen stelen, maar de groten stelen het meest. Het is kwaad stelen waar de waard een dief is. Het is moeilijk om te stelen in het huis, waar de baas zelf een dief is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat is de betekenis van het ijs breken?

d.w.z. de eerste moeilijkheden uit den weg ruimen. 'Dit zegt men van ymand, die eerst den weg baant, door de beletselen weg te ruimen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is de betekenis van het neusje van de zalm?

Als iets superlekker is of van zeer hoge kwaliteit, dan zegt men wel dat het onderwerp in kwestie “het neusje van de zalm is”. Daarmee benadrukt men dat het om het beste van het beste gaat. Vermogende personen nemen soms geen genoegen met mindere kwaliteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historiek.net

Waar komt de uitdrukking boter op je hoofd vandaan?

Boter op je hoofd hebben is waarschijnlijk ontstaan uit het spreekwoord 'Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon lopen. ' Daarmee is bedoeld: als je iets op je geweten hebt, kun je er maar beter voor zorgen dat je niet opvalt, want dan gaan anderen kritisch naar je kijken en komt je fout aan het licht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent iemand met scheve ogen aankijken?

iemand met schele ogen aankijken ('jaloers zijn') dat geeft schele ogen ('dat veroorzaakt jaloezie'; ook wel: dat geeft scheve ogen) scheel kijken van de honger ('veel honger hebben')

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent Zeg nooit nooit?

betekenis & definitie. (1941) (< Eng. never say never) (cliché) het leven zit vol verrassingen en dingen die in eerste instantie onmogelijk lijken, kunnen wel degelijk voorvallen; denk positief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat betekent de uitdrukking met huid en haar?

d.w.z. geheel en al; syn. met hom en kuit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat betekent iets uit zijn mouw schudden?

d.w.z. iets moeilijks gemakkelijk en zonder moeite verrichten; zie Tuinman I, 21: 'Dit zegt men van iets gereedelyk en met weinig moeite te voorschijn brengen: 't geen op predikatiën, of iets dergelijks wordt toegepast'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat betekent Daar steek ik mijn hand voor in het vuur?

Ergens de hand voor in het vuur steken.

Ergens heilig van overtuigd zijn, heel erg zeker weten dat het zo is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat betekent Mijn zus heeft lange tenen?

Wie lange tenen heeft, is snel beledigd en wie op iemands tenen gaat staan, is daar de veroorzaker van. Wie zijn moedertaal beheerst, kent dat idioom. Lange tenen hebben en op iemands tenen gaan staan zijn dan ook als courante uitdrukkingen opgenomen in het woordenboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Wat is de betekenis van een storm in een glas water?

d.i. een twist, die weinig beteekent, van geen belang is; ontleend aan het lat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is de betekenis van achter het net vissen?

Achter het net vissen; te laat komen, de waarheid niet kunnen achterhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op visrecepten.nl

Wat doet zout met een naaktslak?

Zout: een afrader

Slakken kunnen absoluut niet tegen zout, maar het doden van slakken met zout is een bijzonder dieronvriendelijke oplossing omdat de slak langzaam wordt weggevreten. Uiteindelijk blijft er een hoop groen slijm over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieucentraal.nl