Wat is de betekenis van uit de band springen?

d.w.z. zich niet houden aan tucht en regel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat betekent aan de lopende band?

Ergens baat bij hebben, ergens bij stil staan, aan de slag gaan, aan de lopende band.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Wat is met een mond vol tanden staan?

Als je met je mond vol tanden staat, weet je niet wat je moet zeggen. Je staat er daardoor een beetje onthutst bij. 'Ik stond met mijn mond vol tanden' kun je zeggen als je een vraag is gesteld waar je echt geen antwoord op weet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent duit in het zakje doen?

d.w.z. medepraten, medespreken in de eene of andere zaak; eene beschuldiging verzwaren; eig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is de betekenis van niet door de beugel kunnen?

'Dat kan niet door de beugel' betekent 'dat kan er niet mee door', 'dat mag niet, dat zijn verkeerde praktijken'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Als Dit Niet Was Gefilmd Zou Niemand Het Geloven

20 related questions found

Wat betekent iemand op de tenen trappen?

Uit de contexten kan de betekenis worden afgeleid: gevoelige tenen hebben is een variant op lange tenen hebben en op gevoelige tenen trappen betekent 'iemand die gauw beledigd is irriteren of kwetsen'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Wat betekent met de gebakken peren zitten?

Deze uitdrukking betekent namelijk 'ergens voor moeten opdraaien', 'op de blaren moeten zitten', 'in moeilijkheden zitten'. Gebakken peren waren vroeger een bekende lekkernij. Met de gebakken peren zitten gaat terug op de situatie dat je heerlijk gekookt hebt, maar dat je gasten niet komen opdagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is geen cent te makken hebben?

Wie geen cent te makken heeft, heeft helemaal geen geld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent het geld over de balk gooien?

Geld over de balk gooien/smijten betekent: 'geld verspillen, met geld smijten', 'veel te veel uitgeven (aan nutteloze dingen)'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent geld in het water gooien?

d.w.z. het geld onnut uitgeven, het verspillen aan eene roekelooze of dwaze onderneming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat in het oog springt?

In het oog lopen (springen, vallen)

Zich duidelijk kenbaar maken. Onder 'oog' heeft men hier in het algemeen 'blik' te verstaan; onze blik vangt het direct en duidelijk op, letterlijk door kleur of vorm, figuurlijk door vanzelfsprekendh...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat betekent val je met je neus in de boter?

d.w.z. een (onverwacht) fortuintje krijgen; vooral juist komen als men ergens feest viert of smult; een voordeelig huwelijk sluiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is de betekenis van de kat uit de boom kijken?

Wat betekent de kat uit de boom kijken en waar komt deze uitdrukking vandaan? De kat uit de boom kijken betekent 'afwachten'. Dus: niet meteen reageren, maar eerst goed kijken wat er aan de hand is, en op grond daarvan bepalen wat je het best kunt doen of zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe heet de lopende band?

De lopende band, ook wel transportband genoemd, werd de basis voor wat later automatisering genoemd werd. Ruim 6 jaar nadat het lopendebandprincipe bij Ford werd geïntroduceerd, konden dankzij transportbanden ruim 16 keer zoveel auto's worden geproduceerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acb-transportbanden.nl

Hoe duur is een lopende band?

', kunnen we je alvast vertellen dat je rekening moet houden met minimaal zo'n 400 euro. De maximale prijzen kunnen aardig oplopen, tot wel meer dan 5000 euro, echter hebben we het dan wel veelal over speciale en professionele toestellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hardloopbandkopen.nl

Wat betekent lopendebandwerk?

Voorbeeld: de kast van een radio loopt over een transportband van arbeider naar arbeider, waarbij telkens een ander onderdeel wordt ingebouwd, tot de radio geheel klaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat is de betekenis van munt uit iets slaan?

Met klinkende munt betalen = met contant geld betalen. Met gelijke munt betalen = hetzelfde terugdoen. Munt uit iets slaan = ergens voordeel uit halen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weekvanhetgeld.nl

Wat betekent hij kiest eieren voor zijn geld?

Eieren voor zijn geld kiezen betekent dat je met minder genoegen moet nemen dan waar je eigenlijk op uit was. Je krijgt dan in elk geval íéts, ook al is het minder dan je had gehoopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent hij verdiend geld als water?

Geld als water verdienen. Makkelijk geld verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Wat betekent geld speelt geen rol?

Geld speelt geen rol als je zo rijk bent dat geld niet op kan (Gevleugelde uitspraak van heer Ollie B. Bommel). Categorieën: Woordenschat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat betekent dat was een dubbeltje op zijn kant?

Een dubbeltje op z'n kant is een uitdrukking die aangeeft dat iets maar net goed is gegaan. Als je al dan niet met veel geluk een krappe voldoende op een toets haalt en daardoor nét je diploma behaalt, was dat een dubbeltje op zijn kant.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historiek.net

Wat betekent de uitdrukking van de hand in de tand leven?

d.w.z. elken dag verteren wat men verdient; het krap, niet breed hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Wat is de betekenis van water bij de wijn doen?

“Water bij de wijn doen” is wel de meest bekende manier om tot een oplossing te komen met een ander. Daarbij kan je denken aan het verschil delen in een onderhandeling. Het bereiken van een compromis komt veel voor in onderhandelingen. Niemand zit graag in een conflict.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaathouben.nl

Wat betekent je bent een toffe peer?

'Toffe peer' is in Nederland ingeburgerd, zij het dan als 'informeel', komende uit Mokum, plat Amsterdams. Het is Jiddisch en staat voor 'een aardige kerel'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hbvl.be

Wat is er met de pet naar gooien?

Ergens met de pet naar gooien betekent 'slecht werk afleveren', 'geen moeite doen', 'je ergens met een jantje-van-leiden van afmaken'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl