Wat is het risico van te snel injecteren?

Een van de mogelijke complicaties is het per ongeluk aanprikken van een bloedvat. Wanneer de medicatie dan toch ingespoten wordt, kan dit direct in het bloedvat terecht komen. In ernstige gevallen leidt dit mogelijk tot shock of coma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op careup.online

Kan te snel injecteren leiden tot pijn?

Samenvatting Op een vaccinatieprikplaats kunnen vroege en latere reacties optreden. Vroege reacties (< 1 uur na vaccinatie) hangen samen met het injecteren (meestal ongeacht de vaccinstof). Er kan pijn optre- den en hierdoor getriggerde reflectoire verschijnselen. Ook kunnen er bloedinkjes voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lareb.nl

Wat kan er fout gaan bij intramusculair injecteren?

Bij een intramusculaire injectie is er een risico op het ontstaan van een invaliderend spierhematoom en dit wordt daarom beschouwd als een ingreep met een bloedingsrisico waarvoor de cumarinebehandeling kortdurend moet worden onderbroken, danwel het antistollingsniveau moet worden aangepast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nhg.org

Wat zijn de complicaties van het geven van een injectie?

Reacties op de injectieplaats komen vaak voor

Naast roodheid, zwelling, warmte en pijn, kan er ook een blauwe verkleuring en jeuk ontstaan op de injectieplaats na het vaccineren. Door zwaartekracht kan een ontstekingsreactie van de injectieplaats af verplaatsen, bijvoorbeeld bij een blauwverkleuring of een zwelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lareb.nl

Hoe snel intramusculair injecteren?

Rustig, niet te snel injecteren. Tijdens het terugtrekken van de zuiger wordt bloed opgetrokken. Trek de naald eruit en druk de injectieplaats af met een gaasje. Neem een nieuwe spuit en naald en begin opnieuw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorg-plus.nl

Injecteren - Intramusculaire injectietechnieken | Zorg-Wijs

29 related questions found

Kan te snel injecteren leiden tot Abcesvorming?

Een zere arm, een rode vlek, of een zwelling op de plaats van de vaccinatie zijn voorbeelden van bekende bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie. Weinig voorkomend is een abces na sommige vaccinaties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lareb.nl

Waar moet je op letten bij injecteren?

Wissel iedere week van injectieplaats en let op het volgende:
  • de injectieplek mag niet gevoelig, rood/blauw, schilferig of hard zijn.
  • op de injectieplek mogen geen littekens of zwangerschapsstrepen zitten.
  • als u op korte termijn geopereerd wordt aan uw buik of bovenbeen, mag u op deze plek niet injecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Welke complicaties kunnen optreden tijdens of na een injectie?

Complicaties/Bijwerkingen

Ontstekingen op de plaats van injectie. Allergische reactie op het toegediende medicijn. Weefselbeschadiging bij patiënten die vaak geïnjecteerd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op viecuri.nl

Wat kan optreden bij aanprikken van een zenuw?

- Aanprikken van de grote beenzenuw bij injecteren in de bil aan de rugzijde. Dit kan leiden tot gevoelloosheid en/of uitvalsverschijnselen. Juiste plaatsbepaling is zeer belangrijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Waarom luchtbel uit injectie?

De aanwezige luchtbel in de injectiespuit niet verwijderen; deze zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt geïnjecteerd. Na volledige injectie zal deze luchtbel de ruimte in de naald opvullen zodat alle werkzame stof toegediend wordt. De lucht die in de spuit aanwezig is, kan geen schade aanbrengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmusmc.nl

Hoe diep moet je intramusculair injecteren?

In het algemeen geldt: hoe dieper de diepte van de injectie, hoe langer de naald. Voor intramusculaire injecties zijn langere naaldlengtes nodig. Naaldlengtes voor intramusculaire injecties zijn meestal 7/8 tot 1-1 / 2 inch. Bij subcutane injecties is een naald van 1/2 tot 5/8 inch nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degros.nl

Wat kan het gevolg zijn van vaak op dezelfde plaats injecteren?

Spuit niet steeds op dezelfde plaats. Dit stimuleert de vorming van onderhuids littekenweefsel. Daardoor wordt de insuline trager en slechter opgenomen. Houd de naald zo stil mogelijk om blauwe plekken te voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maasziekenhuispantein.nl

Waarom subcutane injectie niet te diep?

