Wat valt er onder de vrijwilligersvergoeding?

In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, tot een maximum van € 190 (in 2021 en 2020: € 180) per maand en tot een maximum van € 1.900 (in 2021 en 2020: € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is vrijwilligersvergoeding inclusief reiskosten?

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrijwilligerswerk.nl

Hoeveel mag een vrijwilligersvergoeding zijn?

Regels voor vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen in 2023 een belastingvrije vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal € 190 per maand of maximaal € 1.900 per jaar. Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding kunt u vinden op de website van de de Belastingdienst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat wordt verstaan onder vrijwilligerswerk?

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk: Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang. Het werk heeft geen winstoogmerk. Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat valt onder onkostenvergoeding Belastingdienst?

Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

What are the benefits for the volunteer?

20 related questions found

Is vrijwilligersvergoeding belastingvrij?

U betaalt geen belasting als de vergoeding onder een maximum uurtarief, maandtarief en jaartarief blijft. De maximale bedragen zijn: € 2,75 per uur als u jonger dan 21 jaar bent óf € 5 per uur als u 21 jaar of ouder bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is vrijwilligersvergoeding inkomen?

Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding van € 50 per maand. Uw totale vergoeding is € 200 per maand. Dit is meer dan u maximaal per maand mag krijgen (€ 190). Uw vrijwilligersvergoeding wordt gezien als inkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe vrijwilligers vergoeden?

Als vrijwilliger kun je een forfaitaire kostenvergoeding krijgen of een vergoeding voor je werkelijke kosten:
 • De forfaitaire vergoeding is in 2023 maximum 40,67 euro per dag en 1.626,77 euro per jaar (in 2022 maximum 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar). ...
 • De organisatie kan ook je werkelijke kosten terugbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cultuurloket.be

Wat is vrijwilligerswerk Volgens het UWV?

Onder vrijwilligerswerk verstaan wij: Werk dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Werk bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Werk bij een vereniging of stichting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat is geen vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk in algemeen of een bepaald maatschappelijk belang. Het mag niet concurrentievervalsend zijn (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) noch winstoogmerk hebben. Het werk mag ook niet ten koste gaan van een betaalde baan op de arbeidsmarkt. Het moet aanvullend zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maastrichtdoet.nl

Hoeveel uren per dag mag je werken als vrijwilliger?

maximum 4,5 uur aan één stuk werken • respecteren van de wettelijke rustpauzes (na 4,5 uur verplicht even pauze te nemen) • afhankelijk van de leeftijd van de vrijwilliger, mag hij/zij na bepaalde uren niet meer als vrijwilliger aan het werk zijn (15-16 jaar: max. tot 22 uur, 16-18jaar: max.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bilzen.be

Hoeveel uur per week vrijwilligerswerk?

Gemiddeld besteedden vrijwilligers in 2019 iets meer dan 4 uur per week aan vrijwilligerswerk. De grootste groep vrijwilligers, 34 procent, gaf aan minder dan één uur per week vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dit zijn mensen die een paar uur per jaar actief zijn als vrijwilliger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Hoeveel mag een vrijwilliger verdienen in 2023?

In 2023 bedraagt de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding:

maximum 40,67 euro per dag, én een maximum van 2987,70 euro per jaar. Voor vrijwilligers in de zorg die tussen 1 januari en 31 maart 2023 gevrijwilligd hebben is een hoger jaarmaximum bepaald: 4067,05 euro per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderenvrijwilligt.be

Heeft vrijwilligerswerk invloed op uitkering?

Heeft u een WW-uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dan mag dat. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om uw sociale contacten te onderhouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat moet er in een vrijwilligersovereenkomst staan?

Wat staat er in dit vrijwilligerscontract?
 • de gegevens van je organisatie.
 • de gegevens van de vrijwilliger.
 • de begindatum van de vrijwilligersovereenkomst.
 • de werktijden.
 • een omschrijving van de werkzaamheden.
 • de plaats waar de vrijwilliger zijn werkzaamheden uitvoert.
 • een optie voor een proeftijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rocketlawyer.com

Heeft vrijwilligerswerk invloed op WIA uitkering?

Moet ik vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering doorgeven aan UWV? Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Waar moet je op letten bij vrijwilligerswerk?

De overheid raadt af om als vrijwilliger in een weeshuis te gaan werken vanwege de vele misstanden.
 • Kies vrijwilligerswerk dat bij je past. ...
 • Ga bewust en voorbereid op reis. ...
 • Check het reisadvies. ...
 • Hou geen misstanden in stand. ...
 • Ga niet als vrijwilliger werken in weeshuizen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de voordelen van vrijwilligerswerk?

Voordelen van vrijwilligerswerk
 1. U leert iets nieuws. Met vrijwilligerswerk heeft u de kans om iets nieuws te leren. ...
 2. U ontmoet nieuwe mensen en vergroot uw netwerk. ...
 3. U laat werkgevers zien dat u graag werkt. ...
 4. U ontdekt waar u (nog meer) goed in bent. ...
 5. U onderscheidt zich van anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.nl

Welke 3 voorwaarden moeten vervuld zijn om vrijwilliger te worden?

We spreken dus van vrijwilligerswerk als:
 • mensen zich inzetten in een organisatie (vzw, feitelijke vereniging, lokaal bestuur) die geen winst nastreeft, noch aandelen uitkeert;
 • ze dit onbezoldigd doen; (Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen volgens strikte regels.)
 • ze dit vrijwillig en ongedwongen doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderenvrijwilligt.be

Wat zijn de taken van vrijwilligers?

Vrijwilligers ondersteunen groeps- of individuele activiteiten, bieden respijtzorg, assisteren zorgverleners bij praktische werkzaamheden, schenken koffie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisinformelezorg.nl

Kunnen vrijwilligers ontslagen worden?

Aanleidingen tot 'ontslag'

Niet iedere reden is een legitieme reden. Als de vrijwilliger (fysieke) schade toebrengt of heeft gebracht aan anderen. Als de vrijwilliger het imago van de organisatie (bewust) schaadt. Als de vrijwilliger de wet overtreed tijdens zijn/haar werkzaamheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op simpelenduidelijk.nl

Hoeveel mag een vrijwilliger per maand verdienen?

De vrijwilligersvergoeding is een forfaitaire kostenvergoeding, waarmee je per dag max. € 40,67 (bedrag 2023) per persoon en per jaar max. € 1.626,77 (bedrag 2023) mag verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vi.be

Is vrijwilligerswerk belastbaar?

Omdat een vrijwilligersvergoeding niet als een loon wordt gezien, moet je van het verdiende bedrag niets afgeven. Je betaalt op dat bedrag dus geen belastingen, btw of sociale bijdrage. Maar ga je over het maximumbedrag, dan wordt het volledige bedrag dat je als vrijwilliger hebt verdiend wel belastbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Heb je als vrijwilliger een arbeidsovereenkomst?

Vrijwilligers hebben doorgaans geen arbeidsovereenkomst, aangezien zij vaak geen “loon” ontvangen, maar hoogstens een onkostenvergoeding. Ook de gezagsverhouding kan ontbreken, bijvoorbeeld als vrijwilligers grote vrijheid genieten om te bepalen wanneer en hoelang zij werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechter.nl

Hebben vrijwilligers ook rechten?

Maar u heeft als vrijwilliger ook rechten. Bijvoorbeeld op begeleiding en bijscholing. Wettelijk is hier weinig voor geregeld. Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikwoonleefzorg.nl