Wat te doen bij een onterechte factuur?

Heb je een onterechte factuur ontvangen, maak dan bezwaar met deze brief onterechte rekening. Wijs de schuldeiser erop dat het bedrag niet klopt, de rekening al betaald is of om een andere reden onterecht is. Reageer altijd schriftelijk, zodat je kunt aantonen dat je actie hebt ondernomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rocketlawyer.com

Wat te doen met een onterechte factuur?

Wat te doen als je het niet eens bent met een factuur?
 1. Neem zo snel mogelijk contact op met de leverancier of verkoper en leg uit waarom je het niet eens bent met de factuur. ...
 2. Verzamel alle relevante documenten en bewijzen die je kunt gebruiken om je standpunt te onderbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Wat moet je doen als je een onterechte aanmaning krijgt?

Aanmaning onterecht ontvangen

Indien je onterecht een aanmaning hebt ontvangen, kun je het beste direct na ontvangst de schuldeiser schriftelijk mededelen waarom je niet van plan bent om te betalen. Dit betreft de bezwaarbrief tegen een onterechte aanmaning van een deurwaarder of schuldeiser.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debiteuren365.nl

Wat te doen bij een onterechte incasso?

Onterechte automatische incasso

U kunt dan binnen 13 maanden uw bank vragen om het bedrag terug te boeken. U kunt het bedrijf ook blokkeren. Het kan dan geen geld meer afschrijven van uw rekening. Vraag dit aan uw bank.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe betaal je onder protest?

Dan kunt u onder protest betalen: Schrijf op de bon of rekening: "Betaling onder protest en onder voorbehoud van rechten". Daaronder zet u uw handtekening. Betaal de rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Een factuur maken in 5 stappen uitgelegd | KVK

29 related questions found

Hoeveel tijd heb ik om een factuur te protesteren?

De wet voorziet geen termijn om facturen te protesteren. Een onderneming is verplicht om onmiddellijk na ontvangst een betwiste factuur formeel te protesteren, bij gebreke waaraan tegen haar een vermoeden van aanvaarding kan worden ingeroepen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Hoe moet je een factuur betwisten?

Je betwist de factuur best schriftelijk en gemotiveerd, bij voorkeur met een aangetekende brief, zodat je later bewijs hebt dat je dit gedaan hebt en dat je boodschap is aangekomen. Je kan de factuur uiteraard eerst telefonisch bespreken, maar je bevestigt het gesprek dan best schriftelijk (en gemotiveerd).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat.be

Kan je geld terugboeken als je het zelf hebt overgemaakt?

Heb je een fout nummer ingevoerd? Vraag dan aan je bank of ze het geld kunnen terughalen. Jouw bank neemt contact op met de bank waar de ontvanger de rekening heeft. Die bank vraagt de ontvanger om het geld weer terug over te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Kan een bedrijf zomaar geld van je rekening halen?

Wil een ondernemer geld van uw rekening afschrijven? Dan gelden hier speciale regels voor. U moet toestemming hebben gegeven om geld van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan alleen schriftelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat is het verschil tussen herinnering en aanmaning?

Het verschil tussen de aanmaning en een betalingsherinnering is de toon. Bij een betalingsherinnering wordt over het algemeen een vriendelijkere toon aangeslagen, terwijl je bij een aanmaning meer zakelijk aandringt om de factuur te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op firm24.com

Hoeveel tijd tussen herinnering en aanmaning?

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de kosten van een aanmaning?

Wanneer u een aanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Een aanmaning kost u € 8 of € 18 extra. Hoeveel u extra betaalt, hangt af van de hoogte van uw schuld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat als een factuur niet aan de eisen voldoet?

Als een factuur niet aan de wettelijke vereisten voldoet, bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting. Bovendien is dit ook een factuurgebrek dat is aan te merken als een verzuim, waarvoor een boete van een paar duizend euro's per onjuist factuur kan worden opgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taxence.nl

Hoe bel je klanten over een openstaande factuur?