Bij een onkundige injectietechniek kan de injectievloeistof te diep of juist niet diep genoeg geïnjecteerd worden. Dat kan leiden tot weefselschade of onbedoelde subcutane of intramusculaire injecties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nurseacademy.nl

Waar wordt injectie snelst opgenomen?

Intramusculaire injectie

Veel geneesmiddelen en de meeste vaccins kunnen goed intramusculair worden toegediend. Omdat spierweefsel goed doorbloed is, wordt het middel als het oplosbaar is meestal snel opgenomen, maar minder snel dan bij intraveneuze toediening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe lang moet de naald zijn bij intramusculair injecteren?

Voor een intramusculaire injectie worden bij voorkeur naalden van een lengte van 25 mm (1 inch) gebruikt. Onderzoek laat zien dat bij gebruik van kortere naalden de injectie vaak niet intramusculair terecht komt. Voor subcutane injecties zijn naalden met een lengte van 16 mm (5/8-inch) het meest geschikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snpg.nl

Waarom mag je de huid niet masseren na injectie?

#9: Masseer de huid niet na de injectie

Er zijn aanwijzingen dat masseren van de huid na de injectie de opname van de insuline kan beïnvloeden. Daarom wordt dit afgeraden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanheek.com

Hoeveel ml mag je maximaal intramusculair injecteren?

Voor een intramusculaire injectie geldt dat er maximaal vijftien millimeter vloeistof mag worden ingespoten. Bovendien moet rekening worden gehouden met de algemene lichamelijke toestand van de zorgvrager.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pe-online.org

Waarom injecteren in de bil?

Een prik in de bil met corticosteroïden werkt goed tegen de pijn bij heupartrose. Dat is fijn voor de patiënt én goedkoper. Tot die conclusie komt orthopeed in opleiding Desirée Dorleijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amazingerasmusmc.nl

Waarom loodrecht injecteren?

De spuit kan soepel heen en weer bewogen worden. De loodrechttechniek wordt het vaakst toegepast en heeft de voorkeur, omdat deze techniek eenvoudig is. In de protocollen wordt hiervan afgeweken wanneer de fabrikant een andere techniek adviseert in de bijsluiter van de toe te dienen medicatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pe-online.org

Waar moet je opletten bij subcutaan injecteren?

De buik is een goede plek om te spuiten. Als er in de buik wordt gespoten, is het verstandig om dit in een huidplooi te doen. Rond de navel moet niet worden gespoten omdat in dit gebied vrij veel zenuwen en bloedvaten lopen, waardoor het injecteren pijnlijker kan zijn. Houd altijd 3 vingers afstand rond de navel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alrijne.nl

Wie mag een injectie zetten?

BIG-geregistreerde physician assistants, tandartsen, verloskundigen, klinisch technologen, geregistreerd-mondhygiënisten en verpleegkundig specialisten Algemene Gezondheidszorg (AGZ) zijn ook 'zelfstandig bevoegd' voor het toedienen van een injectie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bigregister.nl

Waarom mag je niet wrijven na een injectie?

- Deponeer de spuit in een naaldencontainer, gooi deze niet bij het andere afval om te voorkomen dat een ander zich hier aan prikt. Let op: na het injecteren niet over de injectie plaats wrijven, dit kan blauwe plekken veroorzaken en/of verergeren!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op academie.mumc.nl

Wat is de regel van 5 bij injecteren?

Check of de vijf basisregels kloppen: juiste cliënt, juiste tijdstip, juiste medicijn, juiste tijdstip, juiste manier van toedienen en juiste dosis; Voorkom als zorgverlener direct huidcontact met het medicijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op careup.online

Waar zet je een vitamine B12 injectie?

In het bloed is een kleine hoeveelheid transporteiwit aanwezig die ervoor zorgt dat B12 opgenomen wordt in behoeftige lichaamscellen. Subcutaan injecteren is een injectietechniek waarbij de vitamine B12 in onderhuids weefsel in de bloedbaan wordt gespoten. Een geschikte plek hiervoor in bijvoorbeeld de buik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sohf.nl

Kan B12 injectie in arm?

Plaats van injecteren kan zijn: de bil, bovenste buitenste bilkwadrant; het been, middelste derde gedeelte van het bovenbeen aan de buitenzijde; de arm, bovenste derde gedeelte van de bovenarm aan de buitenzijde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es