Wat is het gevaar van waterstof auto?

De twee grootste bezwaren of associaties die nog wel eens genoemd worden zijn de Hindenburg en de waterstofbom. Omdat waterstof zo'n hoge energiedichtheid heeft en snel reageert is het nogal explosief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op h2rijders.nl

Wat zijn de nadelen van een waterstofauto?

Nadelen van waterstof
  • Klein aanbod en hoge prijs - In Nederland zijn op dit moment slechts twee waterstofauto's verkrijgbaar. ...
  • Minder efficiënt - Omdat elektriciteit nodig is om waterstof te maken en de waterstof vervolgens weer omgezet wordt in elektriciteit, is het twee keer efficiënter om direct elektrisch te rijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandebron.nl

Hoe veilig is een waterstofauto?

Waterstofauto gevaarlijk? Bij waterstofauto's is uiteraard veiligheid gewaarborgd. De tanks voor waterstof zijn zeer sterk en bestand tegen de impact van zeer zware crashes. De tank is vele malen sterker dan die van benzine, omdat die immers ook de hoge druk (tot 700 bar) van waterstof moet weerstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opwegmetwaterstof.nl

Wat zijn de risico's van waterstof?

10. Wat zijn de risico's? Waterstof is een erg licht gas, snel ontvlambaar en wordt in de mobiliteit onder drukken tot 700 bar toegepast. Net als elk ander gas is het van belang om er bij productie, transport en gebruik voorzichtig mee om te gaan en dat uitsluitend aan professionele bedrijven over te laten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tno.nl

Is waterstof gevaarlijker dan benzine?

Een voordeel is wel dat waterstof een licht molecuul is, waardoor het gas snel opstijgt en zich snel verspreid. Door deze eigenschappen wordt waterstof terecht gezien als een gevaarlijke stof, maar dat maakt waterstof niet per se gevaarlijker dan andere brandstoffen, zoals aardgas of benzine.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsweb.nl

Why Hydrogen Cars Flopped

39 related questions found

Waarom is waterstof niet de toekomst?

Waterstof voor personenauto's heeft geen toekomst

De toekomst voor personenauto's ligt bij batterij-elektrisch rijden. Qua energierendement en de kosten van de energie is waterstof niet concurrerend met batterij-elektrisch rijden. Elektrisch rijden is efficiënter, goedkoper en beter beschikbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurenmilieu.nl

Is waterstof explosief?

Als je waterstof maakt met aardgas, olie of kolen komt er veel CO2 vrij. Waterstof lekt makkelijk weg, daarom is het niet geschikt om op te koken. Waterstof is heel explosief, dus je moet er voorzichtig mee omgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieudefensie.nl

Waarom rijden we niet op waterstof?

Waterstof is alleen duurzaam als het gemaakt wordt uit water en duurzaam opgewekte elektriciteit, en daar hebben we nog lang niet genoeg van. We moeten dus zorgen dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken om zelf te gebruiken en om ook waterstof te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klimaatakkoord.nl

Is waterstof brandgevaarlijk?

Als brandstof is waterstof zeer ontvlambaar en lekken leveren een ernstig brandgevaar op. Waterstofbranden verschillen echter duidelijk van branden met andere brandstoffen. Wanneer zwaardere brandstoffen en koolwaterstoffen, zoals benzine of diesel, lekken, slaan zij dicht bij de grond neer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op crowcon.com

Is waterstof goedkoper dan gas?

Op dit moment ligt de prijs van waterstof 20% tot 40% hoger dan die van aardgas. Maar we hebben nu nog voornamelijk te maken met 'grijze' waterstof, die niet duurzaam geproduceerd wordt. Die waterstof zal straks zeker niet door de leidingen gaan om als brandstof te dienen voor uw cv-ketel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op feenstra.com

Hoe lang gaat een waterstof auto mee?

Hierdoor gaat de brandstofcel van de Toyota Mirai even lang mee als de auto zelf. Bovendien heeft hij vijf jaar of tot 200.000 kilometer garantie, En mocht je waterstofauto aan eind van zijn levensduur zijn, dan heeft Toyota een innameplan voor de brandstofcelstapel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op toyota.nl

Is waterstof makkelijk op te slaan?

Waterstof moet onder hele hoge druk of bij zeer lage temperatuur worden opgeslagen, wat het gevaarlijk en inefficiënt maakt. De techniek om waterstof wel onder atmosferische omstandigheden op te kunnen slaan was al langer bekend, maar het is nooit gelukt omdat efficiënt te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op plantone-rotterdam.nl

Hoe ver rijdt je op 1 kg waterstof?

Er gaat ongeveer 5 à 6 kilo in de tank van een waterstofauto. Op 1 kilo kun je gemiddeld 100 km rijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shell.nl

Is waterstof echt de toekomst?

De eerste is: waterstof is een essentieel onderdeel van de toekomst. Stroeve benadrukt dat hij en zijn medestudenten waterstof niet als dé oplossing voor alles zien, maar dat het net als elektrisch rijden met een batterijpakket een van de alternatieven is voor fossiele brandstoffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arn.nl

Is waterstof rijden goedkoper?

De hoeveelheid waterstof die nodig is om 100 kilometer te rijden is ongeveer anderhalf tot twee keer zo duur als de stroom om een elektrische auto dezelfde afstand te laten rijden. De waterstofauto is daarmee qua brandstofkosten nog wel iets goedkoper dan een gemiddelde benzineauto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieucentraal.nl

Welk groot nadeel heeft de waterstofauto net zoals de elektrische auto?

Het belangrijkste nadeel van rijden op waterstof is op dit moment het zeer beperkte aantal waterstofstations. Verder is waterstof op dit moment goedkoper dan benzine, maar duurder dan diesel of batterij-elektrisch rijden. Over kosten gesproken: de paar waterstofauto's die nu op de markt zijn, zijn erg duur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fleximo.nl

Kan waterstof door de gasleiding?

Ja, maar het zal niet meer hetzelfde functioneren. Waterstof heeft een derde van de energie-inhoud van aardgas bij gelijke druk, waardoor je driemaal zoveel waterstof moet transporteren en gebruiken om dezelfde hoeveelheid warmte of elektriciteit op te wekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klimaathelpdesk.org

Wat gebeurt er als je waterstof inademt?

Waterstof is eerst en vooral niet giftig en vormt dus geen gevaar bij inademing. Het is echter ook kleurloos, geurloos en smaakloos wat maakt dat het niet opgemerkt kan worden door een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waterstofnet.eu

Waarom geen waterstof in plaats van gas?

Waterstof is nog geen vervanging voor aardgas, omdat het nog niet op grote schaal geproduceerd kan worden. De waterstof die nu gemaakt wordt, is niet duurzaam omdat het wordt produceerd met fossiele brandstoffen en niet met duurzame elektriciteit. Ook de kostprijs ligt nog veel hoger dan aardgas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuiscomfort.nl

Is waterstof eindig?

Waterstofgas, of H2, wordt al tientallen jaren genoemd als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel en aardgas. De voorraad van die brandstoffen is eindig en bovendien heeft het verbranden ervan een aantoonbaar negatief effect op onze gezondheid en ons klimaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweakers.net

Waarom heeft de elektrische auto geen toekomst?

Onder andere nieuwe accutechnologie moet ervoor zorgen dat elektrische auto's in de toekomst moeiteloos meer dan duizend kilometer actieradius hebben. Het grootste probleem is echter niet de actieradius. Het gaat erom, dat je een lege accu snel en zonder veel gedoe weer kunt opladen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autotrack.nl

Kan een benzinemotor op waterstof lopen?

Waterstof kan zowel in een verbrandingsmotor als in een brandstofcel gebruikt worden voor de aandrijving van voertuigen. De emissies van waterstofauto's zijn nagenoeg nihil met uitzondering van de NOx emissie bij verbrandingsmotoren maar deze emissie kan met een katalysator worden gereduceerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Kan waterstof opraken?

De vraag of waterstof ooit opraakt is in feite gelijk aan de vraag of het heelal ooit zal verdwijnen. Inclusief de sterren en de zon, die ook voor negentig procent uit waterstof bestaan. Dat zal nog miljarden jaren duren. Nog los van het feit dat we niet weten hoe groot het heelal is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shell.nl

Hoeveel water nodig voor waterstof?

Voor de productie van waterstof door elektrolyse is water nodig, gemiddeld ongeveer 9 liter per kilogram geproduceerde waterstof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dewereldvanwaterstof.nl

Kan waterstof bevriezen?

Tot temperaturen van -240 °C is waterstof een gas, en daaronder condenseert hij tot een vloeistof. Bij temperaturen lager dan -259 °C bevriest de vloeistof tot waterstofijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wibnet.nl