1. Openstaande factuur: zo bereid je het telefoongesprek voor
 1. Het factuurnummer.
 2. Om welk product of welke opdracht het gaat.
 3. Hoe de opdracht of levering is verlopen.
 4. Hoe vaak je een herinnering hebt gestuurd.
 5. Het bedrag.
 6. De uiterste betaaldatum.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikgastarten.nl

Waarom factuur betwisten?

Er zijn verschillende redenen waarom u een factuur zou willen protesteren of betwisten. Een van de meest voorkomende is dat de geleverde diensten of werken niet volledig of gebrekkig werden uitgevoerd. Daarnaast kan het ook zijn dat u producten aankocht, maar dat deze beschadigd waren of onvolledig afgewerkt werden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stappersadvocatenkantoor.be

Hoe kan je incassokosten vermijden?

De belangrijkste regel is dat het bedrijf je eerst een betalingsherinnering moet sturen. In de betalingsherinnering moet staan welke incassokosten je moet betalen als je niet binnen veertien dagen na de herinnering betaalt. Check daarna of de incassokosten niet te hoog zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Hoe lang duurt het voordat de deurwaarder komt?

Hoe snel dat is, hangt af van het type schuld. Als u de huur niet betaalt, staat de deurwaarder meestal sneller op de stoep. Na de rechtszaak komt de deurwaarder weer langs om u op de hoogte te brengen van het vonnis, ook als u niet naar de rechtbank bent gekomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Wie betaalt de kosten van de deurwaarder?

In Nederland is het in principe zo geregeld dat degene die in gebreke is gebleven, de schuldenaar, de deurwaarderskosten moet betalen. Schuldeisers die een gerechtsdeurwaarder inschakelen, moeten in sommige gevallen een voorschot betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl

Wat als een bedrijf per ongeluk geld naar je overmaakt?

De betaler heeft het recht om het onverschuldigd betaalde geldbedrag terug te eisen van de ontvanger. Dat staat in artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek. De ontvanger is dus wettelijk verplicht om het terug te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overeenkomsten.nl

Kan ik een online betaling ongedaan maken?

Wanneer u akkoord geeft voor de iDEAL betaling binnen uw internet- of mobielbankieromgeving kan deze handeling niet meer ongedaan gemaakt worden. Terugvorderen is niet mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ideal.nl

Hoe lang duurt het voordat een bedrag is overgemaakt?

Hoelang geld overmaken precies duurt verschilt per bank, maar meestal staat een gewone bankoverschrijving bij dezelfde bank nog dezelfde dag op de tegenrekening. Geld overmaken naar een andere bank duurt meestal een dag. Een overboeking naar het buitenland duurt iets langer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.geld.nl

Wat doen als je niet akkoord bent met een factuur?

Wanneer u niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, is het in uw belang om de factuur per aangetekend schrijven te betwisten. Bij de betaling is een onderscheid te maken tussen het niet-betwiste gedeelte en het betwiste gedeelte. De redenen van betwisting moeten voldoende gegrond en gemotiveerd zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Wat gebeurt er na betwisting factuur?

Je meldt in het algemene protest dat je kortelings het protest zal toelichten na grondige analyse van de factuur. Doe dit dan ook binnen korte termijn. Het protest moet alleszins duidelijk, gemotiveerd en niet- dubbelzinnig zijn. De factuur die je protesteert moet met haar kenmerk en datum worden vermeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op euromex.be

Wat moet je doen als iemand je factuur niet betaald?

 1. Bel uw klant. ...
 2. Stuur een betalingsherinnering. ...
 3. Stuur een aanmaning. ...
 4. Breng incassokosten en wettelijke rente in rekening. ...
 5. Tref een betalingsregeling. ...
 6. Schakel een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in. ...
 7. Gebruik andere juridische middelen. ...
 8. Vraag oninbare btw terug.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl