Wat zegt de Bijbel over scheren?

Voor het cultuspersoneel bestaan verschillende voorschriften over het knippen van het haar en het scheren van de baard. Ruwweg komt het hier op neer: het is verboden de baard en voor een deel het hoofdhaar weg te scheren (Lev. 19:27; 21:5; Deut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoeveel verzen zijn er in de Bijbel?

De Schrift telt 1.189 hoofdstukken, waarvan 929 in het Oude Testament en 260 in het Nieuwe Testament. Elk hoofdstuk is nader verdeeld in verzen. De Schrift telt ongeveer 31.193 verzen: 23.325 in het Oude Testament en 7.058 in het Nieuwe Testament.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op christipedia.miraheze.org

Wat is de originele Bijbel?

De oorspronkelijke tekst moet begin dertiende eeuw zijn geschreven. De Hernse Bijbel, een historiebijbel, was de eerste nagenoeg complete Bijbel in een Europese volkstaal. De eerste Nederlandstalige Bijbel die geheel rechtstreeks uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten werd vertaald, verscheen in 1637.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel woorden staan er in de Bijbel?

De Bijbel is ongeveer 611000 woorden lang.

In de originele talen telt de Bijbel ongeveer 611000 woorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoe oud is de Bijbel?

Hoe gebeurde dat? Lang werd aangenomen dat Joodse rabbijnen de canon van de Hebreeuwse Bijbel afsloten tijdens een soort van een 'concilie' in het stadje Jamnia, ongeveer in het jaar 100 voor Christus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scienceguide.nl

Wat zegt Paulus over homoseksualiteit? | William Lane Craig

18 related questions found

Wat is de taal van Jezus?

West-Aramees was de taal die Jezus waarschijnlijk sprak en de taal waarin een deel van de Dode Zeerollen geschreven zijn. Oorspronkelijk werd het Aramees door de Arameeërs gesproken, zij woonden in het huidige Syrië, Irak en Turkije.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geschiedenisbeleven.nl

Wat is de beste Bijbel?

Wil je de tekst bestuderen en weten wat er in de oorspronkelijke taal heeft gestaan dan zijn de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en de NBG vertaling aan te raden. Die streven ernaar om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal te blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikzoekgod.nl

Wat zijn de eerste 3 woorden van de Bijbel?

Tekstfragment. [1] IN het begin schiep God de hemel en de aarde. [2] De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. [3] Toen zei God: 'Er moet licht zijn!'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wie heeft de Bijbel in Gewone Taal gemaakt?

Het gebruik van gewone taal brengt de tekst dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kwintessens.nl

Waar moet je beginnen in de Bijbel?

Genesis. Het eerste boek van de Bijbel. Het woord 'Genesis' komt uit het Grieks en betekent 'start' of 'begin'. De eerste zin van Genesis bevat dat woord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikzoekgod.nl

Hoe ziet God eruit volgens de Bijbel?

Jezus. In de vroegste christelijke kunst wordt God zelf meestal niet afgebeeld. In Mozes' Tien Geboden staat immers: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is'. Door kunstenaars in de eerste eeuwen na Christus werd God daarom vrijwel nooit direct getoond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kunstvensters.com

Wat is je ziel volgens de Bijbel?

Het bijbelse spreken over de ziel (in de zin van 'leven') herinnert eraan dat de mens van God levenskracht ontvangen heeft. Dit geeft ons de verantwoordelijkheid respectvol om te gaan met al wat leeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat is het belangrijkste in de Bijbel?

`Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Jezus zei hem: `U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Hoeveel vrouwen mag je hebben in de Bijbel?

Hoewel enkele kerkleiders uitgebreide polygame gezinnen hadden, beperkte twee derde van de polygamisten zich tot twee vrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op churchofjesuschrist.org

Wat zegt de Bijbel over pastoraat?

Pastoraat in de bijbel? Uit de bijbel valt geen pastorale benadering te destilleren. Maar wanneer het beeld van de herder vanuit de bijbelse geschriften naar voren komt, dan biedt dat een theologisch potentiaal om het werk van de pastor te verstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat komt 4x voor in de Bijbel?

Grondtekst. Over het Griekse meli bestaat geen twijfel. Dat heeft de betekenis van bijenhoning. Het woord komt in het Nieuwe Testament slechts 4x voor (Mat' 3:4; Mar-' l:6; Op' 10:9-10)' Minderzeker is men van de precieze betekenis van het Hebreeuwsewoorddevasj.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat is de zij lacht Bijbel?

De Zij Lacht Bijbel is een prachtige roze Bijbel met belettering in goudfolie op de voorkant. De volledige Bijbelinhoud in HSV wordt afgewisseld met extra overdenkingen, foto's, artwork, een Bijbelleesmethode en een Bijbelleesrooster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zijlacht.nl

Wat is de oudste Bijbel Vertaling?

Wat is de oudste Bijbelvertaling? Rond het begin van de jaartelling bestonden er al Griekse en Aramese vertalingen van de meeste boeken van het Oude Testament. De eerste Bijbel die in Nederland werd gedrukt, was de Delftse Bijbel uit 1477, maar dit was alleen het Oude Testament, en dan zonder de Psalmen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bijbelgenootschap.nl

Hoe heet de oudste Nederlandse vertaling van de Bijbel?

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat schiep God op de vijfde dag?

Op de vijfde dag schiep God de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Hij zegende wat Hij geschapen had: dat alles talrijk zou worden en de vissen de wateren zouden vervullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op churchofjesuschrist.org

Wat is de drie enige God?

De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de geloofsleer is de ene God tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus' verrijzenis uit de dood bevestigde voor velen dat hij van goddelijke komaf was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Wat is het laatste woord in de Bijbel?

'De Heer wil zijn vrede geven'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kn.nl

Wat is het verschil tussen Bijbel en Bijbel?

We schrijven Bijbel met een hoofdletter als we de heilige tekst van de christenen bedoelen, en bijbel met een kleine letter als het om een gedrukt exemplaar van dat boek gaat. In de niet-religieuze betekenis 'gezaghebbend boek' schrijven we bijbel ook klein.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Welke Bijbel leest makkelijk?

De basis Bijbel is een prima Bijbel omdat hij op de Statenvertaling is gebaseerd en toch echt gemakkelijk leesbaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bol.com

Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?

Christenen en (de meeste) joden hebben er dan ook geen moeite mee dat de Bijbel een menselijke auteur heeft. De tekst is weliswaar goddelijk geïnspireerd maar niet Gods woord. Moslims daarentegen zien de Koran als het letterlijke woord van God. En Gods woord kan natuurlijk geen menselijke auteur hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl