Wat mag een werkgever wel en niet vragen?

Het uitgangspunt is dat een werkgever alleen datgene mag vragen en registeren wat zij noodzakelijkerwijs zou moeten weten om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer, en een werkgever mag informatie hebben om te beoordelen of zij loon moet doorbetalen aan de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumengroup.nl

Wat mag een werkgever niet vragen?

U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen. Wel mag uw werkgever vragen of u ziek bent door een bedrijfsongeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat mag werkgever vragen?

Dit mag wel
 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar uw zieke werknemer te bereiken is.
 • De vermoedelijke duur van het verzuim.
 • De lopende afspraken en werkzaamheden.
 • Of de werknemer onder het vangnet van de Ziektewet valt. ...
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Wie bepaalt of je beter bent?

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel vanuit de werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Indien nodig kan er ook nog een deskundigoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnvconnectief.nl

Wat wel en niet delen met bedrijfsarts?

De bedrijfsarts mag alleen medische gegevens van jou opvragen bij een andere arts als dat nodig is. Bijvoorbeeld om specifiek inzicht te krijgen in jouw ziektebeeld, om vervolgens een passend advies te kunnen geven over jouw re-integratie, passend werk of een aangepaste werkplek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenveerkrachtig.nl

Wat mag een werkgever wel en niet vragen aan zieke werknemers?

16 related questions found

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Wat ben je verplicht een bedrijfsarts te vertellen?

Tijdens dit contact ben je verplicht de bedrijfsarts alle relevante informatie te geven over jouw gezondheid. De bedrijfsarts heeft deze informatie nodig om advies te kunnen geven over uw arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid, en met je te bespreken wat je op jouw werk wel of niet kunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Hoe weet ik of mijn werkgever mij beter heeft gemeld?

Hoe weet ik of ik beter gemeld ben? Als u wilt weten of u beter gemeld bent, kijkt u op Mijn UWV. De knop waarmee u zich beter kunt melden, is dan verdwenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan een werkgever je ziek houden?

Als werkgever is het goed te weten dat het administratief ziek houden van een werknemer doorgaans niet is toegestaan. Alleen als hiervoor een objectieve medische grondslag bestaat, is dat toegestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vbsadvocaten.nl

Hoe vaak mag je ziek zijn werk?

"De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd." Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. "Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat moet een leidinggevende niet doen?

Vijf dingen die je als leidinggevende NIET moet doen.
 • Doen alsof je 'one of the guys' bent. Helemaal hip tegenwoordig met al die coachende leiders. ...
 • Denken dat je alles beter weet. ...
 • Onzichtbaar en onbereikbaar zijn. ...
 • Veranderingen door anderen laten doorvoeren. ...
 • De massa volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessfitscan.com

Wat mag een werkgever vragen bij indiensttreding?

Een werkgever mag u tijdens de sollicitatieprocedure alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Hij mag u in de regel geen vragen stellen over privézaken of uw gezondheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je het niet eens bent met je werkgever?

Juridisch Loket en rechter

Als u er zelf met uw werkgever niet uitkomt, kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. In het uiterste geval moet een rechter uitspraak doen over uw meningsverschil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer zich onterecht heeft ziek gemeld, dan kan hij een spoedcontrole (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. Veel werkgevers voeren een ziekteverzuimbeleid waarin een procedure is opgenomen die de werknemer en werkgever moeten volgen bij ziekte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Is ziekmelden verplicht?

De werkgever moet de zieke werknemer uiterlijk binnen een week ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever moet de regels voor ziekmelding bekendmaken bij de medewerkers. De werkgever mag aan de werknemer vragen wanneer deze weer denkt te kunnen werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoe zeg je netjes dat je ziek bent?

Wat zijn tips om je ziek te melden op werk?
 1. Houd het kort. Je hoeft niet uitgebreid te vertellen wat jouw klachten zijn. ...
 2. Accepteer zelf dat je ziek bent. Jouw zelfvertrouwen begint bij jezelf. ...
 3. Geef je grenzen aan. Bang dat je werkgever je toch overhaalt om te werken?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngcapital.nl

Wat mag een werkgever niet vragen als je ziek bent?

Je werkgever mag jou geen vragen stellen over je medische situatie. Zoals bijvoorbeeld waar je last van hebt, of naar de behandeling van je ziekte. Wel mag de werkgever vragen stellen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met de werkzaamheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan je ontslagen worden als je te vaak ziek bent?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe vaak ziek zijn is normaal?

De gemiddelde verzuimfrequentie in 2019 was 1,2 keer. In alle leeftijdscategorieën verzuimen vrouwen (1,4 keer) in 2019 gemiddeld iets vaker dan mannen (1,1 keer). Naast dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen, blijven zij ook langer thuis wanneer zij ziek zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzinfo.nl

Wat als je 1 dag ziek bent?

Als werkgever kan je nu aan je werknemers vragen om voor elke dag arbeidsongeschiktheid een medisch attest voor te leggen. Vanaf 28 november 2022 zal dat niet meer voor elke ziektedag kunnen. Zodra de wet in werking treedt, moeten je werknemers je voor één dag ziekte geen medisch attest meer bezorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Is het ziekmelden of ziek melden?

U kunt u ziek melden. U kunt u béter mélden. U kunt u bétermelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Is het beter melden of beter melden?

Beide woorden zijn correct. Daarnaast bestaat het synoniem betermelding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

Bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent

Een bedrijfsarts beoordeelt of je hierdoor je werk wel of niet kan uitvoeren. Dat is een andere beoordeling. Je huisarts of behandelaar kan hier natuurlijk wel een oordeel over hebben, maar het oordeel van de bedrijfsarts is in beginsel doorslaggevend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Doet een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek?

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord 'ja', mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen. Aan de hand van vastgestelde beperkingen kan de arts beter advies geven. Werknemers mogen lichamelijk onderzoek overigens wel weigeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Hoe praat je met een bedrijfsarts?

Het gesprek:

De vragen van de bedrijfsarts gaan over wat je wél kan. Leg duidelijk uit wat voor jou mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt, bijvoorbeeld een rustige werkplek. Vertel ook waar je grenzen liggen, bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenveerkrachtig.nl