Wat zijn de 8 competenties?

In dit artikel gaan we dieper in op welke die 8 competenties zijn, en wat ze precies inhouden.
 • Ethisch & professioneel handelen.
 • Coachende mindset hebben.
 • De coaching overeenkomst vormgeven.
 • Een veilige omgeving creëren die vertrouwen & veiligheid cultiveert.
 • Voluit aanwezig zijn.
 • Actief luisteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coachingtheshift.com

Wat zijn de belangrijkste competenties?

De huidige top 5 van meest gevraagde competenties ziet er als volgt uit:
 • Samenwerken.
 • Klantgerichtheid.
 • Aanpassingsvermogen.
 • Mondelinge communicatie.
 • Coachen (groep)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trendsinhr.nl

Wat zijn competenties van jezelf?

Competenties zijn jouw vaardigheden en kwaliteiten samen. Dit zijn dus de onderdelen waar je goed in bent en waarmee je je onderscheidt (op werk). Voor sommige competenties heb je al aanleg, en andere kun je verder ontwikkelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Wat zijn voorbeelden van competenties?

Wat zijn competenties? Competenties zijn een combinatie tussen kennis, vaardigheden en persoonseigenschappen. Bijvoorbeeld 'assertief communiceren'; je bent communicatief sterk (persoonseigenschap), maar weet dit ook in te zetten zonder je professionaliteit te verliezen (kennis en vaardigheid).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op monsterboard.nl

Wat is een ander woord voor competenties?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: competentie (zn) : bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, vakbekwaamheid, vakkundigheid, vakmanschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op synoniemen.net

Wat zijn competenties?

35 related questions found

Hoe ontwikkel ik mijn competenties?

Hoe kan ik mijn competenties ontwikkelen?
 1. Stap 1: Stel een ontwikkeldoel. Welke competentie wil je ontwikkelen? ...
 2. Stap 2: Zet competentie om in vaardigheden en kennis. Een competentie blijft een ietwat vaag begrip. ...
 3. Stap 3: Informatie verzamelen. ...
 4. Stap 4: Actie! ...
 5. Stap 5: Praktijkervaring.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Welke competenties zijn niet te ontwikkelen?

Ontwikkelbaarheid competenties

Andere competenties (stressbestendigheid, analytisch vermogen, initiatief) zijn niet of zeer moeizaam ontwikkelbaar en zitten dicht tegen iemands persoonlijkheid aan. Toch kan hier een training en workshop zeer nuttig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reynaarde.nl

Wat zijn persoonlijke ontwikkelpunten?

Ontwikkelpunten zijn heel simpel gezegd de eigenschappen die je nog niet compleet beheerst. Je kunt je op deze punten nog verder ontwikkelen. Het is dus helemaal niks negatiefs en iedereen heeft ze. Je ontwikkelpunten veranderen ook van tijd tot tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkgeluk.nl

Is geduld een competentie?

Geduld. Definitie van de competentie geduld Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetcompetentiewoordenboek.nl

Wat zijn je drie zwakke punten?

Wat is een zwak punt? Nou bijvoorbeeld iets wat je niet zo goed kunt, waar je geen verstand van hebt, waar je niet vaardig in bent of waar je geen inzicht in hebt. Ons systeem brengt met zich mee dat wij snel op zwakke punten gefocust zijn. Dat is niet alleen op school zo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat zijn goede punten?

Deze staan hieronder in een lijst positieve eigenschappen:
 • Behulpzaam.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Enthousiast.
 • Flexibiliteit.
 • Innovatief.
 • Kritisch.
 • Loyaal.
 • Oprecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetalent.nl

Wat zijn je zwakke punten voorbeelden?

Zwakke punten:
 • Onzekerheid.
 • Afwachtend.
 • Alles zelf willen doen.
 • Altijd het laatste woord willen hebben.
 • Impulsiviteit.
 • Kritisch.
 • Chaotisch.
 • Te veel hooi op de vork nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkis.nl

Wat is een persoonlijke kerncompetentie?

In normaal Nederlands: een competentie is de optelsom van vaardigheden, kennis en persoonlijke kwaliteiten die je bezit en inzet om je werk goed uit te voeren. Vaak is het een bundeling van verschillende vaardigheden en kennis die in gedrag tot uiting komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ag5.com

Is communicatie een competentie?

Communicatie als competentie

Communicatie is de overdracht of uitwisseling van informatie. Als je hier competent in bent, weet je dus hoe je informatie goed kunt overbrengen en ontvangen. Zowel verbaal (met behulp van woorden) als non-verbaal (denk aan houding en gelaatsuitdrukking).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Is sociaal zijn een competentie?

Het begrip “sociale competenties” omvat alle sociale kennis en vaardigheden. Jezelf in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, helpen conflicten voorkomen, oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid… Het valt allemaal onder sociale competenties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op littlesuperstars.nl

Wat zijn je drie sterkste punten?

voorbeelden van sterke punten
 • (pro)actief;
 • assertief;
 • ambitieus;
 • behulpzaam;
 • creatief;
 • dapper;
 • zelfverzekerd;
 • doorzetter;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Wat zijn valkuilen van jezelf?

Valkuilen zijn eigenschappen waarin je doorslaat. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een valkuil niet een zwak punt of een negatieve eigenschap. Het is eigenlijk een kwaliteit die je te veel inzet. Zet het woordje 'te' voor je kwaliteit en je weet wat je mogelijke valkuil is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tinytweaks.nl

Wat zijn de 4 elementen van competentie?

De vier elementen van een competentie
 • Kennis.
 • Vaardigheden.
 • Houding.
 • Persoonlijke eigenschappen (karakter)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Waar ben je goed in?

Voorbeelden goede en slechte eigenschappen
 • Ik ben stressbestendig.
 • Ik ben altijd vrolijk Ik ben erg direct.
 • Ik kan goed samenwerken.
 • Ik ben innovatief.
 • Ik ben erg organisatorisch.
 • Ik ben een goede leider.
 • Ik ben empathisch.
 • Ik ben flexibel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dpa.nl

Kun je competenties leren?

Competenties zijn de vaardigheden (ook wel 'skills' genoemd) die je leert op school, tijdens een studie, met een cursus, via een training of gewoon door te werken. Sommige competenties heb je al van nature, maar je vaardigheden verder ontwikkelen kan natuurlijk altijd!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tempo-team.nl

Wat is het verschil tussen vaardigheden en competenties?

Het verschil tussen vaardigheden en competenties samengevat:

Vaardigheden zijn dus specifieke, meetbare en aan te leren kwaliteiten die een persoon in staat stellen om bepaalde taken uit te voeren. Competenties zijn echter breder en omvatten naast vaardigheden ook kennis, gedrag en houding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studytube.nl

Wat doe je met competenties?

Competenties worden gebruikt binnen organisaties om te duiden over welke bekwaamheden de medewerker moet beschikken en ook om in kaart te brengen over welke bekwaamheden hij/zij beschikt. In dit artikel ga ik in op competenties en ook op competentieontwikkeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Waar gaan competenties over?

Een competentie laat zien welke vaardigheden, talenten of kennis je in huis hebt. Waar je goed in bent, dus. Het gaat om vaardigheden en eigenschappen die je toepast tijdens je werk. Zo weet je potentiële werkgever waar je goed in bent en wat voor type werknemer je bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl