Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het verschil tussen de leerplicht en de kwalificatieplicht?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je op je 16e stoppen met school?

Leerlingen onder 18 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je zonder startkwalificatie?

16 tot 18 – Verplicht een startkwalificatie halen

Vanaf je 16e tot je 18e geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht start na de leerplicht (na 16 jaar). Het betekent dat zolang je geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo-niveau 2 diploma) hebt, je verplicht bent onderwijs te volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op menso-emmen.nl

Wat houdt een startkwalificatie in?

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Je hoeft niet meer naar school als je een startkwalificatie hebt. Als je achttien jaar wordt hoef je ook niet meer naar school. Dit betekent niet dat je niet meer naar school mág.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsconsument.nl

Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC, hoe zit dat nou?

42 related questions found

Heb ik kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je stoppen met school zonder startkwalificatie?

Vanaf 18 jaar niet meer verplicht naar school

Ook niet als je nog geen startkwalificatie hebt: een diploma op minimaal niveau mbo-2, havo of vwo (art. 1 onder f Lpw). Want op je 18e verjaardag vervalt ook de kwalificatieplicht (art.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsconsument.nl

Wat is de boete als je kind niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl

Kan je niveau 4 doen zonder diploma?

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch toelaatbaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rocmn.nl

Hoe hoog is de boete als je niet naar school gaat?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Is het erg als je geen middelbare school diploma hebt?

Zonder diploma kun je in principe niet naar het hoger onderwijs. Maar als je aan een van de uitzonderingsregels voldoet, zijn er in sommige gevallen toch mogelijkheden om een opleiding op het hbo te volgen. Je moet in ieder geval een toelatingstoets maken. Ook is je vakkenpakket van de middelbare school belangrijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Hoe wordt leerplicht gecontroleerd?

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet 1969. De inspectie doen dat in ieder geval elke 4 jaar. En extra als er signalen zijn dat de school de Leerplichtwet niet naleeft. De inspectie onderzoekt bijvoorbeeld of scholen goed bijhouden of leerlingen aanwezig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het strafbaar om niet naar school te gaan?

Absoluut verzuim

Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden. Als ouders of verzorgers de jongere niet op een school of instelling willen inschrijven, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit naar de officier van justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe krijg je vrijstelling van leerplicht?

Dit zijn enkele situaties waarin u vrijstelling kunt aanvragen:
 • Uw kind is ernstig ziek. ...
 • De school in uw buurt heeft niet uw geloof. ...
 • Uw kind staat in Nederland ingeschreven, maar gaat in het buitenland naar school.
 • U heeft een rondreizend beroep, bijvoorbeeld als circusartiest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel dagen moet je naar school als je 16 bent?

Veel jongeren hebben nog geen startkwalificatie als ze zestien jaar zijn. Daarom is de kans groot dat je dan nog gewoon op school zit. Zonder een startkwalificatie moet je naar school tot je achttiende verjaardag (art. 4b Lpw).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsconsument.nl

Wat gebeurt er als je niet naar school gaat terwijl je nog leerplicht hebt?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Is niveau 4 gelijk aan havo?

Op het mbo krijg je naast de algemene vakken ook praktijkvakken die aansluiten op je toekomstige hbo-opleiding of beroep. Je krijgt afwisselend onderwijs: algemene vakken (zoals Engels en Nederlands), praktijkvakken, stages en projecten. Het eindniveau van mbo-niveau 4 is gelijk aan de havo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rocmn.nl

Kan je zonder diploma naar hbo?

Toelating zonder juiste vooropleiding (colloquium doctum)

Een hogeschool of universiteit mag u ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt als u niet de juiste vooropleiding heeft. Voor het toelatingsonderzoek moet u 21 jaar of ouder zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het laagste niveau wat je kan krijgen?

Het laagste niveau van het voortgezet onderwijs is het praktijkonderwijs. Dit onderwijs is speciaal voor jongeren die het moeilijk vinden om een diploma te behalen in het 'reguliere' voortgezet onderwijs. Het halen van een diploma op vmbo niveau is voor veel praktijkonderwijs leerlingen te hoog gegrepen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholenlijst.nl

Hoe lang is een kind leerplichtig?

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is nablijven op school verplicht?

Een docent mag iemand laten nablijven. In de onderwijswetten zijn hier geen regels over vastgelegd. Middelbare scholen mogen de regels zelf opstellen. Wel moeten ze de straffen in het leerlingenstatuut opnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Kan je thuis school krijgen?

In drie uitzonderingsgevallen mag er thuisonderwijs gegeven worden: De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden; De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging; De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Hoeveel mensen hebben geen startkwalificatie?

Bijna vier op de tien had geen startkwalificatie, dus geen diploma van mbo niveau 2 of hoger, of een havo- of vwo-diploma. Sinds 2008 is het aandeel mbo-uitstroom zonder startkwalificatie afgenomen tot 25 procent in 2016, in 2018 nam het weer iets toe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Waarom is mavo geen startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een havo- of een vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2. Heb je dus alleen een vmbo-diploma, dan betekent dat dus, dat je geen startkwalificatie hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bijstandsblues.nl

Wat moet je doen als je geen diploma hebt?

Banen zonder diploma
 • Schoonmaker.
 • Kassamedewerker.
 • Verkoopmedewerker.
 • Bedienend medewerker (serveerster, kelner, ober)
 • Magazijnmedewerker.
 • Receptionist.
 • Portier.
 • Vakkenvuller.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com