Wat kan een schuldeiser niet doen?

Een schuldeiser mag geen informatie opvragen of meedelen aan buren, familie, vrienden...van de schuldenaar. Hij mag ook geen schuld invorderen in bijzijn van een persoon die niet de schuldenaar is. De schuldeiser mag de schuldenaar niet contacteren via telefoon of door een huisbezoek tussen 22u en 8u.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Wat kan je doen als schuldeiser?

Een schuldeiser kan op twee manieren een schuld proberen te innen: via een minnelijke schuldvordering of via een gerechtelijke schuldvordering. De meeste schuldeisers zullen pas tot een gerechtelijke schuldvordering overgaan als een minnelijke schuldvordering geen resultaat opbracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat als schuldeiser niet reageert?

Een gerechtsdeurwaarder of advocaat zendt een aanmaningsbrief om de debiteur aan te zetten tot betaling van zijn/haar schulden. Als hij/zij niet reageert, zal een dagvaarding volgen. De dagvaarding is een akte die aan de debiteur moet bekendgemaakt worden door de gerechtsdeurwaarder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op companeo.be

Welke schulden kunnen niet worden kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jubel.be

Wat te doen als iemand zijn schuld niet betaald?

Wanneer een schuldenaar niks van zich laat horen, dan kan de schuldeiser de schuld 'opeisbaar' stellen. De schuldenaar zal dan in één schijf de volledige lening of het volledige krediet moeten terugbetalen. Er kunnen dan ook extra kosten, interesten of eventueel schadevergoedingen worden aangerekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op driesadvocaten.be

Zo werkt een faillissement • Z zoekt uit

35 related questions found

Wat te doen als iemand je geld schuldig is?

Als de geldlener weigert om de lening terug te betalen zult u een procedure moeten starten om uw geld terug te krijgen. Pas wanneer er een vonnis is waarin de rechter heeft bepaald dat de geldlener de onderhandse geldlening aan u moet terugbetalen kunt u de geldlener dwingen om de lening aan u terug te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtdoor.nl

Hoe lang blijft een schuld staan?

Alle burgerlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaar, en alle zakelijke rechtsvorderingen (bijvoorbeeld eigendom op vastgoed) verjaren na verloop van 30 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Hoeveel geld krijg je per week als je schuldsanering zit?

Tijdens de schuldsanering heeft u recht op leefgeld om te voorzien in uw basisbehoeften zoals boodschappen. Een gemiddelde uitkering van leefgeld per week ligt tussen de 50-100 euro per week. Dit geld ontvangt u naast het vrij te laten bedrag (vtlb) waarmee u de vaste lasten zoals huur, gas, licht en water betaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schuldsanering.help

Hoeveel schuld moet je hebben om in de schuldsanering te komen?

Hoeveel schuld u moet hebben is lastig te zeggen: het is afhankelijk van uw maandelijkse inkomsten en de hoogte van uw schuld. Hoeveel schuld u precies heeft, doet eigenlijk niet ter zake. Als de schuld dusdanig hoog is dat u geen uitweg meer ziet, krijgt u toelating tot de schuldsanering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingdoemeer.nl

Wie komt in aanmerking voor kwijtschelding?

U kunt alleen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent. Kwijtschelding is mogelijk als: u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft; u onvoldoende eigen vermogen heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de rechten van een schuldeiser?

De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wie is de grootste schuldeiser?

De (rijks)overheid is namelijk de grootste schuldeiser. De schulden aan de Belastingdienst, CJIB en DUO zijn sterk toegenomen en beslaan een steeds groter deel van de problematische schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op divosa.nl

Welke schuldeiser heeft voorrang?

Op deze pagina: 1e rang: boedelvorderingen. 2e rang: preferente vorderingen. 3e rang: concurrente vorderingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat mogen deurwaarders niet?

De wet geeft aan dat de deurwaarder op bepaalde spullen geen beslag mag leggen. Het gaat om: basis inboedel zoals bedden, beddengoed, tafel, stoelen, gordijnen, servies, kasten, koelkast en wasmachine. kleding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan de rechter je schulden kwijtschelden?

Wanneer er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te kunnen betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit wordt een totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstehulpbijschulden.be

Wat is bescherming tegen schuldeisers?

Hoe kunt u als ondernemer bescherming aanvragen tegen uw schuldeisers? Door het aanvragen van de gerechtelijke reorganisatie (WCO), kunt u als onderneming in financiële moeilijkheden een tijdelijke opschorting van betaling toegekend krijgen door de rechter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acsac.eu

Welke schulden vallen niet onder de Wsnp?

Toch wordt in de wet een aantal schulden uitgezonderd van de WSNP. Het gaat daarbij om schulden die zijn ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling. Denk bijvoorbeeld aan een geldboete die de rechter jou heeft opgelegd of een schadevergoeding die je aan nabestaanden moet betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juspecia.nl

Wat gebeurt er als iemand zijn schulden niet kan aflossen?

Bij een minnelijk akkoord probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. U kunt ook naar het Juridisch Loket of het maatschappelijk werk. Zij kunnen u in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener. Zo voorkomt u dat u bij ondeskundige of onbetrouwbare aanbieders terechtkomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurt er na 3 jaar schuldsanering?

Als u zich in die periode aan de regels houdt, krijgt u na 3 jaar een schone lei. U bent dan vrij van schulden. U hoeft het bedrag dat u nog niet aan de schuldeisers heeft betaald, niet meer terug te betalen. Schuldeisers kunnen niets doen om dit bedrag later alsnog te innen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan een bewindvoerder je zonder leefgeld laten zitten?

Ja, een bewindvoerder mag onder bepaalde omstandigheden leefgeld inhouden. Dit kan bijvoorbeeld als er vaste lasten betaald moeten worden. Samen voorkomen we dat er meer schulden opgebouwd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saamthuisbegeleiding.nl

Wat is het minimum leefgeld per week?

Er bestaat geen wettelijk minimumbedrag voor het leefgeld. De bewindvoerder bepaalt de hoogte voor zijn of haar cliënt gebaseerd op het inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Indien het budget het toelaat, wordt er wel rekening gehouden met een normbedrag van 40 euro per week voor de eerste persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aktiva.nl

Kan ik gaan samenwonen als ik in de schuldsanering zit?

Ja, u kunt tijdens de Wsnp gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Houdt u er rekening mee dat uw financiële situatie hierdoor wijzigt. En dat het gevolgen heeft voor uw Wsnp. Bespreek uw voornemen daarom eerst met uw Wsnp-bewindvoerder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Kan een schuld vervallen?

Wanneer verjaart een schuld? Schulden kunnen verjaren als de kredietgever de schuld een aantal jaar niet opeist. Dat wil zeggen dat u geen verzoek om betaling of een aanmaning krijgt. De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op budgetcoach.nl

Welke zaken verjaren niet?

Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een vervallen schuld?

Wanneer verjaart een schuld? Als je een schuld hebt en de schuldeiser laat niks van zich horen, dan verjaart je schuld na een aantal jaren. De verjaringstermijn ligt meestal tussen de vijf en twintig jaar, afhankelijk van het soort schuld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geld.nl