Wat gebeurt er na een melding bij jeugdzorg?

Wat doet Veilig Thuis met een melding? Na een melding doet Veilig Thuis het volgende: een hulpverlener die uw gezin al hulp geeft op de hoogte brengen (zoals de huisarts) of het sociale wijkteam. Die helpen uw gezin dan verder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat gebeurt er als je melding maakt van kindermishandeling?

Als er een melding wordt gemaakt over een gezin, dan nemen mensen van Veilig Thuis contact op met de ouders. De hulpverlener van Veilig Thuis komt bij het gezin thuis om te praten over wat er aan de hand is. Ze praten ook met de kinderen en andere mensen uit de omgeving, zoals een oppas of een opa of oma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindermishandeling.hetklokhuis.nl

Hoe snel reageert veilig thuis op melding?

Direct na de melding beoordeelt Veilig Thuis wie de verdere stappen gaat zetten waar de casus aanleiding toe geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis.nl

Wat gebeurt er met een zorgmelding?

De melding komt terecht bij een zorginstelling of de gemeente. Als er kinderen bij betrokken zijn, gaat de melding naar Veilig Thuis. Daar wordt eerst gekeken hoe ernstig de situatie precies is. Dan kan Veilig Thuis zelf een onderzoek starten, maar een melding kan ook worden doorgestuurd naar een lokale hulpverlener.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omroepwest.nl

Wat doet veilig thuis na melding politie?

Na ontvangst van een melding voert Veilig Thuis een veiligheidsbeoordeling uit. We kijken of er sprake is van onveiligheid en wat er nodig is om weer een veilige situatie te creëren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuisflevoland.nl

Wat gebeurt er als je te maken krijgt met Veilig Thuis?

16 related questions found

Wat gebeurd er na een melding van veilig thuis?

Wat doet Veilig Thuis met een melding? Na een melding doet Veilig Thuis het volgende: een hulpverlener die uw gezin al hulp geeft op de hoogte brengen (zoals de huisarts) of het sociale wijkteam. Die helpen uw gezin dan verder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat gebeurt er als je een melding doet bij de politie?

Bij een melding vertel je aan de politie wat er is gebeurd. Er wordt geen aangifte opgenomen en geen onderzoek ingesteld. Dankzij jouw melding is de politie extra alert en kan snel handelen. Zeker als er meerdere meldingen en aangiftes worden gedaan tegen een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helpwanted.nl

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gesprek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin. Dat kunnen we niet doen zonder jou.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuisoostbrabant.nl

Waar kijkt veilig thuis naar?

Veilig Thuis kijkt altijd of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat het geval is, bespreekt Veilig Thuis met deze hulpverlener of deze de problemen die gemeld zijn kan betrekken bij de hulp die hij al biedt. Veilig Thuis kan daarbij ondersteuning bieden als dat nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis.nl

Wie schakelt jeugdzorg in?

Heeft de vrijwillige hulp geen effect gehad of wilt u of uw kind de hulpverlening niet accepteren? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in gevaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is veilig thuis hetzelfde als jeugdzorg?

Veilig Thuis is per regio georganiseerd en geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Iedereen kan (anoniem) advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis. De hulpverlener van Veilig Thuis kijkt vervolgens of, en welke professionele hulp er nodig is. Dat kan jeugdhulp zijn, maar ook jeugdbescherming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jeugdzorgnederland.nl

Wat zijn de 5 stappen van de meldcode?

Vijf stappen
  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huiselijkgeweld.nl

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk daarbij aan geestelijke of lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, psychoses of dreigende zelfdoding. Voor bovenstaande situaties waarin sprake is, of lijkt te zijn, van een acuut onveilige situatie als gevolg van huiselijk geweld of kindermishandeling, staat de Crisisdienst 24/7 paraat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis-ken.nl

Wat is het verschil tussen een adviesvraag en een melding?

Anoniem melden

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuishollandsmidden.nl

Hoe kom je van de Kinderbescherming af?

Tips: Hoe voorkom ik een ondertoezichtstelling van mijn kinderen!
  1. Tip 1: Hou de betrokken instanties te vriend. ...
  2. Tip 2: Regel concrete hulp in een vrijwillig kader. ...
  3. Tip 3: Ontken niks, maar praat mee. ...
  4. Tip 4: Schakel een gespecialiseerde jeugdrecht advocaat in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocatenkantoorwarmerdam.nl

Kan een kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Gedwongen uithuisplaatsing

Dit gebeurt alleen als er echt geen andere oplossing is. En als er bijvoorbeeld sprake is van: verwaarlozing of mishandeling. ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Hoe anoniem is veilig thuis?

Tijdens het chatten kunnen wij wel adviseren over het maken van een melding. Het chatten met Veilig Thuis is 100% anoniem. Wij weten niet wie jij bent en dit hoef je ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te herleiden naar jou als persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis.nl

Wat voor vragen stelt veilig thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis.nl

Kan je een melding bij veilig thuis intrekken?

Als Veilig Thuis concludeert dat het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld onterecht is, kunnen de betrokkenen op grond van de WGBO en de Wbp een verzoek indienen om de gegevens te laten verwijderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijntipsenadvies.nl

Welke meldingen worden door veilig thuis gemonitord?

Welke casussen worden gemonitord? Alle casussen waarbij Veilig Thuis de veiligheidsvoorwaarden heeft vastgesteld, worden gemonitord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuisflevoland.nl

Wat is verwaarlozing van een kind?

Ouders of opvoeders geven het kind bijvoorbeeld structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding. Er wordt ook gesproken van verwaarlozing als ouders het kind niet adequaat kleden, bijvoorbeeld in vuile kleren laten rondlopen of in de winter nog in een T-shirtje buiten laten lopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huiselijkgeweld.nl

Wat is een kind check?

Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen. De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de Kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huiselijkgeweld.nl

Hoe lang blijft een melding bij de politie?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat betekent melding maken?

Wanneer je een melding maakt, vertel je aan iemand wat er gebeurde. Je neemt iemand in vertrouwen en deelt je verhaal. Je meldt dus het (strafbaar) feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumi.be

Hoe lang bewaart de politie een melding?

Zo lang blijven gegevens over het algemeen bewaard: 5 jaar bij overtredingen (10 jaar als je een taakstraf kreeg of de gevangenis in moest); 20 of 30 jaar voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar straf staat; 80 jaar bij zedenmisdrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl