Wat kan je aanvragen als alleenstaande ouder?

Dit moet je (financieel) regelen als alleenstaande ouder
 • Kinderbijslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Alimentatie aanvragen.
 • Voogdij.
 • Kinderopvangtoeslag.
 • Verzekeringen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersvannu.nl

Welke subsidies krijg je als alleenstaande moeder?

De alleenstaande ouderkop is een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor alleenstaande ouders. En het is de opvolger van de alleenstaande ouderkorting die inmiddels is afgeschaft. In 2023 is deze extra toeslag voor alleenstaande ouders maximaal € 3.848,- per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Welke toeslagen krijg je als alleenstaande ouder?

Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag op het kindgebonden budget. Is uw bruto inkomen lager dan € 22.356 in 2022 dan is de toeslag € 3.285 per jaar. Is uw inkomen hoger, dan vermindert de toeslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnadvocatuur.nl

Welke voordelen heb je als alleenstaande moeder?

Mogelijke voordelen

Als single mama of papa geniet je van je kinderen. Vaak ervaar je een warme en open sfeer in het gezin, heb je een goed contact met je kind. Sommige alleenstaande ouders zijn best trots dat ze alles alleen kunnen afhandelen en vinden het fijn om aan niemand verantwoording te moeten afleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gidsvoorgezinnen.be

Heb ik recht op Eenoudertoeslag?

Heb ik recht op de eenoudertoeslag? Je komt in aanmerking voor de eenoudertoeslag als je een kind hebt en géén partner. Dit kind moet ingeschreven staan bij de gemeente op jouw adres, of je moet kinderbijslag ontvangen voor hem/haar. Ook moet je studiefinanciering ontvangen voor de opleiding die je volgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op toeslagen.net

Zo zit het met extra's voor alleenstaande ouders (kindgebonden budget) - Stimulansz

30 related questions found

Hoeveel kindgebonden budget krijgt een alleenstaande ouder?

Alleenstaande ouders ontvangen daarbij nog de zogenoemde 'alleenstaande ouderkop'. In 2022 is de maximale extra toeslag voor alleenstaande ouders € 3.285 per jaar. Als je al andere toeslagen ontvangt, benadert de Belastingdienst je vanzelf over het kindgebonden budget.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bieb.knab.nl

Heb ik recht op alleenstaande ouderkorting?

Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2022 is dat € 38.464. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2022 maximaal € 1.726.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel kinderbijslag krijg je als alleenstaande moeder?

Je krijgt een Groeipakket met het nieuwe basisbedrag van € 171,49.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groeipakket.be

Wat krijgt een alleenstaande moeder met kind?

Ongeveer een maand na de geboorte mag je een kindgebonden budget aanvragen, dit moet je bij de belastingdienst doen. Niet iedereen krijgt een kindgebonden budget, het is namelijk inkomensafhankelijk. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot €22.356, ontvangen maximale bedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ouders.nl

Welke toeslagen kun je allemaal krijgen?

Er zijn 4 toeslagen:
 • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
 • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
 • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
 • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat krijgt een alleenstaande moeder 2023?

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,- Alleenstaanden € 7.605,- Voor. mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 64.100,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kan ik aanvragen voor mijn kind?

Heb je kinderen? Dit zijn de toeslagen waar je recht op hebt
 1. Kinderbijslag. De kinderbijslag is een bijdrage van de overheid aan de kosten van de opvoeding. ...
 2. Kindgebonden budget. ...
 3. Kinderopvangtoeslag. ...
 4. Inkomensafhankelijke combinatiekorting. ...
 5. Overige regelingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weblog.independer.nl

Wat is het verschil tussen kindgebonden budget en alleenstaande ouderkorting?

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, kunt u zien door een proefberekening te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat voor toeslagen krijg je als je een kind hebt?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €100,33 per maand (2023). Voor 2 kinderen is dit maximaal €185,50 en voor 3 kinderen €262,08. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €76,58 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24baby.nl

Hoe kom je rond als alleenstaande moeder?

Als je als alleenstaande met een beperkt inkomen je kinderen moet opvoeden heb je mogelijks recht op een aantal financiële tegemoetkomingen waar je voorheen geen recht op had. Vaste kosten, die regelmatig (bv. maandelijks) terugkomen kan je niet zomaar schrappen. Elektriciteit, verwarming, internet ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingskoffer.be

Hoeveel kindgebonden budget 2023 alleenstaande ouder?

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe zwaar is alleenstaande moeder?

Als alleenstaande ouder kun je het behoorlijk zwaar hebben. De zorg voor de kinderen, de financiële lasten. Zelfs als je het nog zo goed geregeld hebt met je ex-partner is het alleenstaand ouderschap behoorlijk pittig. En stress is dan iets wat al gauw om de hoek komt kijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jmouders.nl

Is kindgebonden budget per kind?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Het inkomen van uw kind tellen we niét mee. Het maakt niet uit hoeveel uw kind verdient.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel bedraagt Groeipakket voor 1 kind?

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van € 173,20. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waar heb je als ouder recht op?

Je hebt meestal recht op kinderbijslag en in bepaalde gevallen ook op kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Verder is er een speciale heffingskorting voor ouders: de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Benieuwd naar de kosten van opvang voor je kind?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op independer.nl

Wat houd alleenstaande ouder in?

Iemand die de enige ouder is in een huishouden. Hierbij is sprake van een particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende minderjarige kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Hoe wordt alleenstaande ouderkorting uitbetaald?

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl