Wat er is of dat er is?

Wat is juist: iets wat of iets dat? Iets wat en iets dat zijn allebei juist. In een zin als 'Is er nog iets wat/dat ik moet weten? ' is zowel iets wat als iets dat mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat of dat er is?

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Hoe weet je of het een d of een t is?

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of -d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat of dat Voorbeelden?

Een paar voorbeelden:
  • Liegen is iets wat/dat ik nooit zal doen.
  • Er is niets wat/dat mij stoort.
  • Het enige wat/dat ik wil zeggen is: stop ermee.
  • Let vooral op datgene wat/dat je vorige keer verkeerd deed.
  • Denk aan het mooie wat/dat Rome te bieden heeft.
  • Dat is het laatste wat/dat ik zou willen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Wat is dit of dat?

De aanwijzende voornaamwoorden dit en dat verwijzen naar enkelvoudige het-woorden (dit boek, dat boek). Als ze contrasterend worden gebruikt, wijst dit een persoon of zaak aan die dichtbij is, terwijl dat een persoon of zaak aanwijst die verderaf is. Dit kastje verven we wit, dat bankje verven we blauw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Bassie & Adriaan: Wat Er Ook Gebeurt

33 related questions found

Hoe gebruik je dat?

Het betrekkelijk voornaamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden. In de spreektaal wordt, vooral in Nederland, ook wat gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden, maar dat is niet voor iedereen aanvaardbaar. Heb jij het boek dat ik gekocht heb, al gelezen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe ver is dat?

Het Groene Boekje vermeldt bij hoever “in welke mate”. Van Dale (2022) noemt hoever een bijwoord van graad, en geeft de betekenis 'tot op welke hoogte, in welke maat of graad'. Hoever(re) wordt in in hoever(re) ('tot op welke hoogte, in welke mate') altijd aaneengeschreven. In hoeverre is de gebruikelijkste vorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welk woord soort is dat?

Dat: aanwijzend voornaamwoord, betrekkelijk voornaamwoord of onderschikkend voegwoord (os. vgw).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoezo wat is dat?

In de woordenboeken staat hoezo inmiddels als 'vragend bijwoord'. Van Dale geeft als betekenis 'waarom', en Koenen 'op welke manier, in welk opzicht'. Hoezo kan volgens Koenen informerend, maar ook argwanend en ongelovig gebruikt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is dat een lidwoord?

Een zelfstandig naamwoord waar het lidwoord het bij staat, is een onzijdig woord. Daar kun je naar verwijzen met de aanwijzende voornaamwoorden dit en dat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is de regel van het Kofschip?

Om te bepalen of het voltooid deelwoord of de persoonsvorm verleden tijd een d of t krijgt, neemt je kind eerst de ik-vorm (stam) van het werkwoord. Als deze op een medeklinker uit 't kofschip eindigt, krijgt het woord een -t. Wanneer de laatste letter van de stam er niet in zit, schrijft je kind een -d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe maak je nooit meer dt fouten?

Onthouden als je geen dt-fouten meer wilt maken

Jij/je/u/hij/het eindigt nooit op een -d, want er komt altijd een -t achter. Het gebruik van -dt komt alleen voor in de tegenwoordige tijd. Voeg een -t toe als je die ook hoort bij het controlewoord (smurfenregel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlinderss.nl

Hoe maak ik geen dt fouten?

Bepaal eerst de stam van het werkwoord (dit is het hele werkwoord zonder de uitgang -en), in dit geval dus 'lunch'. Eindigt deze (of strikt genomen: de klank hiervan) op een van de medeklinkers die voorkomen in 't kofschip (t, k, f, s, ch, of p)? Dan schrijf je verleden tijd en voltooid deelwoord met een t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekenbusiness.com

Is er iemand die of dat?

Dat verwijst naar enkelvoudige het-woorden en zal in vergelijking met 'dit' verwijzen naar iets of iemand verder weg. Die verwijst naar enkelvoudige de-woorden en naar alle meervoudige woorden. Het zal in vergelijking met 'deze' verwijzen naar iets of iemand verder weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.nl

Is dat gebeurd?

Of je gebeurd of gebeurt moet gebruiken, hangt ervan af: gaat het om iets wat op dit moment plaatsvindt, of om iets wat al heeft plaatsgevonden? Als het nog plaatsvindt, is gebeurt met een t juist. Het gebeurt in een andere stad. Als het al heeft plaatsgevonden, is gebeurd met een d juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Wat VS iets?

Er is geen betekenisverschil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Waardoor of waarom?

waardoor - Voornaamwoordelijk bijwoord (scheidbaar) 1. vragend: in+wat? in+welk?: ♢ Waardoor kwam dat? ♢ Waar zijn ze door in de problemen gekomen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Heeft is dat een werkwoord?

Bij de vervoeging van het werkwoord 'hebben' gelden geen duidelijke regels. Je moet uit je hoofd leren hoe je dit werkwoord vervoegt. Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Is dat voegwoord?

Voorbeelden van onderschikkende voegwoorden zijn dat (zoals in Ik zag dat de trein vertraging had), of (zoals in Ik weet niet of de trein vertraging heeft), terwijl, om, omdat, doordat, zodat, zodra, als, toen, hoewel, tenzij, voor zover.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is dat een Verwijswoord?

Ezelsbrug: Het juiste verwijswoord gebruiken. Twee regels zijn belangrijk om te onthouden: Verwijswoorden bij het-woorden: het, dit, dat en zijn. Verwijswoorden bij de-woorden: hij, zij, die, deze, zijn en haar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is de afstand tot de zon?

De afstand tussen de aarde en de zon is ongeveer honderdvijftig miljoen kilometer. Dat is een groot getal en daarom gebruiken sterrenkundigen de astronomische eenheid om deze afstand uit te drukken. Eén astronomische eenheid, of 'AE', is de afstand tussen de aarde en de zon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esa.int

Is het dan zo ver?

Zo ver wordt los geschreven als er een afstand mee wordt aangeduid. In andere gevallen is zover juist. Met zo ver wordt vaak een letterlijke afstand aangeduid, maar soms gaat het om een ander soort 'voortgang'. Zo en ver krijgen allebei nadruk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is dat een idee?

Idee wordt alleen als het-woord gebruikt in de volgende betekenissen: 'concrete gedachte', 'begrip, benul', 'mening, opvatting', 'ingeving, plan'. De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'onveranderlijk grondbeeld' of 'filosofisch denkbeeld', maar het idee is ook correct in die betekenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe cool is dat?

betekenis & definitie. (1991) (jeugd) retorische vraag en tevens uitroep van goedkeuring of bewondering. Talrijke varianten: hoe gaaf, grappig, interessant, prettig enz. is dat?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl