Wat is een lopende zin?

Een lekker lopende tekst is een eenduidige tekst
Uiteindelijk draait het er allemaal om dat je één duidelijke boodschap overbrengt aan jouw lezer, afgestemd op zijn niveau, met zo min mogelijk afleiding. Zo kan de lezer meteen bepalen wat hij er aan heeft om tijd aan jouw tekst te besteden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op frankwatching.com

Hoe moet je opsommen?

Als je een opsomming opneemt in de lopende tekst, plaats je een komma tussen de verschillende onderdelen. Daarbij is het van belang dat de onderdelen dezelfde zinsstructuur en grammatica hebben. Tussen het een-na-laatste en het laatste onderdeel van de opsomming komt het voegwoord “en” of “of” te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is een voorbeeld zin?

voorbeeldzin - Zelfstandignaamwoord 1. een zin waarin het trefwoord zodanig wordt gebruikt dat de betekenis en de gebruiksmogelijkehedenvan het woord duidelijker kunnen worden ♢ Dit is een voorbeeldzin voor het woord voorbeeldzin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Waarmee begin je een zin?

Een zin mag wel met een voegwoord beginnen, het is dus geen taalfout, maar het geniet niet de voorkeur. De stijl wordt dan informeel. Het past niet bij zakelijke of wetenschappelijke teksten. Deze dienen namelijk een professioneel karakter te hebben met een hoogwaardige schrijfstijl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Wat is een goede opsomming?

De onderdelen van je opsomming moeten van dezelfde orde zijn. Noem je ingrediënten (in een recept bijvoorbeeld) dan beperk je je in de opsomming tot ingrediënten. Schrijf je: 'Deze aanpak heeft de volgende voordelen:' dan beperk je je tot voordelen. Een nadeel vermeld je dus in een nieuwe zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woutsorgdragercommunicatie.nl

Run-on Sentences | English Language: Grammar

38 related questions found

Hoe som je vragen op?

Op het einde van elk deel van de opsomming zet je een punt of vraagteken, net zoals bij een gewone zin.
...
Opsomming van hele zinnen
 1. Wat is het probleem?
 2. Wat is de aanleiding van het probleem?
 3. Hoe wordt het probleem opgelost?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Hoe gebruik je drie puntjes?

Het beletselteken (…)

Het kan aangeven dat de zin wordt afgebroken of dat de lezer geacht wordt zelf een woord of gedachte in te vullen. Als het beletselteken aan het einde van een zin staat, komt er geen extra punt achter het beletselteken. Ze vroeg nog: 'Weet jij of we morgen …' Maar Hannes liep al de deur uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat betekent het als iemand een punt stuurt?

Wie een punt gebruikt aan het einde van een sms- of WhatsApp-bericht, komt agressief en intimiderend over. Dat blijkt uit een onderzoek van taalkundigen bij jongeren geboren na 1995. Het gebruik van een punt om een bericht af te sluiten wordt door deze generatie als een teken van woede gezien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wat betekenen 3 puntjes in WhatsApp?

Het beletselteken bestaat uit een reeks van drie punten en kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan aangeven dat een gedachtegang niet helemaal wordt afgemaakt en dat de lezer geacht wordt dat wat ontbreekt zelf aan te kunnen vullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat betekenen 4 puntjes?

STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Als je de vier stippen op je hand zet, laat je zien dat je het eens bent met de vier afspraken tegen pesten: Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedgezind.be

Hoe betere vragen stellen?

9 technieken voor het stellen van een goede vraag
 1. Weet wat je wil weten.
 2. Stel open vragen, maar niet altijd.
 3. Wees bewust hoeveel je stuurt.
 4. Less is more.
 5. Luister actief.
 6. Creëer psychologische veiligheid.
 7. Heb een dieper gesprek, of niet.
 8. Stel naïeve vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fridayoutofthebox.nl

Wat komt er na een dubbele punt?

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe zet je een vraag in een zin?

Als zowel de inleidende zin als de aangehaalde een vraagzin is, zijn er twee mogelijkheden: er komt zowel voor als na het aanhalingsteken een vraagteken of er komt alleen een vraagteken voor het aanhalingsteken. Zei hij: 'Mag ik nog wat chocolade?'? Zei hij: 'Mag ik nog wat chocolade?'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat zijn alle signaalwoorden?

Signaalwoorden: en, ook, verder, ten eerste/ten tweede, in de eerste plaats/in de tweede plaats, daarnaast, bovendien, vervolgens, ten slotte, als laatste.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Welke woorden zijn signaalwoorden?

Signaalwoorden zijn woorden die een bepaalde samenhang aanduiden, zoals want, omdat, maar, bijvoorbeeld, dus en tot slot. Hieronder staat een lijst met voorbeelden van signaalwoorden. Signaalwoorden geven een signaal aan de lezer: 'Let op, er komt nu een nieuw onderwerp' bijvoorbeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe herken je een opsomming in een tekst?

Er wordt in een opsomming een soort lijstje genoemd van iets. Een opsomming is vaak te herkennen aan streepjes of bolletjes, aan de komma's die tussen de woorden staan of aan de dubbele punt die vaak vooraf gaat aan de opsomming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jufmelis.nl

Hoe gebruik je een dubbele punt in een zin?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte.
 1. Deze combinatie werd hem fataal: seks, drugs, rock-'n-roll en vet eten.
 2. De quizmaster riep: 'En, Pierre, wat hebben ze gewonnen?'
 3. Ann komt wat later: ze reist met de trein.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is als volgt dubbele punt?

De dubbele punt gebruik je direct voor een opsomming, citaat of uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal “het volgende” of “als volgt” en in het tweede deel van de zin meestal “namelijk”, “want” of “immers”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Waar moet je hoofdletters gebruiken?

Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen. Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat zeg je in plaats van hoe gaat het?

Bij wijze van groet is een simpel 'hallo' ook voldoende. 'Leuk om je te zien', of 'hoe was je dag? ', is ook beter dan de – vaak holle – beleefdheidsvraag hoe het met iemand gaat. 'Het loont de moeite eens wat anders te proberen als je iemand treft in het wild', schrijft Sahadat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Wat zijn zinvolle vragen?

Zinvolle vragen / zinloze vragen: een indeling

Groep A: Vragen die je kunt stellen en waarop jij en/of een ander een antwoord kunt geven. Dit noemt Schwab zinvolle vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraagzin.nl

Hoe ga je om met moeilijke vragen?

Hoe ga je om met moeilijke vragen?
 1. Is de vraag duidelijk? Zorg dat je de vraag goed hebt begrepen. ...
 2. Geef jezelf wat tijd. Door de vraag te reframen of samen te vatten, geef je jezelf al wat tijd om over een goed antwoord na te denken. ...
 3. Beantwoord een deel van de vraag. ...
 4. Verleg de aandacht. ...
 5. Practice makes perfect.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op teamlewis.com

Wat betekent 3 puntjes op je hand?

De 3 stippen tattoo geplaatst tussen duim en wijzvinger staat in Nederland voor Geloof, Hoop en Liefde. Binnen andere culturen staan de 3 stippen voor Fuck The Police.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tattooplatform.nl

Wat betekent 5 puntjes op je hand?

Je hebt ook nog drie puntjes op je hand wat staat voor 'tres puntos', wat staat voor 'dood aan de koeien', oftewel de politie. Of eentje met 5 puntjes, waarbij het middelste puntje tussen de anderen zit: jij in de gevangenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op menshealth.com