Wat is de maximale lengte voor het leger?

Een lengte van meer dan 2.00 m. of minder dan 1.60 m. zal bij ingeschrevenen voor de dienstplicht leiden tot ongeschiktverklaring door de Directeur Dienstplichtzaken (art. 10 lid 1 sub a van het Dienstplichtbesluit).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op puc.overheid.nl

Hoe fit moet je zijn voor het leger?

Het is van belang om te weten waaruit de conditie proef bestaat. De zwaarste eis voor mannen is 2400 meter hardlopen, 20 push-ups en 30 sit-ups. Voor de vrouwen is dit 1900 meter hardlopen, 10 Push-ups en 20 sit-ups.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op defensietest.nl

Hoe lang moet je zijn voor het leger als vrouw?

Lengte man minimaal 155 cm; lengte vrouw minimaal 150 cm. Gewicht man minimaal 55 kg; gewicht vrouw minimaal 50 kg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe zwaar moet je zijn voor Defensie?

Heren met minimaal 25% lichaamsgewicht in de tas, dames met 20%. Afhankelijk van je dienstvak wordt hier en daar wat meer gewicht toegevoegd. Zo lopen de genisten en infantristen vaak met 30-40% lichaamsgewicht, omdat ze weten dat hun rugzak straks ook wat zwaarder gaat zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op defensiefit.nl

Wat is de minimum lengte bij Defensie?

Er zullen lichaamseigenschappen gemeten worden zoals gewicht en lengte. Tijdens deze meting moet je aan de volgende eis voldoen: lengte minimaal 1.65 meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

De aanstellingskeuring - Clustergroep 1 | Werken bij Defensie

17 related questions found

Kan je met depressie het leger in?

Als militair of veteraan kunt u met psychische problemen voor hulp terecht bij de MGGZ. Niet-actieve militairen/veteranen kunnen alleen bij de MGGZ terecht voor psychische klachten door dienst of uitzending.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op defensie.nl

Wie hoeft niet in dienstplicht?

Ook vrouwen hebben geen opkomstplicht

Sinds 2020 is de dienstplicht niet alleen voor mannen opgeschort. Ook vrouwen hoeven sinds die tijd géén dienstplicht te vervullen. De dienstplicht voor vrouwen is namelijk toen ingevoerd, terwijl die niet werd uitgevoerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Hoe lang moet je zijn voor dienstplicht?

Jarenlang gold in Nederland een dienstplicht van 18 maanden voor soldaten en 21 voor officieren en onderofficieren, maar de dienstplicht heeft ook 20 en 16 maanden geduurd. Vanaf 1983 was het 'nog maar' 14 maanden voor gewone soldaten en 16 voor (onder)officieren, waar later nog eens 2 maanden vanaf ging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Kan je militair worden met strafblad?

Een veiligheidsonderzoek is diepgaander dan een onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ik heb een strafblad. Is dat een probleem? Je krijgt geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je bent veroordeeld, dan wel een strafbeschikking of transactie hebt geaccepteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Wat is het kleinste leger?

De Zwitserse Garde, verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan, is het kleinste en oudste leger ter wereld. Het werd opgericht in 1506, ten tijde van paus Julius II.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radio1.be

Wie heeft het kleinste leger?

De Garde is het kleinste leger ter wereld. Paus Franciscus gaf een jaar geleden opdracht het aantal gardisten uit te breiden van 110 naar 135. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Kan iedereen bij het leger?

Iedereen kan reservist worden; militaire ervaring is in veel gevallen niet nodig. De basisvaardigheden die je nodig hebt om als militair te kunnen werken, leer je bij Defensie. Het enige dat we van jou vragen is enthousiasme en de wil om op een bijzondere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Heeft Nederland een groot leger?

Bij Defensie werken ruim 68.000 militairen, burgers en reservisten. Om de krijgsmacht ook in de toekomst sterk te houden zijn elk jaar nieuwe medewerkers nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op defensie.nl

Welke leger is de sterkste?

De jaarlijkse ranglijst van de website Global Firepower vergelijkt de militaire kracht van legers in 145 landen. Op de ranglijst van 2023 bezet de VS traditioneel de eerste plaats, maar Rusland is nog altijd nummer twee, ondanks de grote verliezen in de oorlog in Oekraïne.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessinsider.nl

Kan ik opgeroepen worden bij oorlog?

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. De Tweede Kamer heeft in mei 1993, bij aanvaarding van de Prioriteitennota, ingestemd met opschorting van de opkomstplicht. Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat kost de dienstplicht?

Afzwaaiende dienstplichtigen in 1996. Den Haag - Mocht Defensie alle 18-jarigen weer oproepen en opleiden voor militaire dienst, dan zou dat het eerste jaar 15 miljard euro kosten. Dat laat verantwoordelijk minister Ank Bijleveld weten op verzoek van de PvdA.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op telegraaf.nl

Kan ik opgeroepen worden?

Maar sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld. Defensie roept daarom geen nieuwe dienstplichtigen meer op. Dat zou jaren van voorbereiding vragen. Er zijn geen kazernes en instructeurs voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je dienstplicht weigeren?

Opschorting opkomstplicht

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is S5 in het leger?

S5 wilde zeggen dat er voor (geestelijke) stabiliteit een vijf was gescoord. Bij veel dienstplichtigen was dit populair. De keurende artsen zagen in dat een volstrekt ongemotiveerd persoon in het leger geen nut had en keurden veel mensen op grond van S5 af, al is nooit bewezen dat het zo werkte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Kan je een uitzending weigeren?

Elke militair kan – ongeacht zijn of haar functie – worden uitgezonden. Dat geldt dus ook voor een kok, logistiek medewerker, techneut of bouwvakker. Tegen een uitzending kun je geen 'nee' zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Kun je het leger in met autisme?

Toch staat op de site van werving en selectie: 'autistische stoornis is een reden tot ongeschiktheid voor een militaire functie' (Defensie, z.d.). Met duidelijkheid over ASS bij Defensie kan door de onderwijsinstelling geanticipeerd worden op deze studenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op surfsharekit.nl

Kan je het leger in met hooikoorts?

Ik heb een allergie voor graspollen (hooikoorts). Is dit een belemmering voor een militaire functie? Hooikoorts is geen directe reden tot medische ongeschiktheid. Tijdens de keuring zal de arts bespreken in welke mate je last hebt van de hooikoorts en of je er medicatie voor gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Waarom wil ik het leger in?

Een baan bij Defensie is een investering in je toekomst. Als militair leer je een vak, doe je unieke werkervaring op en ontwikkel je belangrijke competenties. Denk aan goed leren samenwerken in een team, werken onder hoge druk, verantwoordelijkheid dragen en zo duidelijk mogelijk informatie overdragen aan je collega's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl