Wat doe je als je als ZZP er je geld niet ontvangen?

Overweeg dan een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in te schakelen. Dat zijn bedrijven die facturen namens u innen: Een incassobureau stuurt brieven met het verzoek tot betaling, maar mag betaling niet afdwingen. Een deurwaarder kan een gerechtelijke procedure starten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever niet betaald?

Neem contact op met de opdrachtgever en vraag waarom de factuur nog niet is betaald. Maak vervolgens afspraken over wanneer jij de betaling kan verwachten. Is de opdrachtgever vaak te laat? Ga dan in gesprek en leg elke afspraak duidelijk schriftelijk vast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jellow.nl

Wat is een redelijke betalingstermijn?

Als algemeen redelijk wordt een termijn van 5 tot 7 dagen gehanteerd. Met andere woorden, als uw factuur niet op tijd wordt betaald door een zakelijk bedrijf, dan dient het bedrijf dat niet heeft betaald nog een redelijke termijn van 5 tot 7 dagen de tijd te krijgen om uw factuur te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl

Wie bepaalt de betalingstermijn?

Wettelijke betalingstermijn voor consumenten

U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet die betaaltermijn in het contract of uw algemene voorwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Hoe lang mag een bedrijf een factuur sturen?

Op grond van de wet verjaart een vordering 5 jaar (artikel 3:307 BW) nadat deze opeisbaar is geworden. Verstuurt u alsnog een factuur binnen deze periode van 5 jaar nadat u uw prestatie / of goederen heeft geleverd, dan is er niets aan de hand en kan nakoming in en buiten rechte worden gevorderd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tanger.nl

Ondernemen | Heb jij als ZZP'ER je GELDZAKEN op orde? | 6 TIPS

16 related questions found

Wat als je te laat factureert?

Als een factuur heel laat is verzonden, kan de ontvanger zich op de verjaring beroepen. Een vordering, en dus ook de factuur die dit bewijst, kan nu eenmaal verjaren en blijft niet eeuwig bestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vergelijk-factuurprogramma.nl

Wat als je een factuur te laat betaald?

Betaalt uw klant uw factuur niet of te laat? Dan mag u incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om uw geld te krijgen als uw klant de factuur niet uit zichzelf betaalt. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Hoe lang mag je wachten met betalen factuur?

Als u niets afspreekt met uw klant, moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. De wet is heel duidelijk over de betalingstermijn van facturen: Spreekt u niets af, dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. In een overeenkomst mag u een termijn van maximaal 60 dagen afspreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Welke betalingstermijn hanteren ZZP?

Als zelfstandig ondernemer mag je zelf je betaaltermijn bepalen mits je dit duidelijk afspreekt met je opdrachtgever. Spreek je contractueel niets af over een betalingstermijn? Dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. 30 dagen is dus de wettelijke betalingstermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zelfstandigenbouw.nl

Hoe lang heb ik tijd om een factuur te betalen?

De normale betalingstermijn voor zelfstandigen of ondernemingen bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de factuur. Uiteraard kunt u in onderling overleg een andere termijn bespreken. Facturen gericht aan particulieren moeten binnen een 'redelijke termijn' betaald worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wolterskluwer.com

Hoeveel rente bij niet betalen factuur?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is vanaf 1 juli 2023 6,00 % (voor niet-handelstransacties) of 10,5 % (voor handelstransacties).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is incasso betalen verplicht?

Schuldeiser schakelt incassobureau in

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel dagen betaaltermijn?

Wat is de wettelijke betalingstermijn van een factuur? De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-legal.nl

Wat gebeurt er als je na 14 dagen niet betaald?

Als betaling door de consument uitblijft, mag u na de gestelde 14 dagen de incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen. U heeft ook andere middelen die u kunt gebruiken. De eerste is het eigendomsvoorbehoud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Hoe lang mag ik als ZZP er bij 1 opdrachtgever werken?

Als u meer dan 3 dagen bij 1 opdrachtgever werkt, bent u waarschijnlijk in loondienst bij deze opdrachtgever. Als u daarnaast nog bij een andere opdrachtgever minder dan 4 dagen werkt, valt u voor dat werk wél onder de regeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kun je als ZZP er voor 1 opdrachtgever werken?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er geen minimum voor het aantal opdrachtgevers waarvoor je werkzaam bent in een kalenderjaar. Je mag het hele jaar voor dezelfde opdrachtgever werken, mits er geen sprake is van een gezagsverhouding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op freelance.nl

Hoe vaak factureren ZZP?

Factureer regelmatig

Probeer niet te lang te wachten met het sturen van je factuur, maar laat de frequentie aansluiten op het moment dat je prestatie geleverd en beoordeeld is. In sommige gevallen kan dit al na een week zijn, maar vaak is 2-wekelijks tot 1 keer per maand factureren gebruikelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zzperworden.info

Wat is de maximale betalingstermijn?

Wat is de wettelijke betalingstermijn voor bedrijven? Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgesteld. Sinds 1 juli 2022 is deze betalingstermijn maximaal 30 dagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Waarom langere betalingstermijn?

Er zijn ook bedrijven die langere betalingstermijnen hanteren, omdat dit beter uitkomt voor hun liquiditeit. Dit kan als reden hebben dat hun leveranciers ook een lange betalingstermijn hanteren en het bedrijf hierdoor ook gedwongen is een langere betalingstermijn te hanteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op freelancefactoring.com

Is 14 dagen een wettelijke betalingstermijn?

Bij een consumentenovereenkomst wordt dikwijls een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Het is voor bedrijven toegestaan om de betalingstermijnen zelf te bepalen, mits dit een redelijke termijn is voor een consument om tot betaling van de factuur over te gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snijders-advocaten.nl

Hoe kan ik een incassobureau inschakelen?

U mag op elk door u gewenst moment een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen of voorschriften. Zo kunt u een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelen op het moment dat de betalingstermijn is verstreken, zonder dat uw factuur is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bru-deurwaarders.nl

Hoe noem je iemand die niet betaald?

de wanbetaler zelfst. naamw. (m.) persoon of organisatie die rekeningen niet of slecht betaalt Voorbeeld: `- De gemeente Rotterdam ging in 2010 willens en wetens in zee met een notoire wanbetaler bij de verhuur van het pand van voormalig poppodium Waterfront.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe lang om factuur te betwisten?

De wet voorziet geen termijn om facturen te protesteren. Een onderneming is verplicht om onmiddellijk na ontvangst een betwiste factuur formeel te protesteren, bij gebreke waaraan tegen haar een vermoeden van aanvaarding kan worden ingeroepen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Hoe vragen om factuur te betalen?

Wij adviseren om een korte maar vriendelijke email te versturen, met het verzoek om het bedrag binnen 7 dagen te betalen. Een eerste betalingsherinnering zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: “Uit onze administratie is gebleken dat de volgende factuur [factuurnummer] van € [factuurbedrag] nog niet is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op factuurvoldaan.nl